THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)


UBND TỈNH BÌNH THUẬN

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50
 (25/7 - 31/7/2016)

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
                               

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

 

THỨ

DƯỢC

THỨ

Y SỸ

THỨ

Buổi

CĐĐD

CĐĐD

ĐD 19

ĐD 20

NGÀY

DS

DS

DS

NGÀY

YS

YS

YS

YS

YS

NGÀY

6AB

6CD

 

16AB

17AB

17CD

 

27AB

27CD

27EF

28AB

28CD

HAI

Sáng

TTTN

TTTN

TTBV

 

HAI

TTTN

 

 

HAI

TTTN

TTTN

TTTN

BỆNH HỌC NGOẠI HỌC LẠI

257

257

257

Thầy Chương (5/40)

 

 

 

GĐ 4

 

Chiều

TTTN

TTTN

TTBV

 

 

TTTN

 

 

 

TTTN

TTTN

TTTN

BỆNH HỌC NGOẠI HỌC LẠI (10/40)

 

 

 

Thầy Chương GĐ 4

 

 

 

BỆNH HỌC NGOẠI HL

 

 

 

Thầy Sơn (25/35)

 

 

 

GĐ 4 (18h00)

BA

Sáng

TTTN

TTTN

TTBV

 

BA

TTTN

 

 

BA

TTTN

TTTN

TTTN

BỆNH HỌC NGOẠI HL

26/7

26/7

26/7

Thầy Sơn (30/35)

 

 

 

GĐ 4

 

Chiều

TTTN

TTTN

TTBV

 

 

TTTN

 

 

 

TTTN

TTTN

TTTN

BỆNH HỌC NGOẠI HL

 

 

 

Thầy Sơn (35/35)

 

 

 

GĐ 4

Sáng

TTTN

TTTN

TTBV

THI KTHP L2

TTTN

THI KTHP L2 TT + LT

TTTN

TTTN

TTTN

BỆNH HỌC NGOẠI HỌC LẠI

27/7

CS SKPN-BMGĐ

27/7

Dược liệu 2

27/7

Thầy Chương (15/40)

 

GĐ 3 (8h00)

 

Thầy Bách- C.Thư

 

GĐ 4

 

Chiều

TTTN

TTTN

TTBV

 

 

TTTN

 

 

 

TTTN

TTTN

TTTN

BỆNH HỌC NGOẠI HỌC LẠI

 

 

 

Thầy Chương (20/40)

 

 

 

GĐ 4

NĂM

Sáng

TTTN

TTTN

TTBV

 

NĂM

TTTN

 

 

NĂM

TTTN

TTTN

TTTN

BỆNH HỌC NGOẠI HỌC LẠI

281/7

281/7

281/7

Thầy Chương (25/40)

 

 

 

GĐ 4

 

Chiều

TTTN

TTTN

TTBV

 

 

TTTN

 

 

 

TTTN

TTTN

TTTN

BỆNH HỌC NGOẠI HỌC LẠI

 

 

 

Thầy Chương (30/40)

 

 

 

GĐ 4

SÁU

Sáng

TTTN

TTTN

TTBV

 

SÁU

TTTN

 

 

SÁU

TTTN

TTTN

TTTN

BỆNH HỌC NGOẠI HỌC LẠI

29/7

29/7

29/7

Thầy Chương (35/40)

 

 

 

GĐ 4

 

Chiều

TTTN

TTTN

TTBV

 

 

TTTN

 

 

 

TTTN

TTTN

TTTN

BỆNH HỌC NGOẠI HỌC LẠI

 

 

 

Thầy Chương (10/40)

 

 

 

GĐ 4

BẢY

Sáng

 

 

 

 

BẢY

 

 

 

BẢY

 

 

 

 

 

30/7

Chiều

 

 

 

 

30/7

 

 

 

30/7

 

 

 

 

 
GHI CHÚ:
- Thứ 2 (25/7): Chi bộ 1 viếng nghĩa trang liệt sĩ lúc 7h00.
- Khối YS 27, 28 học lại học phần ĐDCB KTĐD (Cô M Lan) tại GĐ 1  tối thứ 2(18/7/2016) lúc 18h00, (Cô Sáu ) tại PTT các tối 4,5,6,7 lúc 18h00.
 
 
 
   BAN GIÁM HIỆU                                                                           PHÒNG ĐÀO TẠO                                                           LẬP KẾ HOẠCH                                                                         
 
 


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần 30- Tuần 31   (6/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (30/5 - 4/6/2016)   (26/5/2016)
Thời Khóa biểu tuần 41 (ngày 23/5 - 29/5/2016 )   (19/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (9/5 - 15/5/2016)   (29/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (2/5 - 8/5/2016)   (27/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần24 (25/4 - 30/4/2016)   (22/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (25/4 - 30/4/2016)   (20/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (18/4 - 24/4/2016)   (13/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 ((28/3 - 2/4/2016)   (25/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (14/3 - 20/3/2016)   (11/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (22 -27 /2/2015)   (21/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 (25/1 - 31/1/2015)   (20/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần11 -15   (19/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 41 (15/6- 20/6/2015)   (11/6/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 40 (8/6 - 13/6/2015)   (4/6/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)
Thời khóa biểu tuần 39 (1/6 - 6/6/2015)   (28/5/2015)