THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (9/5 - 15/5/2016)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39
 (9/5 - 15/5/2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

 

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
6AB

CĐĐD
6CD

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

ĐD 19

ĐD 20

DS
16AB

DS
17AB

DS
17CD

YS
27AB

YS
27CD

YS
27EF

YS
28AB

YS
28CD

HAI
9/5

Sáng

 

 

TTBV

TTBV

TT HÓA SINH
Tổ 3:Thầy Ân
TT GPSL
Tổ 2: C. Nguyên
TT ĐDCS1
Tổ 1: C. Hằng

 

CSNBNK 2
Cô Huyền
GĐ 4  (14/34)

HAI
9/5

TT KIỂM NGHIỆM
T.Cường- Tổ 5

THI TT DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư- Cô Thọ: Tổ 6

TT HD-DL1
Cô Nhi - Tổ 1
TT HPT-ĐL
Cô Hưng - Tổ 2

 

HAI
9/5

 

 

 

TTBV

TTBV

Chiều

 

 

TTBV

TTBV

VSKST
C.Oanh
GĐ 6 (29/60)

TT TIN HỌC
Cô Huệ-Tổ 1
Thầy Dinh - Tổ 2

ĐDCS 2
Cô P.Thanh
GĐ 5 (16/30)

 

TT GDQP-AN
Thầy Định
 (26/30)

THI TT DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư- Cô Thọ: Tổ 6

TT HD-DL1
Cô Nhi - Tổ 1
TT HPT-ĐL
T.Lầm - Tổ 2

 

TIN HỌC
Thầy Việt
GĐ 2 (4/30)
18h00

 

TTBV

TTBV

THI KTHP
SỨC KHỎE SINH SẢN
GĐ 1,2,3,4  (16h00)

BA
10/5

Sáng

 

ANH VĂN 5
Cô Loan
GĐ 5 (5/30)

TTBV

TTBV

TT HÓA SINH
Tổ 2:Thầy Ân
TT GPSL
Tổ 1: C. Nguyên
TT ĐDCS1
Tổ 3: C. P Thanh

KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
Cô Huyền
GĐ1  (5/30)

DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ
Thầy Huấn
GĐ 4(15/15)

BA
10/5

TT KIỂM NGHIỆM
T.Cường- Tổ 6

YHCS 2
Thây Thiện
GĐ2 (10/13)

THI TT DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư- Cô Thọ: Tổ 1

TT HD-DL1
Cô Nhi - Tổ 2
TT HPT-ĐL
T.Lầm - Tổ 3

BA
10/5

TCQLYT
Cô Yến
GĐ 3 (5/30)

 

 

TTBV

TTBV

Chiều

 

 

TTBV

TTBV

ANH VĂN 2
Cô Lê
GĐ 4

TÂM LÝ GIÁO DỤC SỨC KHỎE
Cô P.Thảo
GĐ 3  (4/45)

PHÁP LUẬT
Cô Yến
GĐ 1 (20/30)

 

THI TT DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư- Cô Thọ: Tổ 1

TT HD-DL1
Cô Nhi - Tổ 2
TT HPT-ĐL
Cô Hưng - Tổ 3

YHCS 2
C. Nga
GĐ2 (20/20)

 

TIN HỌC
Thầy Việt
GĐ2 (8/30)
18h00

THI TÌM HIỂU NQ ĐH ĐB Tỉnh BT LXIII, NK 2015-2020
TTNN-TH
Th.Khoa- C.Oanh
TTNN-TH
(E:13h30)-(F:14h30)

TTBV

TTBV


11/5

Sáng

ANH VĂN 5
Cô Mai
GĐ 4 (5/30)

 

TTBV

TTBV

ĐLCM ĐCSVN
C.My
GĐ 5 (50/60)

TLGDSK
Cô P.Thảo
GĐ6(9/45)

CSNBNK 2
Cô Huyền
GĐ 1  (19/34)


11/5

TT KIỂM NGHIỆM
T.Cường- Tổ 1

THI TT DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư- Cô Thọ: Tổ 2

TT HD-DL1
Cô Nhi - Tổ 3
TT HPT-ĐL
Cô Hưng - Tổ 4

YHCS 2
Thây Thiện
GĐ2 (10/13)


11/5

TIN HỌC
Cô Huệ
GĐ 3 (5/30)

 

 

TTBV

TTBV

Chiều

 

 

TTBV

TTBV

VSKST
C.Oanh
GĐ1 (33/60)

 

 

 

YHCS 2
C. Nga
GĐ3 (20/20)

THI TT DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư- Cô Thọ: Tổ 2

TT HD-DL1
Cô Nhi - Tổ 3
TT HPT-ĐL
T.Lầm - Tổ 4

TT TIN HỌC
Cô Huệ-Tổ 1
Thầy Dinh - Tổ 2

TT TIN HỌC
 Thầy Việt
Tổ 2 (18h00)

 

TTBV

TTBV

NĂM
12/5

Sáng

 

ANH VĂN 5
Cô Loan
GĐ 5 (10/30)

TTBV

TTBV

VSKST
C.Oanh
GĐ7 (38/60)

 

TT DDTC
Thầy Huấn
GĐ 3(5/30)

NĂM
12/5

TT KIỂM NGHIỆM
T.Cường- Tổ 2

GDQP-AN
Thầy Thân
GĐ 2 (30/45)

THI TT DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư- Cô Thọ: Tổ 5

TT HD-DL1
Cô Nhi - Tổ 6
TT HPT-ĐL
T.Lầm - Tổ 1

NĂM
12/5

TCQLYT
Cô Yến
GĐ 1 (10/30)

 

TIN HỌC
Cô Huệ
GĐ 6 (5/30)

TTBV

TTBV

Chiều

ĐDBCK M
Thầy Vinh
GĐ 3(5/15)

ĐDBCK
Cô Dương
GĐ 2(4/15)

TTBV

TTBV

TT HÓA SINH
Tổ 1:Thầy Ân
TT GPSL
Tổ 3: C. Nguyên
TT ĐDCS1
Tổ 2: C. T.Anh

 

PHÁP LUẬT
Cô Yến
GĐ 1 (24/30)

 

THI TT DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư- Cô Thọ: Tổ 3

TT HD-DL1
Cô Nhi - Tổ 4
TT HPT-ĐL
Cô Hưng - Tổ 5

ANH VĂN CN
Cô Lê
GĐ 4 (30/45)

TT TIN HỌC
Thầy Dinh - Tổ 4

TT TIN HỌC
Cô Huệ-Tổ 1

 

TTBV

TTBV

TIN HỌC -Th.Việt
GĐ2 (12/30)
18h00

SÁU
13/5

Sáng

ANH VĂN 5
Cô Mai
GĐ 4 (10/30)

 

TTBV

TTBV

ĐLCM ĐCSVN
C.My
GĐ 5 (55/60)

TLGDSK
Cô P.Thảo
GĐ6(14/45)

CSNBNK 2
Cô Huyền
GĐ 2  (24/34)

SÁU
13/5

TT KIỂM NGHIỆM
T.Cường- Tổ 3

THI TT DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư- Cô Thọ: Tổ 4

TT HD-DL1
Cô Nhi - Tổ 5
TT HPT-ĐL
Cô Hưng - Tổ 6

GDQP-AN
Thầy Thân
GĐ 3 (30/45)

SÁU
13/5

TIN HỌC
Cô Huệ
GĐ 1 (10/30)

 

 

TTBV

TTBV

Chiều

THI KTHP L2
Y HỌC CỔ THUYỀN
GĐ 5 (13h30)

 

TTBV

TTBV

TT ĐDCS1
Tổ 1: C. Hằng
Tổ 2: C. T.Anh
Tổ 3: C. P Thanh

TT TIN HỌC
Thầy Việt
TTTH-18h00
Tổ 3

THI KTHP L2
CHĂM SÓC
NGƯỜI BỆNH NỘI KHOA
GĐ 5 (13h30)

THI KTHP L2
HD-DL 3
GĐ 5(13h30)

ANH VĂN CN
Cô Lê
GĐ 4 (34/45)

THI TT DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư- Cô Thọ: Tổ 3

TT HD-DL1
Cô Nhi - Tổ 4
TT HPT-ĐL
T.Lầm - Tổ 5

 

 

TT TIN HỌC
Cô Huệ-Tổ 1
TT TIN HỌC
Cô Huệ - Tổ 2
(16h00)

TTBV

TTBV

THI KTHP L2
TCQLYT
GĐ 5(13h30)

BẢY
14/5

Sáng

ĐDBCK
Cô Dương
GĐ 2 (5/15)

 

 

 

 

ĐDBCK DL
Thầy Bảo
GĐ 3(5/8)

 

BẢY
14/5

TT KIỂM NGHIỆM
T.Cường- Tổ 4

TT HPT-ĐL
Cô Hưng - Tổ 1

THI TT DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư- Cô Thọ: Tổ 4

TT HD-DL1
Cô Nhi - Tổ 5

BẢY
14/5

 

TIN HỌC
Thầy Việt
GĐ 4 (17/30)

TIN HỌC
Cô Huệ
GĐ 1 (10/30)

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

ĐDBCK DL
Thầy Bảo
GĐ 3(8/8)

 

 

THI TT DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư- Cô Thọ: Tổ 5

TT HD-DL1
Cô Nhi - Tổ 6

 

 

TT TIN HỌC
Cô Huệ-Tổ 3
 Thầy Việt - Tổ 4

 

 

 

CN
15/5

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

CN
15/5

 

 

 

CN
15/5

BCK DL
Thầy Bảo
GĐ 3(5/8)

TIN HỌC
Thầy Việt
GĐ 4 (22/30)

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BCK DL
Thầy Bảo
GĐ 3(8/8)

TIN HỌC
Thầy Việt
GĐ 4 (26/30)

 

 

 
GHI CHÚ:
- Thứ 2 (9/5) Chào cờ toàn trường.
- Thứ 5 (12/5): HĐ dự giờ Thầy Định lúc 7h30.
- Thứ 6 (13/5): Họp cơ quan , Họp công đoàn lúc 16h00.
- Khối lớp DS 16 + DS 17ABCD học lại học phần Tin học các tối thứ  2,4,6 (Cô Huệ) lúc 18h00 tại trung tâm NNTH - Bắt đầu từ tối thứ 2 (9/5/2016).
- Khối lớp YS 27 ABCDEF + DS VLVH 13 học lại học phần Anh văn cơ bản các tối thứ  3,5,7 (Cô Loan) lúc 18h00 tại GĐ 3 - Bắt đầu từ tối thứ 3(10/5/2016).
- Khối lớp YS28, YS26 học lại học phần Bệnh học nội vào các buổi tối trong tuần, thứ bảy và chủ nhật tại PBM, bắt đầu từ tối 9/5.

   BAN GIÁM HIỆU                                                                           PHÒNG ĐÀO TẠO                                                           LẬP KẾ HOẠCH                                                                         


      ĐỖ HUY SƠN                                                                               NGUYỄN THỊ SEN                                                   NGUYỄN LÊ XUÂN THU                                                           
                                            


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần 30- Tuần 31   (6/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (30/5 - 4/6/2016)   (26/5/2016)
Thời Khóa biểu tuần 41 (ngày 23/5 - 29/5/2016 )   (19/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (9/5 - 15/5/2016)   (29/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (2/5 - 8/5/2016)   (27/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần24 (25/4 - 30/4/2016)   (22/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (25/4 - 30/4/2016)   (20/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (18/4 - 24/4/2016)   (13/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 ((28/3 - 2/4/2016)   (25/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (14/3 - 20/3/2016)   (11/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (22 -27 /2/2015)   (21/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 (25/1 - 31/1/2015)   (20/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần11 -15   (19/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 41 (15/6- 20/6/2015)   (11/6/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 40 (8/6 - 13/6/2015)   (4/6/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)
Thời khóa biểu tuần 39 (1/6 - 6/6/2015)   (28/5/2015)