THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21
 (2/1 - 8/1/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD 20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS
18C

YS
28AB

YS
28CD

YS
29A

HAI
2/1

Sáng

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

HAI
2/1

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

HAI
2/1

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

Chiều

BA
3/1

Sáng

TTBV

TTBV

CSNL
 BỆNH NGOẠI KHOA
Cô Anh
GĐ 3 (35/45)

 

 

 

BA
3/1

BÀO CHẾ  2
Cô Thảo
(5/45)
HTA

QUẢN LÝ DƯỢC
C. Châu
(42/75)
GĐ 1

THI TT TIN HỌC
T.Dinh-C.Huệ -Tổ 3

TT GDTC (36/45)
T.Định - Tổ 2

ANH VĂN CB
Cô Mai
GĐ 5 (40/45)

 

BA
3/1

BCK DL
Thầy Năm
(10/10)
GĐ 6

PHÁP LUẬT
Cô Yến
GĐ4 (21/30)

BỆNH HỌC NGOẠI
Thầy Sơn
GĐ 2 (15/27)

Chiều

TTBV

TTBV

TT CSSKPN-BMGĐ
Cô Ánh -Tổ 1
Cô An - Tổ 2

 

 

ANH VĂN 2
C.Thu
GĐ 5 (45/45)

QUẢN LÝ DƯỢC
C. Châu
(42/75)
GĐ 1

BÀO CHẾ  2
Cô Thảo
(4/45)
GĐ 3

HPT ĐL
Cô Tho
GĐ 4(8/45)

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 1
TT GDTC (36/45)
T.Định - Tổ 2

GDTC
 Thầy Bi (4/15)
HTA 18h00

THI KTHP ANH VĂN 1 L2
GĐ 6 (13h30)

BỆNH HỌC NỘI
Cô Nga
GĐ 2 (40/47)


4/1

Sáng

TTBV

TTBV

CSNL
 BỆNH NGOẠI KHOA
Cô Anh
GĐ 2 (40/45)

 

 

 


4/1

QUẢN LÝ DƯỢC
C. Châu
(47/75)
GĐ 1

 

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 2
TT GDTC (36/45)
T.Định - Tổ 3

CHÍNH TRỊ
Thầy Tự
GĐ 3 (20/20)

 


4/1

 

BCK DL
Thầy Năm
(10/10)
GĐ 5

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN
HTA

Chiều

TTBV

TTBV

TT CSSKPN-BMGĐ
Cô Ánh -Tổ 2
Cô An - Tổ 1

KTHP ANH VĂN 1 L2
GĐ 4
(13h30)

KTHP YHCT
GĐ 4
(13h30)

 

 

ANH VĂN CB
Cô Lê
GĐ 3 (40/45)

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 4
THI TT TIN HỌC
T.Dinh-C.Huệ -Tổ 3

TT GDTC (36/45)
T.Định - Tổ 2

HPT ĐT
Cô Tho
HTA (16/45)
18h00

 

 

BỆNH HỌC NGOẠI
Thầy Sơn
GĐ 2 (19/27)

NĂM
5/1

Sáng

TTBV

TTBV

 

 

NLCB CNMLN 2
C.My
GĐ 7 (45/45)

 

NĂM
5/1

BÀO CHẾ  2
Cô Thảo
(10/45)
GĐ 5

QUẢN LÝ DƯỢC
C. Châu
(47/75)
GĐ 6

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 3
TT GDTC (36/45)
T.Định - Tổ 4

ANH VĂN CB
Cô Mai
GĐ 3 (45/45)

 

NĂM
5/1

PHÁP LUẬT
Cô Yến
GĐ2 (20/30)

 

BỆNH HỌC NỘI
Cô Nga
GĐ 4 (44/47)

Chiều

TTBV

TTBV

 

 

 

ANH VĂN 2
C.Thu
GĐ 2

 

 

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 3 (47/55)

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 3
TT GDTC (36/45)
T.Định - Tổ 4
THI TT TIN HỌC
T.Việt-C.Huệ -Tổ 1

HPT ĐT
Cô Tho
HTA (20/45)
18h00

 

 

TT ĐDCB KTĐD
(44/45)
Cô Hằng - Tổ 1
Cô M.Lan - Tổ 2
Cô Sáu - Tổ 3

SÁU
6/1

Sáng

TTBV

TTBV

KTHP CSSKTE L2
GĐ 5
(7h30)

NLCB CNMLN 2
C.My
GĐ 2 (45/45)

 

 

SÁU
6/1

THI KTHP T BÀO CHẾ 1
GĐ 1,5,6,7,8 (7h30)

ANH VĂN CB
Cô Lê
GĐ 3 (45/45)

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 2
TT GDTC (40/45)
T.Định - Tổ 1

 

SÁU
6/1

 

 

BỆNH HỌC NGOẠI
Thầy Chương
GĐ 4 (35/40)

Chiều

TTBV

TTBV

 

 

 

 

 

 

 

 

HPT ĐT
Cô Tho -18h00
HTA (24/45) 

 

 

 

BẢY
7/1

Sáng

TTBV

TTBV

 

 

 

 

BẢY
7/1

 

 

TT GDTC (40/45)
T.Định - Tổ 1
TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 4

 

 

BẢY
7/1

 

 

BỆNH HỌC NGOẠI
Thầy Chương
GĐ KTX (40/40)

Chiều

TTBV

TTBV

 

 

 

 

 

 

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 1

TT GDTC (40/45)
T.Định - Tổ 2

HPT ĐT
Cô Tho
HT HTA (28/45) 

 

 

 

CN
8/1

Sáng

 

 

 

 

 

 

CN
8/1

 

 

TT GDTC (40/45)
T.Định - Tổ 2

 

HPT ĐT
Cô Tho
HT HTA (33/45) 

CN
8/1

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT GDTC (40/45)
T.Định - Tổ 3

 

 

 

 
GHI CHÚ:
- Thứ 4 (4/1): Lớp YS28 AB dự giờ lúc 7h00 sáng tại PTT, chiều lúc 13h30 tại GĐ 4.

- Thứ 6 (6/1): Họp Quy chế chi tiêu nội bộ lúc 14h00.

                 BAN GIÁM HIỆU                                                                                                      PHÒNG ĐÀO TẠO                                                                        LẬP KẾ HOẠCH                                                                         


                   ĐỖ HUY SƠN                                                                                                          NGUYỄN THỊ SEN                                                                   NGUYỄN LÊ XUÂN THU                                                           
                                          


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần 30- Tuần 31   (6/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (30/5 - 4/6/2016)   (26/5/2016)
Thời Khóa biểu tuần 41 (ngày 23/5 - 29/5/2016 )   (19/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (9/5 - 15/5/2016)   (29/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (2/5 - 8/5/2016)   (27/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần24 (25/4 - 30/4/2016)   (22/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (25/4 - 30/4/2016)   (20/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (18/4 - 24/4/2016)   (13/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 ((28/3 - 2/4/2016)   (25/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (14/3 - 20/3/2016)   (11/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (22 -27 /2/2015)   (21/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 (25/1 - 31/1/2015)   (20/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần11 -15   (19/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 41 (15/6- 20/6/2015)   (11/6/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 40 (8/6 - 13/6/2015)   (4/6/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)
Thời khóa biểu tuần 39 (1/6 - 6/6/2015)   (28/5/2015)