THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27


 UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH THUẬN

THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ
Tuần26 (9/5 - 15/5/2016)

Thứ
Ngày

2
9/5

3
10/5

4
11/5

5
12/5

6
13/5

7
14/5

Môn

Sử dụng thuốc

Sử dụng thuốc

Sử dụng thuốc

Sử dụng thuốc

Sử dụng thuốc

Sử dụng thuốc

GV

Cô Thọ

Thầy Cường

Thầy Bách

Cô Thọ

Thầy Cường

Thầy Bách

Phòng

GĐ 1

GĐ 1

GĐ 1

GĐ 1

GĐ 1

GĐ 1

THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ
Tuần27 (16/5 - 22/5/2016)

Thứ
Ngày

2
16/5

3
17/5

4
18/5

5
19/5

6
20/5

7
21/5

Môn

Sử dụng thuốc

Sử dụng thuốc

Sử dụng thuốc

Sử dụng thuốc

Sử dụng thuốc

Sử dụng thuốc

GV

Thầy Cường

Cô Thọ

Thầy Bách

Thầy Cường

Cô Thọ

Thầy Bách

Phòng

GĐ 1

GĐ 1

GĐ 1

GĐ 1

GĐ 1

GĐ 1

      Thời gian học bắt đầu từ lúc 18h00.
                                                                                                                                                 Ngày 6 tháng 5 năm 2016
           BAN GIÁM HIỆU                                    P.QLĐT&NCKH                                    NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
        ĐỖ HUY SƠN                                           NGUYỄN THỊ SEN                                    NGUYỄN LÊ XUÂN THU

Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần 30- Tuần 31   (6/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (30/5 - 4/6/2016)   (26/5/2016)
Thời Khóa biểu tuần 41 (ngày 23/5 - 29/5/2016 )   (19/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (9/5 - 15/5/2016)   (29/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (2/5 - 8/5/2016)   (27/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần24 (25/4 - 30/4/2016)   (22/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (25/4 - 30/4/2016)   (20/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (18/4 - 24/4/2016)   (13/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 ((28/3 - 2/4/2016)   (25/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (14/3 - 20/3/2016)   (11/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (22 -27 /2/2015)   (21/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 (25/1 - 31/1/2015)   (20/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần11 -15   (19/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 41 (15/6- 20/6/2015)   (11/6/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 40 (8/6 - 13/6/2015)   (4/6/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)
Thời khóa biểu tuần 39 (1/6 - 6/6/2015)   (28/5/2015)