THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49
 (18/7 - 22/7/2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

 

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
6AB

CĐĐD
6CD

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

ĐD 19

ĐD 20

DS
16AB

DS
17AB

DS
17CD

YS
27AB

YS
27CD

YS
27EF

YS
28AB

YS
28CD

HAI
18/7

Sáng

TTTN

TTTN

 

 

 

TTBV

THI KTHP L2 DDTC+
ANH VĂN CB L2
GĐ 3 (7h30)

HAI
18/7

TTTN

 

 

HAI
18/7

TTTN

TTTN

TTTN

BỆNH HỌC NGOẠI HỌC LẠI
Thầy Sơn (5/35)
GĐ 4

Chiều

TTTN

TTTN

 

 

 

TTBV

 

TTTN

 

 

TTTN

TTTN

TTTN

 

 

BA
19/7

Sáng

TTTN

TTTN

 

 

 

TTBV

 

BA
19/7

TTTN

 

 

BA
19/7

TTTN

TTTN

TTTN

BỆNH HỌC NGOẠI HỌC LẠI
Thầy Sơn (10/35)
GĐ 4

Chiều

TTTN

TTTN

 

 

 

TTBV

 

TTTN

 

 

TTTN

TTTN

TTTN

THI KTHP
GDQP
GĐ 1,2,3,4 (13h30)


20/7

Sáng

TTTN

TTTN

 

 

 

TTBV

 


20/7

TTTN

THI TT
HD DL L2
C.Tho- C.Nhi - Nhóm 1


20/7

TTTN

TTTN

TTTN

BỆNH HỌC NGOẠI HỌC LẠI
Thầy Sơn (15/35)
GĐ 4

Chiều

THI KTHP L2
AVCN
GĐ 2 (16h00)

 

 

 

TTBV

 

TTTN

 

 

THI KTHP L2
AVCN
GĐ 2 (16h00)

 

 

NĂM
21/7

Sáng

TTTN

TTTN

 

 

 

TTBV

 

NĂM
21/7

TTTN

THI TT
HD DL L2
C.Tho- C.Nhi - Nhóm 2

NĂM
21/7

TTTN

TTTN

TTTN

BỆNH HỌC NGOẠI HỌC LẠI
Thầy Sơn (20/35)
GĐ 4

Chiều

TTTN

TTTN

THI LẠI LÂM SÀNG NỘI
Khoa Nội BV
14h00

 

TTBV

 

TTTN

THI KTHP L2
HD DL
GĐ 1 (13h30)

TTTN

TTTN

TTTN

THI LẠI LÂM SÀNG NỘI
Khoa Nội BV
14h00

SÁU
22/7

Sáng

TTTN

TTTN

 

 

 

TTBV

 

SÁU
22/7

TTTN

 

 

SÁU
22/7

TTTN

TTTN

TTTN

BỆNH HỌC NGOẠI HỌC LẠI
Thầy Sơn (30/35)
GĐ 4

Chiều

TTTN

TTTN

 

 

 

TTBV

 

TTTN

THI KTHP L2
AVCN
GĐ 1 (13h30)

TTTN

TTTN

TTTN

 

 

BẢY
23/7

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

BẢY
23/7

 

 

 

BẢY
23/7

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GHI CHÚ:
- Thứ 6 (22/6): Họp Chi bộ 1 tại HTB lúc 14h00.
- Khối YS 27, 28 học lại học phần ĐDCB KTĐD (Cô Tú) tại GĐ 1  tối thứ 2(18/7/2016) lúc 18h00, (Cô Sáu ) tại PTT các tối 4,5,6,7 lúc 18h00.

- Khối lớp CĐ ĐD 6 ABCD học lại học phần Sinh lý bệnh miễn dịch tại GĐ 2  các tối thứ 2,4,6 lúc 18h00 bắt đầu từ thứ 2(11/7//2016).
- Khối lớp ĐD 19 học lại học phần Chăm sóc sức khỏe trẻ em tại GĐ 2  các tối thứ 3,5,7 lúc 18h00 bắt đầu từ thứ 3(12/7//2016).

   BAN GIÁM HIỆU                                                                           PHÒNG ĐÀO TẠO                                                           LẬP KẾ HOẠCH                                                                         


      ĐỖ HUY SƠN                                                                             TRẦN THỊ HỮU AN                                                   NGUYỄN LÊ XUÂN THU                                                           
                                            


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần 30- Tuần 31   (6/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (30/5 - 4/6/2016)   (26/5/2016)
Thời Khóa biểu tuần 41 (ngày 23/5 - 29/5/2016 )   (19/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (9/5 - 15/5/2016)   (29/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (2/5 - 8/5/2016)   (27/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần24 (25/4 - 30/4/2016)   (22/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (25/4 - 30/4/2016)   (20/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (18/4 - 24/4/2016)   (13/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 ((28/3 - 2/4/2016)   (25/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (14/3 - 20/3/2016)   (11/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (22 -27 /2/2015)   (21/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 (25/1 - 31/1/2015)   (20/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần11 -15   (19/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 41 (15/6- 20/6/2015)   (11/6/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 40 (8/6 - 13/6/2015)   (4/6/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)
Thời khóa biểu tuần 39 (1/6 - 6/6/2015)   (28/5/2015)