THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (22 -27 /2/2015)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28
 (22 -27 /2/2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

 

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
6AB

CĐĐD
6CD

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8A

ĐD 19

ĐD 20

DS
16AB

DS
17AB

DS
17CD

DS
VLVH 14

YS
27AB

YS
27CD

YS
27EF

YS
28AB

YS
28CD

HAI
22/2

Sáng

SINH HOẠT LỚP
GĐ 3

ĐDBCKL
Thầy Thuần
GĐ 4

 

SKVS-MT
Thầy Trường
GĐ2 (4/15)

 

SINH HOẠT LỚP
GĐ 6

SINH HOẠT LỚP
GĐ 8

HAI
22/2

TT BÀO CHẾ
C.Thọ-Tổ 3
TT HDDL 3
C.Tho- Tổ 4

TT TIN HỌC
C.Huệ - Tổ 1
THI KTHP TIN HỌC
Thầy Dinh - Tổ 2


DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư
HTA

TT THỰC VẬT
Th.Bách - Tổ 3
TT HPT-ĐT
C.Hưng -Tổ 4

HAI
22/2

SH LỚP
GĐ 1

SH  LỚP
GĐ7

SH LỚP
GĐ 5

 

 

Chiều

 

 

SKVS-MT
Thầy Trường
GĐ2 (4/15)

 

 

 

 

 

DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư
HTA

TT TIN HỌC
C.Huệ - Tổ 2
T.Dinh - Tổ 1

 

BCKL
Thầy Thuần
GĐ 1

 

 

THI KTHP
DƯỢC LÝ
GĐ 3,4,5,6,7,8
(13h30)

BA
23/2

Sáng

ĐDBCKL
Thầy Thuần
GĐ 4

 

 

SKVS-MT
Thầy Trường
GĐ3 (9/15)

GPSL
Cô Nga
GĐ 2

TIN HỌC
T.Chính
GĐ 1 (25/30)

 

BA
23/2

TT BÀO CHẾ
C.Thọ-Tổ 4
TT HDDL 3
C.Tho- Tổ 5

TT TIN HỌC
C.Huệ - Tổ 3
THI KTHP TIN HỌC
Thầy Dinh - Tổ 4 

DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư
HTA

TT THỰC VẬT
Th.Bách - Tổ 1
TT HPT-ĐT
C.Hưng -Tổ 2

BA
23/2

 

 

 

 

 

Chiều

 

ĐDBCKL
Thầy Thuần
GĐ 4

SKVS-MT
Thầy Trường
GĐ7 (8/15)

 

THI KTHP
ANH VĂN1
GĐ 5,6
(13h30)

 

THI KTHP CSNB
NỘI KHOA
Cô Huyền
GĐ 1 (13h30)

 

DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư
GĐ 2

TT TIN HỌC
C.Huệ - Tổ 4
T.Dinh - Tổ 1

 

 

 

 

THI KTHP GPSL
HTA
(13h30)

THI KTHP GPSL
GĐ 3
(13h30)


24/2

Sáng

 

 

SKVS-MT
Thầy Trường
GĐ3 (13/15)

 

ĐLCMĐCSVN
Cô My
GĐ 1(5/60)

TIN HỌC
T.Chính
GĐ 2 (30/30)

 


24/2

TT BÀO CHẾ
C.Thọ-Tổ 5
TT HDDL 3
C.Tho- Tổ 6

 

 

TT THỰC VẬT
Th.Bách - Tổ 2
TT HPT-ĐT
C.Hưng -Tổ 3
TT TIN HỌC
C.Huệ - Tổ 1


24/2

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

SKVS-MT
Thầy Trường
HTA (13/15)

 

 

 

 

THI KTHP CHÍNH TRỊ
GĐ 1,2,3,4,5,6,7,8
(15h00)

TT TIN HỌC
C.Huệ - Tổ 2

THI KTHP DDVSATTP
GĐ 1,2,3,4,5,6,7,8
(13h30)

 

 

NĂM
25/2

Sáng

ĐDBCKL
Thầy Thuần
GĐ 1

 

THI KTHP CSNLB
NGOẠI KHOA
GĐ 5,6,7,8
(9h00)

 

 

THI KTHP
CS Ngoại
Cô Tú Anh
GĐ 2(7h00)

NĂM
25/2

TT BÀO CHẾ
C.Thọ-Tổ 6
TT HDDL 3
C.Tho- Tổ 1

HD-DL1
Cô Nhi
HTA

THI KTHP TIN HỌC
Thầy Việt - Tổ 5
Thầy Chính - Tổ 3

TT THỰC VẬT
Th.Bách - Tổ 4
TT HPT-ĐT
C.Hưng -Tổ 1
TT TIN HỌC
C.Huệ - Tổ 2

NĂM
25/2

 

 

 

THI KTHP
BỆNH HỌC NGOẠI
GĐ 3,4,5,6,7,8 (7h00)

Chiều

ĐẠI HỘI TRÙ BỊ HỘI SINH VIÊN
HTA 13h30
Trang phục chào cờ

 

 

 

TT TIN HỌC
C.Huệ - Tổ 5
THI KTHP TIN HỌC
Thầy Chính - Tổ 6

HD-DL1
Cô Nhi
GĐ4

 

 

BCKL
Thầy Thuần
GĐ 1

 

 

 

SÁU
26/2

Sáng

ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC HỘI SINH VIÊN
HTA 7h00
Trang phục chào cờ

 

 

SÁU
26/2

TT BÀO CHẾ
C.Thọ-Tổ 1
TT HDDL 3
C.Tho- Tổ 2

 

 

TT TIN HỌC
C.Huệ - Tổ 3
T.Dinh - Tổ 4

SÁU
26/2

THI KTHP PHÁP LUẬT
GĐ 2,3,4,5
(7h00)

BCKL
Thầy Thuần
GĐ 1

 

 

Chiều

ĐDBCKL
Thầy Thuần
GĐ 1

 

 

SKVS-MT
Thầy Trường
GĐ2 (15/15)

 

 

 

 

THI KTHP ANH VĂN 1
GĐ 4,5,6,7,8
(14h45)

TT TIN HỌC
C.Huệ - Tổ 1
T.Dinh - Tổ 4

 

 

 

THI KTHP
BỆNH HỌC NỘI
GĐ 3, HTA (13h30)

BẢY
27/2

Sáng

 

 

SKVS-MT
Thầy Trường
GĐ2 (15/15)

 

 

 

 

BẢY
27/2

TT BÀO CHẾ
C.Thọ-Tổ 2
TT HDDL 3
C.Tho- Tổ 3

 

 

 

BẢY
27/2

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN
28/2

Sáng

 

ĐDBCKL
Thầy Thuần
GĐ 4

 

 

 

 

 

CN
28/2

 

 

 

 

CN
28/2

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

BCKL
Thầy Thuần
GĐ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GHI CHÚ:
- Thứ 2 (22/2): Chào cờ toàn trường.
- Thứ 4 (24/2): Họp Chi Bộ 1 lúc 14h00.
- Thứ 5 (25/2): Họp Chi bộ 3 lúc 14h00.
- Thứ 6 (26/2): Họp Giáo viên lúc 16h00; Sinh hoạt chuyên môn sau họp Giáo viên.


 BAN GIÁM HIỆU                                                                           PHÒNG ĐÀO TẠO                                                           LẬP KẾ HOẠCH                                                                         


      ĐỖ HUY SƠN                                                                               NGUYỄN THỊ SEN                                                   NGUYỄN LÊ XUÂN THU                                                           
                                            


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần 30- Tuần 31   (6/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (30/5 - 4/6/2016)   (26/5/2016)
Thời Khóa biểu tuần 41 (ngày 23/5 - 29/5/2016 )   (19/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (9/5 - 15/5/2016)   (29/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (2/5 - 8/5/2016)   (27/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần24 (25/4 - 30/4/2016)   (22/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (25/4 - 30/4/2016)   (20/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (18/4 - 24/4/2016)   (13/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 ((28/3 - 2/4/2016)   (25/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (14/3 - 20/3/2016)   (11/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (22 -27 /2/2015)   (21/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 (25/1 - 31/1/2015)   (20/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần11 -15   (19/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 41 (15/6- 20/6/2015)   (11/6/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 40 (8/6 - 13/6/2015)   (4/6/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)
Thời khóa biểu tuần 39 (1/6 - 6/6/2015)   (28/5/2015)