THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51
 (1/8- 7/8/2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
6AB

CĐĐD
6CD

ĐD 19

DS
16AB

DS
17AB

DS
17CD

YS
27AB

YS
27CD

YS
27EF

HAI
1/8

Sáng

TTTN

TTTN

TTTN

HAI
257

TTTN

 

 

HAI
257

TTTN

TTTN

TTTN

Chiều

TTTN

TTTN

TTTN

TTTN

 

 

TTTN

TTTN

TTTN

BA
2/8

Sáng

TTTN

TTTN

TTTN

BA
26/7

TTTN

THI TT + LT L2
HPT- ĐL
Cô Tho- C.Thọ

BA
26/7

TTTN

TTTN

TTTN

Chiều

TTTN

TTTN

TTTN

TTTN

 

 

TTTN

TTTN

TTTN


3/8

Sáng

TTTN

TTTN

TTTN


27/7

TTTN

 

 


27/7

TTTN

TTTN

TTTN

Chiều

TTTN

TTTN

TTTN

TTTN

 

 

TTTN

TTTN

TTTN

NĂM
4/8

Sáng

TTTN

TTTN

TTTN

NĂM
281/7

TTTN

 

 

NĂM
281/7

TTTN

TTTN

TTTN

Chiều

TTTN

TTTN

TTTN

TTTN

 

 

TTTN

TTTN

TTTN

SÁU
5/8

Sáng

TTTN

TTTN

TTTN

SÁU
29/7

TTTN

 

 

SÁU
29/7

TTTN

TTTN

TTTN

Chiều

TTTN

TTTN

TTTN

TTTN

 

 

TTTN

TTTN

TTTN

BẢY
6/8

Sáng

 

 

 

BẢY
30/7

 

 

 

BẢY
30/7

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GHI CHÚ:
- Khối YS 27, 28 học lại học phần ĐDCB KTĐD (Cô Hằng) tại PTT  tối thứ 2,3,4 bắt đầu từ ngày 1/8/2016 lúc 18h00.   BAN GIÁM HIỆU                                                                           PHÒNG ĐÀO TẠO                                                           LẬP KẾ HOẠCH                                                                         


      ĐỖ HUY SƠN                                                                             TRẦN THỊ HỮU AN                                                   NGUYỄN LÊ XUÂN THU                                                           
                                            


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần 30- Tuần 31   (6/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (30/5 - 4/6/2016)   (26/5/2016)
Thời Khóa biểu tuần 41 (ngày 23/5 - 29/5/2016 )   (19/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (9/5 - 15/5/2016)   (29/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (2/5 - 8/5/2016)   (27/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần24 (25/4 - 30/4/2016)   (22/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (25/4 - 30/4/2016)   (20/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (18/4 - 24/4/2016)   (13/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 ((28/3 - 2/4/2016)   (25/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (14/3 - 20/3/2016)   (11/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (22 -27 /2/2015)   (21/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 (25/1 - 31/1/2015)   (20/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần11 -15   (19/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 41 (15/6- 20/6/2015)   (11/6/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 40 (8/6 - 13/6/2015)   (4/6/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)
Thời khóa biểu tuần 39 (1/6 - 6/6/2015)   (28/5/2015)