THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46
 (27/6 - 2/7/2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

 

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

 

 

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
6AB

CĐĐD
6CD

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

ĐD 19

ĐD 20

DS
16AB

DS
17AB

DS
17CD

YS
27AB

YS
27CD

YS
27EF

YS
28AB

YS
28CD

 

 

HAI
27/6

Sáng

 

 

TTBV

TTBV

 

TTBV

CSSKTE
Cô L.Thanh
GĐ 4 (45/45)

HAI
27/6

 

TT HPT-ĐL
Cô Hưng - Tổ 5

TT DƯỢC LIỆU 2
Cô Thư- Tổ 5
TT HPT-ĐL
C.Thọ -Tổ 6

HAI
27/6

 

 

 

TTBV

TTBV

 

 

Chiều

THI KTHP
Y ĐỨC
GĐ 1,2,3,4
(13h30)

TTBV

TTBV

THI KTHP
 HÓA SINH
GĐ 5
(13h30)

TTBV

TT ĐDCS 2
Cô M.Lan - Tổ 1
Cô Sáu- Tổ 2

 

TT HPT-ĐL
Cô Hưng - Tổ 6

TT DƯỢC LIỆU 2
Cô Thư- Tổ 6
TT HPT-ĐL
C.Thọ -Tổ 1

THI KTHP HỌC LẠI
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
GĐ 1 (1h30)

TTBV

TTBV

 

 

BA
28/6

Sáng

 

 

TTBV

TTBV

 

TTBV

 

BA
28/6

 

THI KTHP
HD DL 1
GĐ 3,4,5,6,7,8 (8h30)

BA
28/6

THI KTHP
ANH VĂN CN
GĐ 3,4,5,6,7,8 (7h00)

TTBV

TTBV

 

 

Chiều

 

 

TTBV

TTBV

 

TTBV

ANH VĂN CB
Cô Thu
GĐ 4

 

 

 

 

 

 

TTBV

TTBV

 

 


29/6

Sáng

 

 

TTBV

TTBV

 

TTBV

CSSKPN-BMGĐ
Cô Ánh
GĐ 2 (35/40)


29/6

 

 

 


29/6

 

 

 

TTBV

TTBV

 

 

Chiều

 

 

TTBV

TTBV

 

TTBV

 

 

 

 

 

 

 

TTBV

TTBV

 

 

NĂM
30/6

Sáng

 

 

TTBV

TTBV

 

TTBV

CSSKPN-BMGĐ
Cô Ánh
GĐ 4  (40/40)

NĂM
30/6

 

 

 

NĂM
30/6

 

 

 

TTBV

TTBV

 

 

Chiều

 

 

TTBV

TTBV

 

TTBV

 

 

 

 

 

 

 

TTBV

TTBV

 

 

SÁU
1/7

Sáng

 

 

TTBV

TTBV

 

TTBV

 

SÁU
1/7

 

 

 

SÁU
1/7

 

 

 

TTBV

TTBV

 

 

Chiều

 

 

TTBV

TTBV

 

TTBV

 

 

 

 

 

 

 

TTBV

TTBV

 

 

BẢY
2/7

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

BẢY
2/7

 

 

 

BẢY
2/7

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GHI CHÚ:
- Thứ 2( 27/6): Nghỉ chào cờ.
                         Họp Đảng Ủy lúc 8h00; Họp Đảng bộ sau Họp Đảng Ủy.
                         Họp HĐ xét thi đua tháng lúc 14h00.

- Thứ 3 (28/3): HĐ nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm lúc 8h00 tại HTB.                      

   BAN GIÁM HIỆU                                                                           PHÒNG ĐÀO TẠO                                                           LẬP KẾ HOẠCH                                                                         


      ĐỖ HUY SƠN                                                                               NGUYỄN THỊ SEN                                                   NGUYỄN LÊ XUÂN THU                                                           
                                            


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần 30- Tuần 31   (6/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (30/5 - 4/6/2016)   (26/5/2016)
Thời Khóa biểu tuần 41 (ngày 23/5 - 29/5/2016 )   (19/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (9/5 - 15/5/2016)   (29/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (2/5 - 8/5/2016)   (27/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần24 (25/4 - 30/4/2016)   (22/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (25/4 - 30/4/2016)   (20/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (18/4 - 24/4/2016)   (13/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 ((28/3 - 2/4/2016)   (25/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (14/3 - 20/3/2016)   (11/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (22 -27 /2/2015)   (21/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 (25/1 - 31/1/2015)   (20/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần11 -15   (19/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 41 (15/6- 20/6/2015)   (11/6/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 40 (8/6 - 13/6/2015)   (4/6/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)
Thời khóa biểu tuần 39 (1/6 - 6/6/2015)   (28/5/2015)