Khai giảng lớp quản lý điều dưỡng năm 2016
Để triển khai thực hiện Thông tư 07/2011/TT-BYT về công tác Điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập trong lĩnh vực Điều dưỡng hiện nay, một trong những giải pháp thiết yếu là đào tạo chuẩn hóa trình độ Điều dưỡng trưởng Bệnh viện và Điều dưỡng trưởng khoa. 


Với mục đích góp phần vào công tác đào tạo chuẩn hóa trình độ quản lý điều dưỡng cho các cơ sở y tế trong tỉnh Bình Thuận, sáng ngày 17/9/2016 Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận đã tổ chức khai giảng Lớp Quản lý điều dưỡng, Tham gia khóa học có 26 học viên là các Điều dưỡng trưởng, Hộ sinh trưởng  tại các bệnh viện tuyến huyện trong tỉnh. Trên cơ sở chương trình quản lý Điều dưỡng cơ bản do Bộ Y tế ban hành, lớp học sẽ kéo dài trong thời gian 03 tháng và chương trình lớp học được thiết kế bao gồm 4 chủ đề:

1.     Các kỹ năng lãnh đạo hiệu quả

2.     Các kỹ năng quản lý thiết yếu

3.     Các kỹ năng quản lý an toàn người bệnh và chất lượng chăm sóc

4.     Các kỹ năng đào tạo giao tiếp và nghiên cứu

Mục tiêu của khóa học nhằm chuẩn bị cho người điều dưỡng trưởng, Hộ sinh trưởng  trở thành người quản lý và lãnh đạo điều dưỡng có tầm nhìn, có năng lực tham gia xây dựng chính sách y tế, tổ chức chăm sóc người bệnh, kỹ năng giao tiếp tốt. Đồng thời các học viên sau khi hoàn thành khóa học này có thể trở thành giảng viên dạy môn Quản lý Điều dưỡng, tham gia nghiên cứu và hướng dẫn thực hành lâm sàng cho Điều dưỡng dựa vào bằng chứng và giao tiếp có hiệu quả.

Hình ảnh hoạt động

                     Bích Hồng- Phòng Quản lý Đào tạo&NCKH


Các tin tiếp
Kế hoạch thực tập tại bệnh viện tỉnh bình thuận và thực tập cộng đồng tại các trạm y tế (Cao đẳng Điều Dưỡng 8; Y sỹ 29)   (18/8/2017)
Khai giảng khóa y sỹ chuyển đổi điều dưỡng   (25/10/2016)
Khai giảng lớp quản lý điều dưỡng năm 2016   (29/9/2016)
Trường CĐYT Bình Thuận tổ chức lễ tốt nghiệp cho lớp Dược sỹ Trung học VLVH 13 (khóa 2014-2016)   (15/5/2016)
DS các khối lớp thực tập thực tế tốt nghiệp từ ngày 06/7-14/8/2015_mới   (30/6/2015)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI Y SỸ ĐA KHOA   (29/10/2013)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI HỘ SINH TRUNG CẤP   (29/10/2013)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA   (29/10/2013)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI DƯỢC SĨ TRUNG HỌC   (25/7/2013)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG   (15/12/2012)