Kế hoạch thực tập tại bệnh viện tỉnh bình thuận và thực tập cộng đồng tại các trạm y tế (Cao đẳng Điều Dưỡng 8; Y sỹ 29)
Chi tiết
Khai giảng khóa y sỹ chuyển đổi điều dưỡng
Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, sáng  ngày 15/10/2016  Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận tổ chức khai giảng khóa Y sỹ chuyển đổi Điều dưỡng.
Chi tiết
Khai giảng lớp quản lý điều dưỡng năm 2016
Để triển khai thực hiện Thông tư 07/2011/TT-BYT về công tác Điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập trong lĩnh vực Điều dưỡng hiện nay, một trong những giải pháp thiết yếu là đào tạo chuẩn hóa trình độ Điều dưỡng trưởng Bệnh viện và Điều dưỡng trưởng khoa. 
Chi tiết
Trường CĐYT Bình Thuận tổ chức lễ tốt nghiệp cho lớp Dược sỹ Trung học VLVH 13 (khóa 2014-2016)
Sáng ngày 26/4/2016, trường CĐYT Bình Thuận tổ chức lễ tốt nghiệp cho học sinh lớp Dược sỹ Trung học Vừa làm vừa học 13 (khóa 2014-2016). Đến dự lễ Tốt nghiệp gồm có các đại biểu là Ban giám hiệu, Cán bộ giảng dạy của nhà trường, phụ huynh và học sinh vừa tốt nghiệp.
Chi tiết
DS các khối lớp thực tập thực tế tốt nghiệp từ ngày 06/7-14/8/2015_mới
Chi tiết
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014 - Ngành: Cao đẳng Điều dưỡng
Chi tiết
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014
Chi tiết
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI Y SỸ ĐA KHOA
Chi tiết
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI HỘ SINH TRUNG CẤP
Chi tiết
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA
Chi tiết
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI DƯỢC SĨ TRUNG HỌC
Chi tiết
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG
Chi tiết

Tổng số : 12 bài viết
Trang
1