THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22
 (9/1/12 - 15/1/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD 20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS
18C

YS
28AB

YS
28CD

YS
29A

HAI
9/1

Sáng

TTBV

TTBV

 

 

 

 

HAI
9/1

QUẢN LÝ DƯỢC
C. Châu
(51/75)
GĐ 1

BÀO CHẾ  2
Cô Thảo
(8/45)
GĐ 2

THI TH HPTĐT
C.Tho- C.Hưng Tổ 1

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 2
TT GDTC (40/45)
T.Định - Tổ 3

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 3 (53/55)

 

HAI
9/1

 

 

BỆNH HỌC NỘI
Cô Nga
GĐ 4 (47/47)

Chiều

TTBV

TTBV

 

 

 

 

BÀO CHẾ  2
Cô Thảo
(14/45)
GĐ 2

QUẢN LÝ DƯỢC
C. Châu
(51/75)
GĐ 1

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 3 (52/55)

THI TH HPTĐT
C.Tho- C.Hưng Tổ 1

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 2
TT GDTC (40/45)
T.Định - Tổ 4

Tham dự chương trình "Hội diễn thời trang lần thứ II - Vì môi trường Việt Nam thân yêu"

 

 

TT ĐDCB KTĐD
(44/45)
Cô M.Lan - Tổ 2
TTBỆNH HỌC NỘI
Cô Nga - Tổ 1 (4/8)

Cô Sen  - Tổ 3 (4/8)

BA
10/1

Sáng

TTBV

TTBV

CSNL
 BỆNH NGOẠI KHOA
Cô Anh
GĐ 2 (45/45)

 

 

 

BA
10/1

QUẢN LÝ DƯỢC
C. Châu
(56/75)
GĐ 3

BÀO CHẾ  2
Cô Thảo
(13/45)
GĐ 5

THI TH HPTĐT
C.Tho- C.Hưng Tổ 2

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 3
TT GDTC (40/45)
T.Định - Tổ 4

 

 

BA
10/1

PHÁP LUẬT
Cô Yến
GĐ1 (25/30)

 

SỨC KHỎE TRẺ EM
Thầy Ân
GĐ 4

Chiều

TTBV

TTBV

 

 

 

 

BÀO CHẾ  2
Cô Thảo
(18/45)
GĐ 1

QUẢN LÝ DƯỢC
C. Châu
(55/75)
GĐ 3

 

THI TH HPTĐT
C.Tho- C.Hưng Tổ 2

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 3
TT GDTC (44/45)
T.Định - Tổ 1

YHCS 1
Thầy Năm
GĐ4 (36/52)

 

 

BỆNH HỌC NGOẠI
Thầy Sơn
GĐ 2 (23/27)


11/1

Sáng

TTBV

TTBV

 

 

 

THI KTHP
SK-VSMT
T.Linh
GĐ 7 


11/1

HỌC LẠI ANH VĂN CN
Cô Lê
(5/25)
GĐ 3

KTHP YHCS 1
Ca 1 - GĐ 5 (7h30)
Ca 2 - GĐ 5 (8h30)

KTHP YHCS 1
Ca 1 - GĐ 6 (7h30)
Ca 2 - GĐ 6 (8h30)

 


11/1

 

PHÁP LUẬT
Cô Yến
GĐ4 (25/30)

TT GDTC
T.Định - Tổ 2
TT BỆNH HỌC NỘI
Cô Nga - Tổ 1 (8/8)
Cô Sen  - Tổ 3 (8/8)

Chiều

TTBV

TTBV

 

 

 

 

 

 

THI TH HPTĐT
C.Tho- C.Hưng Tổ 4

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 1
TT GDTC (44/45)
T.Định - Tổ 3

 

ANH VĂN CB
Cô Mai
GĐ 4 (25/45)

 

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN
HTA

TT ĐDCB KTĐD
(45/45)
Cô Hằng - Tổ 1
Cô M.Lan - Tổ 2
Cô Sáu - Tổ 3

NĂM
12/1

Sáng

TTBV

TTBV

 

THI KTHP NLCBCNMLN 2
GĐ 5,6,7,8 (7h30)

 

NĂM
12/1

 

BÀO CHẾ  2
Cô Thảo
(18/45)
GĐ 2

CHÍNH TRỊ
Thầy Tự
GĐ 3 (20/20)

THI TH HPTĐT
C.Tho- C.Hưng Tổ 4

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 1
TT GDTC (44/45)
T.Định - Tổ 3

 

NĂM
12/1

KTHP VỆ SINH PHÒNG BỆNH
GĐ 5,6,7,8
(8h30)

 

Chiều

TTBV

TTBV

THI KTHP CSNL
BỆNH NLCB NỘI KHOA
Ca 1 - GĐ 5 (13h30)
Ca 2 - GĐ 5 (15h00)

 

 

 

BÀO CHẾ  2
Cô Thảo
(22/45)
GĐ 1

 

THI TH HPTĐT
C.Tho- C.Hưng Tổ 3

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 4
TT GDTC (44/45)
T.Định - Tổ 1

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 3 (55/55)

ANH VĂN CB
Cô Mai
GĐ 4 (29/45)

 

 

 

SÁU
13/1

Sáng

TTBV

TTBV

 

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN
HTA

 

SÁU
13/1

HỌC LẠI ANH VĂN CN
Cô Lê
(10/25)
GĐ 4

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 3 (55/55)

THI TH HPTĐT
C.Tho- C.Hưng Tổ 3

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 4
 TT GDTC (45/45)
T.Định - Tổ 1

 

SÁU
13/1

 

 

SỨC KHỎE TRẺ EM
Thầy Ân
GĐ 1

Chiều

TTBV

TTBV

 

 

 

KTHP ĐD BCK
GĐ 1
(13h30)

 

 

KTHP HPT-ĐT
GĐ 5,6,7,8
(13h30)

ANH VĂN CB
Cô Mai
GĐ 4 (33/45)

KTHP BCK
Ca 1 - GĐ 2 (13h30)
Ca 2 - GĐ 2 (15h00)

KTHP BCK
Ca 1 - GĐ 3 (13h30)
Ca 2 - GĐ 3 (15h00)

THI TT GDTC
T.Định - Tổ 2

BẢY
14/1

Sáng

 

 

 

 

 

 

BẢY
14/1

 

 

THI TT GDTC (45/45)
T.Định - Tổ 1

 

TT GDTC (21/45)
 Thầy Bi

BẢY
14/1

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT GDTC (44/45)
T.Định - Tổ 4

TT TIN HỌC (4/30)
Cô Huệ - Tổ 1
Thầy Dinh - Tổ 2 

 

 

 

CN
15/1

Sáng

 

 

 

 

 

 

CN
15/1

 

 

 

TT GDTC (45/45)
T.Định - Tổ 3

TT GDTC (26/45)
 Thầy Bi
7h00

CN
15/1

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

TT GDTC (44/45)
T.Định - Tổ 4

 

CHÍNH TRỊ
Cô My (26/55)
GĐ 4 - 13h30

 

 

 
GHI CHÚ:
- Thứ 2(9/1):  Chào cờ toàn trường.
                       Toàn thể HSSV tập trung tại sân trường vào lúc 18h00 tham dự chương trình "Hội diễn thời trang lần thứ II - Vì môi trường Việt Nam thân yêu"
- Thứ 5(12/1): Họp xét miễn giảm học phí và chính sách nội trú lúc 14h30 tại HTB.
                        Thi tốt nghiệp Chính trị lần 2 tại GĐ8 luc 13h30.                 BAN GIÁM HIỆU                                                                                                      PHÒNG ĐÀO TẠO                                                                        LẬP KẾ HOẠCH                                                                         


                   ĐỖ HUY SƠN                                                                                                          TRẦN THỊ HỮU AN                                                                   NGUYỄN LÊ XUÂN THU                                                           
                                          


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)