Khoa Khoa học cơ bản thông báo: Học sinh lớp Dược sỹ 17ABCD đăng ký học lại Môn Tiếng Anh chuyên ngành
Chi tiết
Biện luận cận lâm sàng sinh hóa máu

Để giúp sinh viên trong biện luận cận lâm sàng, khoa Y gởi tới các em biện luận CLS sinh hóa máu 

Chi tiết
Bộ môn Y học Lâm sàng tổ chức lớp học lại môn Giải phẩu sinh lý từ ngày 27/7/2015.
Chi tiết

Tổng số : 3 bài viết
Trang
1