Thời khóa biểu tuần 39 (1/6 - 6/6/2015)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39
 (1/6 - 6/6/2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

 

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

 

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
5A

CĐĐD
5B

CĐĐD
6AB

CĐĐD
6CD

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

ĐD 18

ĐD 19

DS
15AB

DS
16AB

DS
VLVH 13

YS
26AB

YS
26CD

YS
26EF

YS
26GH

YS
27AB

YS
27CD

YS
27EF

 

HAI
1/6

Sáng

ANH VĂN 5
CÔ LOAN
GĐ 6 (30/30)

CSSK NCT
CÔ HUYỀN
GĐ 4 (17/30)

GDSK&THĐD
THẦY NĂM
GĐ 5 (8/36)

TTBV

 

GDTC
THẦY BI

TÂM LÝ GDSK
THẦY LINH
GĐ 7 (32/45)

CS SKTE
CÔ M.THANH
GĐ 3 (32/45)

HAI
1/6

TT KIỂM NGHIỆM
Tổ 1: Thầy Bách

THI TT HD-DLÝ 1
Tổ 1: Cô Nhi - Cô Tho

TT DƯỢC LIỆU 2
Tổ 6: Cô Thư

TT BÀO CHẾ 1
Tổ 1: Cô Thảo

HAI
1/6

QLTCYT
THẦY CHƯƠNG
GĐ 1

 

 

ANH VĂN 2
CÔ MAI
GĐ 2 (13/45)

TTBV

TTBV

TTBV

 

Chiều

ĐDCS 2
CÔ P.THANH
GĐ 1

 

TT SK-MT&VS
LỚP A
THẦY TRƯỜNG
GĐ 2

TTBV

 

TT ĐDCS 1
Cô Hằng

 

ANH VĂN 1
CÔ LOAN
GĐ 3

TT KIỂM NGHIỆM
Tổ 6: Thầy Bách

THI TT HD-DLÝ 1
Tổ 2: Cô Nhi - Cô Tho

TT DƯỢC LIỆU 2
Tổ 5: Cô Thư

TT BÀO CHẾ 1
Tổ 2: Cô Thảo

 

 

 

 

TTBV

TTBV

TTBV

 

BA
2/6

Sáng

 

 

TT SK-MT&VS
LỚP B
THẦY TRƯỜNG
GĐ 5

TTBV

GDQP&AN
HTA

THI TT TIN HỌC
LẦN 2

Cô Huệ

CSNL
BỆNH NỘI KHOA 2
CÔ HUYỀN
GĐ 3 (34/34)

BA
2/6

TT KIỂM NGHIỆM
Tổ 5: Thầy Bách

THI TT HD-DLÝ 1
Tổ 3: Cô Nhi - Cô Tho

TT DƯỢC LIỆU 2
Tổ 4: Cô Thư

TT BÀO CHẾ 1
Tổ 3: Cô Thảo

BA
2/6

QLTCYT
THẦY CHƯƠNG
GĐ 1

 

ANH VĂN 2
CÔ LOAN
GĐ 4 (35/45)

ANH VĂN 2
CÔ MAI
GĐ 2 (18/45)

TTBV

TTBV

TTBV

 

Chiều

KSNT
CÔ HUYỀN
GĐ 4 (17/30)

 

TT SK-MT&VS
LỚP A
THẦY TRƯỜNG
GĐ 3 (4/20)

TTBV

GDQP&AN
HTA

 

TT ĐDCS 2
Tổ 1: Cô Hằng
Tổ 2: Cô Sáu
Tổ 3: Cô P.Thanh

TT KIỂM NGHIỆM
Tổ 4: Thầy Bách

THI TT HD-DLÝ 1
Tổ 6: Cô Nhi - Cô Tho

TT DƯỢC LIỆU 2
Tổ 3: Cô Thư

TT BÀO CHẾ 1
Tổ 1: Cô Thảo

 

 

 

 

TTBV

TTBV

TTBV

 


3/6

Sáng

 

CSSK NCT
CÔ HUYỀN
GĐ 4 (22/30)

SK-MT&VS
THẦY TRƯỜNG
GĐ 3 (16/16)

TTBV

 

GDTC
THẦY BI

TÂM LÝ GDSK
THẦY LINH
GĐ 6 (37/45)

CSNL
BỆNH NỘI KHOA 2
CÔ TÚ
GĐ 5 (5/25)


3/6

TT KIỂM NGHIỆM
Tổ 3: Thầy Bách

GDQP&AN
HTA

TT BÀO CHẾ 1
Tổ 2: Cô Thảo


3/6

 

 

ANH VĂN 2
CÔ LOAN
GĐ 2 (40/45)

ANH VĂN 2
CÔ MAI
GĐ 1 (23/45)

TTBV

TTBV

TTBV

 

Chiều

 

 

TT SK-MT&VS
LỚP A
THẦY TRƯỜNG
GĐ 3

TTBV

 

 

KSNT
CÔ HUYỀN
GĐ 4 (17/30)

CS SKTE
CÔ M.THANH
GĐ 2 (36/45)

TT KIỂM NGHIỆM
Tổ 2: Thầy Bách

GDQP&AN
HTA

TT BÀO CHẾ 1
Tổ 3: Cô Thảo

 

 

 

 

TTBV

TTBV

TTBV

 

NĂM
4/6

Sáng

 

 

GDSK&THĐD
THẦY NĂM
GĐ 4 (8/36)

TTBV

GDQP&AN
HTA

TÂM LÝ GDSK
THẦY LINH
GĐ 3 (42/45)

TT ĐDCS 2
Tổ 2: Cô Sáu
Tổ 3: Cô P.Thanh

NĂM
4/6

 

HPT-ĐL
CÔ HƯNG
GĐ 1

THI KTHP   L2
ANH VĂN (7h)
GĐ 5

NĂM
4/6

 

 

 

ANH VĂN 2
CÔ MAI
GĐ 2 (28/45)

TTBV

TTBV

TTBV

 

Chiều

CSSK NCT
CÔ HUYỀN
GĐ 3 (21/30)

 

TT SK-MT&VS
LỚP B
THẦY TRƯỜNG
GĐ 2

TTBV

GDQP&AN
HTA

 

CS SKTE
CÔ M.THANH
GĐ 4 (40/45)

TT KIỂM NGHIỆM
Tổ 1: Thầy Bách

THI TT HD-DLÝ 1
Tổ 5: Cô Nhi - Cô Tho

TT DƯỢC LIỆU 2
Tổ 2: Cô Thư

TT BÀO CHẾ 1
Tổ 2: Cô Thảo

 

 

 

 

TTBV

TTBV

TTBV

 

SÁU
5/6

Sáng

 

 

TT SK-MT&VS
LỚP A
THẦY TRƯỜNG
GĐ 5

TTBV

 

GDTC
THẦY BI

KSNT
CÔ HUYỀN
GĐ 4 (22/30)

CS SKTE
CÔ M.THANH
GĐ 3 (45/45)

SÁU
5/6

TT KIỂM NGHIỆM
Tổ 6: Thầy Bách

THI TT HD-DLÝ 1
Tổ 4: Cô Nhi - Cô Tho

TT DƯỢC LIỆU 2
Tổ 1: Cô Thư

TT BÀO CHẾ 1
Tổ 3: Cô Thảo

SÁU
5/6

 

 

ANH VĂN 2
CÔ LOAN
GĐ 1 (45/45)

ANH VĂN 2
CÔ MAI
GĐ 2 (33/45)

TTBV

TTBV

TTBV

 

Chiều

THI KTHP
 TLH Y ĐỨC (13h30)
GĐ 5,6,7,8

TT SK-MT&VS
LỚP B
THẦY TRƯỜNG
GĐ 2

TTBV

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
 GPSL (13h30)
GĐ 3,4

 

TT ĐDCS
Tổ 2: Cô Sáu
Tổ 3: Cô P.Thanh

THI KT HP
QLD (13h30)
HTA, GĐ 1

THI KT HP
HD - DLÝ 1 (15h)
GĐ 5,6,7,8

TT BÀO CHẾ 1
Tổ 1: Cô Thảo

 

 

 

 

TTBV

TTBV

TTBV

 

BẢY
6/6

Sáng

 

 

ĐD &KSNK
CÔ THU
GĐ 4

 

 

CSNL
BỆNH NỘI KHOA 2
CÔ TÚ
GĐ 1 (10/25)

BẢY
6/6

TT KIỂM NGHIỆM
Tổ 5: Thầy Bách

DƯỢC LIỆU 2
CÔ THƯ
GĐ 3 (30/30)

HD-DLÝ 2
CÔ NHI
GĐ 5 (5/43)

BẢY
6/6

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

ĐD &KSNK
CÔ THU
GĐ 4

 

 

TT ĐDCS 2
Tổ 2: Cô Sáu
Tổ 3: Cô P.Thanh

TT KIỂM NGHIỆM
Tổ 4: Thầy Bách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GHI CHÚ:
- Khối Y Sỹ 26 học lại học phần Tin học tại phòng thực tập tin học lúc 18h các tối thứ 2,3,4,5,6
- Thứ 2 (1/6) : Chào cờ toàn trường (7h).
- Thứ 2 (1/6) : Hội đồng dự giờ giáo viên dạy giỏi tại giảng đường 1 (Cô P.Thanh : 14h); phòng thực tập điều dưỡng số 1 ( Cô Hằng: 15h)
- Thứ 4 (3/6) : Hội đồng KHKT nghiệm thu sáng kiến cải tiến KHKT (14h)
- Thứ 5 (4/6) : Hội đồng dự giờ giáo viên dạy giỏi tại giảng đường 1 (Cô Hưng : 7h30)

    BAN GIÁM HIỆU                                                                           PHÒNG ĐÀO TẠO                                                           LẬP KẾ HOẠCH                                                                         


      ĐỖ HUY SƠN                                                                               NGUYỄN THỊ SEN                                                          VÒNG GIỒNG LẦM   


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần 30- Tuần 31   (6/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (30/5 - 4/6/2016)   (26/5/2016)
Thời Khóa biểu tuần 41 (ngày 23/5 - 29/5/2016 )   (19/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (9/5 - 15/5/2016)   (29/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (2/5 - 8/5/2016)   (27/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần24 (25/4 - 30/4/2016)   (22/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (25/4 - 30/4/2016)   (20/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (18/4 - 24/4/2016)   (13/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 ((28/3 - 2/4/2016)   (25/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (14/3 - 20/3/2016)   (11/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (22 -27 /2/2015)   (21/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 (25/1 - 31/1/2015)   (20/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần11 -15   (19/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 41 (15/6- 20/6/2015)   (11/6/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 40 (8/6 - 13/6/2015)   (4/6/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)
Thời khóa biểu tuần 39 (1/6 - 6/6/2015)   (28/5/2015)