THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần24 (25/4 - 30/4/2016)


 UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH THUẬN

THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ
Tuần24 (25/4 - 30/4/2016)

Thứ
Ngày

2
25/4

3
26/4

4
27/4

5
28/4

6
29/4

7
30/4

Môn

Sử dụng thuốc

THI HẾT MÔN QLD

Sử dụng thuốc

Sử dụng thuốc

Sử dụng thuốc

 NGHỈ LỄ 30/04
& 01/05

GV

Cô Tho

BỘ MÔN DƯỢC

Cô Tho

Cô Thọ

Thầy Cường

Phòng

GĐ 1

GĐ 1

GĐ 1

GĐ 1

GĐ 1

THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ
Tuần25 (02/5 - 07/5/2016)

Thứ
Ngày

2
02/5

3
03/5

4
04/5

5
05/5

6
06/5

7
07/5

Môn

 NGHỈ BÙ LỄ 30/04
& 01/05

 NGHỈ BÙ LỄ 30/04
& 01/05

Sử dụng thuốc

Sử dụng thuốc

Sử dụng thuốc

Sử dụng thuốc

GV

Cô Tho

Cô Thọ

Thầy Bách

Cô Tho

Phòng

GĐ 1

GĐ 1

GĐ 1

GĐ 1

      Thời gian học bắt đầu từ lúc 18h00.
                                                                                                                                                 Ngày 23 tháng 4 năm 2016
           BAN GIÁM HIỆU                                    P.QLĐT&NCKH                                    NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
        ĐỖ HUY SƠN                                           NGUYỄN THỊ SEN                                    NGUYỄN LÊ XUÂN THU

Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần 30- Tuần 31   (6/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (30/5 - 4/6/2016)   (26/5/2016)
Thời Khóa biểu tuần 41 (ngày 23/5 - 29/5/2016 )   (19/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (9/5 - 15/5/2016)   (29/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (2/5 - 8/5/2016)   (27/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần24 (25/4 - 30/4/2016)   (22/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (25/4 - 30/4/2016)   (20/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (18/4 - 24/4/2016)   (13/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 ((28/3 - 2/4/2016)   (25/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (14/3 - 20/3/2016)   (11/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (22 -27 /2/2015)   (21/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 (25/1 - 31/1/2015)   (20/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần11 -15   (19/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 41 (15/6- 20/6/2015)   (11/6/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 40 (8/6 - 13/6/2015)   (4/6/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)
Thời khóa biểu tuần 39 (1/6 - 6/6/2015)   (28/5/2015)