THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần 30- Tuần 31


 UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH THUẬN

THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ
Tuần 30 (6/6- 11/6/2016)

Thứ
Ngày

2
6/6

3
7/6

4
8/6

5
9/6

6
10/6

7
11/6

Môn

 Thực hành
Sử dụng thuốc

 Thực hành
Bảo quản

 Thực hành
Bảo quản

 Thực hành
Bảo quản

 

 

GV

Tổ 1 - Th. Bách B1
Tổ 2 - Th.Cường B2
Tổ 3 - C.Hoàng B3

Tổ 1 - Th. Bách
Tổ 2 - Th.Cường
Tổ 3 - C.Tho

Tổ 2 - Th. Bách
Tổ 3 - Th.Cường
Tổ 1 - C.Tho

Tổ 1 - Th. Bách
Tổ 2 - Th.Cường
Tổ 3 - C.Tho

 

 

Phòng

PTT

PTT

PTT

PTT

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ
Tuần 31 (13/6 - 18/6/2016)

Thứ
Ngày

2
13/6

3
14/6

4
15/6

5
16/6

6
17/6

7
18/6

Môn

 THI HẾT MÔN
Bảo quản (LT+ TH)

THI HẾT MÔN L2
Sử dụng thuốc

 

THI HẾT MÔN L2
Quản lý Dược

THI HẾT MÔN  L2
Bảo quản

 

GV

BỘ MÔN DƯỢC

BỘ MÔN DƯỢC

 

BỘ MÔN DƯỢC

BỘ MÔN DƯỢC

 

Phòng

PTT

PTT

 

PTT

PTT

 

      Thời gian học bắt đầu từ lúc 18h00.
                                                                                                                                                     Ngày 6 tháng 3 năm 2016
           BAN GIÁM HIỆU                                        P.QLĐT&NCKH                                     NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH


              ĐỖ HUY SƠN                                           NGUYỄN THỊ SEN                                    NGUYỄN LÊ XUÂN THU

Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần 30- Tuần 31   (6/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (30/5 - 4/6/2016)   (26/5/2016)
Thời Khóa biểu tuần 41 (ngày 23/5 - 29/5/2016 )   (19/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (9/5 - 15/5/2016)   (29/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (2/5 - 8/5/2016)   (27/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần24 (25/4 - 30/4/2016)   (22/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (25/4 - 30/4/2016)   (20/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (18/4 - 24/4/2016)   (13/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 ((28/3 - 2/4/2016)   (25/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (14/3 - 20/3/2016)   (11/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (22 -27 /2/2015)   (21/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 (25/1 - 31/1/2015)   (20/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần11 -15   (19/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 41 (15/6- 20/6/2015)   (11/6/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 40 (8/6 - 13/6/2015)   (4/6/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)
Thời khóa biểu tuần 39 (1/6 - 6/6/2015)   (28/5/2015)