DS nhóm các khối lớp thực tập lâm sàng từ ngày 29/8-05/11/2016
HS khối YS 28 xem DS nhóm tại đây
HS khối ĐDTC 20 xem DS nhóm tại đây

Các tin tiếp
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN LIÊN THÔNG TỪ TCCN LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH XÉT NGHIỆM Y HỌC ( ĐẠI HỌC TRÀ VINH) (22/5/2017)
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN LIÊN THÔNG TỪ TCCN LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH Y TẾ CÔNG CỘNG ( ĐẠI HỌC TRÀ VINH) (22/5/2017)
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN LIÊN THÔNG TỪ TCCN LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG ( ĐẠI HỌC TRÀ VINH) (22/5/2017)
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN LIÊN THÔNG TỪ TCCN LÊN CAO DẲNG NĂM 2017 ĐỢI 1 - NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG (11/5/2017)
Thông báo Lịch tổ chức học và thi Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (21/4/2017)
Thông báo nhận giấy báo dự thi các ngành Điều dưỡng, Y tế công cộng, Xét nghiệm của Trường Đại học Trà Vinh tháng 4/2017 (14/4/2017)
Thông báo tuyển sinh năm 2017 của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận Đợt 1 (5/4/2017)
Thông Báo gia hạn nhận hồ sơ và xét tuyển lớp Y sỹ chuyển đổi Điều dưỡng 2017 (24/3/2017)
Thông Báo thời gian nhận hồ sơ và khai giảng lớp Y sỹ định hướng Y học cổ truyền năm 2017 (22/3/2017)
Thông báo Tuyển sinh năm học 2017 của trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận (15/3/2017)
Thông báo Chiêu sinh Y sỹ chuyển đổi Điều dưỡng năm 2017 (3/3/2017)
Điểm sơ kết học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (Chính thức, xét đến 06/03/2017) (1/3/2017)
DS khối CĐĐD 8 và YS 29 thực tập lâm sàng từ ngày 06/3 đến ngày 30/6/2017 (28/2/2017)
Thông báo Thời gian nhận hồ sơ và thời gian ôn thi liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học năm 2017 (23/2/2017)
DANH SÁCH THỰC TẬP BỆNH VIỆN HỌC KỲ II ( CĐĐD7 - ĐD20 - YS28 ) (13/2/2017)
Thông báo về việc nộp tiền học phí kỳ II và Ở ký túc xá năm học 2016-2017 (6/2/2017)
Thông báo về việc tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực Tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Vệt Nam ( ĐH Trà Vinh) (27/10/2016)
Gia hạn thời gian nhận hồ sơ xét tuyển hệ Cao đẳng và Trung cấp (1/9/2016)
Danh sách học sinh đủ điều kiện/Không đủ điều kiện thi Tốt nghiệp 2016 (Cập nhật đến 10/09/2016) (1/9/2016)
Thông báo về việc thi tốt nghiệp cho học sinh chưa thi tốt nghiệp năm học 2014-2015 (31/8/2016)