THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)


 

  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48
 (11/7 - 17/7/2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

 

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
6AB

CĐĐD
6CD

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

ĐD 19

ĐD 20

DS
16AB

DS
17AB

DS
17CD

YS
27AB

YS
27CD

YS
27EF

YS
28AB

YS
28CD

HAI
11/7

Sáng

TTTN

TTTN

 

 

 

TTBV

 

HAI
11/7

TTTN

 

 

HAI
11/7

TTTN

TTTN

TTTN

 

 

Chiều

TTTN

TTTN

 

 

 

TTBV

 

TTTN

THI TT HPT-ĐL
C. Tho- T.Lầm -Tổ 3

THI TT HPT-ĐL
C. Hưng - C.Thọ - Tổ 3

TTTN

TTTN

TTTN

TT GDQP-AN
Thầy Định
(13/30)

 

THI TT TIN HỌC L2
T.Việt (17h00)

 

 

BA
12/7

Sáng

TTTN

TTTN

 

 

 

TTBV

THI KTHP
CSSKPN-BMGĐ
GĐ 4 (7h30)

BA
12/7

TTTN

THI KTHP L2
YHCS
GĐ 4 (7h30)

BA
12/7

TTTN

TTTN

TTTN

 

TT GDQP-AN
Thầy Định
(18/30)

Chiều

TTTN

TTTN

 

 

 

TTBV

 

TTTN

 

 

TTTN

TTTN

TTTN

TT GDQP-AN
Thầy Định
(17/30)

 

 

THI TT TIN HỌC L2
T.Chính (17h00)

 


13/7

Sáng

TTTN

TTTN

 

 

 

TTBV

 


13/7

TTTN

THI TT HPT-ĐL
C. Thảo - T. Lầm
Tổ 2

THI TT HPT-ĐL
C. Tho- T.Cường
Tổ 2


13/7

TTTN

TTTN

TTTN

TT GDQP-AN
Thầy Định
(22/30)

 

Chiều

TTTN

TTTN

 

 

 

TTBV

 

TTTN

 

 

TTTN

TTTN

TTTN

 

TT GDQP-AN
Thầy Định
(22/30)

 

 

THI TT TIN HỌC L2
T. Dinh (17h00)

NĂM
14/7

Sáng

TTTN

TTTN

 

 

 

TTBV

THI KTHP L2
CSNB NGOẠI KHOA
GĐ1 (7h30)

NĂM
14/7

THI TT
KiỂM NGHIỆM L2
C. Thảo- T.Cường

THI KTHP
 GDQP 
GĐ 1,2,3,4,5,6 (7h30)

NĂM
14/7

TTTN

TTTN

TTTN

 

TT GDQP-AN
Thầy Định
(27/30)

Chiều

TTTN

TTTN

 

 

 

TTBV

 

TTTN

 

 

TTTN

TTTN

TTTN

TT GDQP-AN
Thầy Định
(26/30)

 

SÁU
15/7

Sáng

TTTN

TTTN

 

 

 

TTBV

 

SÁU
15/7

TTTN

 

 

SÁU
15/7

TTTN

TTTN

TTTN

TT GDQP-AN
Thầy Định
(30/30)

 

Chiều

TTTN

TTTN

 

 

 

TTBV

THI KTHP
CSSKTE
GĐ 4 (15h00)

THI KTHP
KiỂM NGHIỆM L2
GĐ 4 (15h00)

THI KTHP
HPT-ĐL
GĐ 1,2,3,4,5,6 ((13h30)

TTTN

TTTN

TTTN

 

TT GDQP-AN
Thầy Định
(30/30)

BẢY
16/7

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

BẢY
16/7

 

THI TT HPT-ĐL
C. Hưng - C.Thọ
Tổ 4

THI TT HPT-ĐL
T.Cường- T.Bách
Tổ 4

BẢY
16/7

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

THI TT HPT-ĐL
T.Cường- T.Bách
Tổ 5

THI TT HPT-ĐL
C. Hưng - C.Thọ
Tổ 5

 

 

 

 

 

CN
17/7

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

CN
17/7

 

THI TT HPT-ĐL
C. Hưng - C.Thọ
Tổ 6

THI TT HPT-ĐL
T.Cường- T.Bách
Tổ 6

BẢY
17/7

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

THI TT HPT-ĐL
T. Cường- T.Bách
Tổ 1

THI TT HPT-ĐL
C. Hưng - C.Thọ
Tổ 1

 

 

 

 

 

GHI CHÚ:
- Thứ 2(11/7): Đảng viên và quần chúng ngoài Đảng học Nghị Quyết Đại hội Đảng lần thứ XII lúc 7h30 tại HTB (trừ những Đảng viên đã học).
                           Họp giáo viên lúc 16h00 tại HTB.
- Thứ 3(12/7): Công chức, viên chức thuộc đối tượng 4 Cụm 2 tham gia bồi dữơng kiến thức QP-AN tại HTA từ ngày 12-15/7/2016.
                           Họp trưởng, phó phòng, ban, bộ môn, trung tâm lúc 14h00 tại HTB.
- Thứ 6(15/7): HĐ dự giờ Cô P.Thảo lúc 7h30, Cô Ngân lúc 8h15 tại GĐ 4.
- Khối YS 27, 28 học lại học phần Dược lý (Cô Châu) tại PBM Dược các tối thứ 2,3,4,5,6 lúc 18h00, Thứ 7, CN sáng học lúc 7h00, chiều lúc 13h30 bắt đầu từ thứ 2(11/7//2016).
- Khối YS 27, 28 học lại học phần ĐDCB KTĐD (Cô P.Thanh) tại GĐ 1 các tối thứ 2,3,4 (Cô Tú) các tối thứ 5,6 lúc 18h00 bắt đầu từ thứ 2(11/7//2016).
- Khối lớp CĐ ĐD 6 ABCD học lại học phần Sinh lý bệnh miễn dịch tại GĐ 2  các tối thứ 2,4,6 lúc 18h00 bắt đầu từ thứ 2(11/7//2016).
- Khối lớp ĐD 19 học lại học phần Chăm sóc sức khỏe trẻ em tại GĐ 2  các tối thứ 3,5,7 lúc 18h00 bắt đầu từ thứ 3(12/7//2016).

   BAN GIÁM HIỆU                                                                           PHÒNG ĐÀO TẠO                                                           LẬP KẾ HOẠCH                                                                         


      ĐỖ HUY SƠN                                                                               NGUYỄN THỊ SEN                                                   NGUYỄN LÊ XUÂN THU                                                           
                                            


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần 30- Tuần 31   (6/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (30/5 - 4/6/2016)   (26/5/2016)
Thời Khóa biểu tuần 41 (ngày 23/5 - 29/5/2016 )   (19/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (9/5 - 15/5/2016)   (29/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (2/5 - 8/5/2016)   (27/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần24 (25/4 - 30/4/2016)   (22/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (25/4 - 30/4/2016)   (20/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (18/4 - 24/4/2016)   (13/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 ((28/3 - 2/4/2016)   (25/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (14/3 - 20/3/2016)   (11/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (22 -27 /2/2015)   (21/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 (25/1 - 31/1/2015)   (20/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần11 -15   (19/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 41 (15/6- 20/6/2015)   (11/6/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 40 (8/6 - 13/6/2015)   (4/6/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)
Thời khóa biểu tuần 39 (1/6 - 6/6/2015)   (28/5/2015)