Tối ngày 25 tháng 4 năm 2017 Khoa KHCB đã kết hợp với Đoàn trường Cao đẳng Y tế  Bình Thuận tổ chức Cuộc thi Olympic Chính trị cho toàn thể HSSV của trường nhằm nâng cao hiệu quả và tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lê Nin, đường lối cách mạng của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh đến với HSSV, qua đó hệ thống lại kiến thức cơ bản cho các khối lớp chuẩn bị thi tốt nghiệp chính trị.

Trường CĐYT Bình Thuận phối hợp tổ chức hội thảo khoa học “chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi”
Đoàn Trường Cao đẳng Y tế: đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội
Tưng bừng “NGÀY HỘI THANH NIÊN” và “NGÀY ĐOÀN VIÊN” cấp tỉnh năm 2017
Chi bộ 1 Trường cao đẳng Y tế tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới


Thực hiện theo KH số 567/TWĐTN – TNTH ngày 06/2/2017 của BCH Trung ương Đoàn về việc tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II năm 2017. 
CUỘC THI TRI ÂN NGƯỜI THẦY
Thông tư thực hiện chính sách nội trú
Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục đào tạo, dạy nghề công lập