THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)


 

  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23
 (16/1 - 22/1/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI

 

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD 20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS
18C

YS
28AB

YS
28CD

YS
29A

HAI
16/1

Sáng

ĐD BCK Lao
Thầy Thuần
GĐ4 (5/15)

 

 

HÓA SINH
Thầy Ân
GĐ 7 (27/30)

 

HAI
16/1

BÀO CHẾ  2
Cô Thảo
(26/45)

GĐ 5

QL DƯỢC
C. Châu
(59/75)

GĐ 6

HPT ĐL
Cô Tho
GĐ 2(12/45)

THI TT GDTC (45/45)
T.Định - Tổ 4

 

HAI
16/1

PHÁP LUẬT
Cô Yến
GĐ 1 (30/30)

 

BỆNH HỌC NGOẠI
Thầy Sơn
GĐ 3 (27/27)

Chiều

 

ĐD BCK DL
Cô Sen
GĐ 3 (4/15)

THI KTHP
CSSKPN-BMGĐ
GĐ 6,7(13h30)

 

 

 

QL DƯỢC
C. Châu
(60/75)
GĐ 5

BÀO CHẾ  2
Cô Thảo
(22/45)
GĐ 2

THI TT GDTC (45/45)
T.Định - Tổ 2

HPT ĐL
Cô Tho
GĐ 4(4/45)

TIN HỌC
C. Huệ
GĐ 4 (16/30)

 

 

THI TT ĐDCB KTĐD
Cô Hằng - Tổ 1
Cô M.Lan - Tổ 2
Cô Sáu - Tổ 3

BA
17/1

Sáng

ĐD BCK Lao
Thầy Thuần
GĐ 4 (10/15)

 

HÓA SINH
Thầy Ân
GĐ 3 (22/30)

 

 

BA
17/1

THI TT BÀO CHẾ 1 L2
Cô Thảo - Cô Thọ

THI KTHP ANH VĂN CB
GĐ 5,6,7,8 (7h30)

 

BA
17/1

 

PHÁP LUẬT
Cô Yến
GĐ2 (30/30)

TT BỆNH HỌC NGOẠI
Thầy Sơn - Tổ 1 (4/8)

THI TT GDTC
T.Định - Tổ 3

Chiều

 

 

 

 

HÓA SINH
Thầy Ân
GĐ 4 (30/30)

KTHP ANH VĂN CN
GĐ 1
(13h30)

QL DƯỢC
C. Châu
(64/75)
GĐ 6

BÀO CHẾ  2
Cô Thảo
(26/45)
GĐ 3

THI TT THỰC VẬT L2
Cô Thư - Cô Thọ

ANH VĂN CB
Cô Mai
GĐ 4 (37/45)

 

 

KTHP ĐDCB KTĐD
Ca 1 - GĐ 2 (13h30)
Ca 2 - GĐ 2 (15h00)


18/1

Sáng

ĐD BCK Lao
Thầy Thuần
GĐ 4(15/15)

 

HÓA SINH
Thầy Ân
GĐ 3 (27/30)

 

 


18/1

THI KTHP BÀO CHẾ 1 L2
GĐ 1 (7h30)

THI KTHP THỰC VẬT L2
GĐ 1 (7h30)

 


18/1

THI KTHP
PHCN L2
GĐ 1
(7h30)

TT BỆNH HỌC NGOẠI
Thầy Sơn - Tổ 1 (8/8)

Chiều

ĐD BCK DL
Cô Sen
GĐ 3 (4/15)

 

 

 

 

 

BÀO CHẾ  2
Cô Thảo
(30/45)
GĐ 2

QL DƯỢC
C. Châu
(63/75)
GĐ 1

THI TT GDTC (45/45)
T.Định - Tổ 4
THI TT TIN HỌC L2
C.Huệ - T.Dinh

HPT ĐL
Cô Tho
GĐ 4(8/45)

TIN HỌC
C. Huệ
GĐ 2 (20/30)

 

 

THI TT GDTC
T.Định - Tổ 1

NĂM
19/1

Sáng

 

ĐD BCK DL
Cô Sen
GĐ3 (9/15)

 

 

 

 

NĂM
19/1

QL DƯỢC
C. Châu
(69/75)
GĐ 1

BÀO CHẾ  2
Cô Thảo
(31/45)
GĐ 2

HPT ĐL
Cô Tho
GĐ 4(17/45)

THI TT GDTC (45/45)
T.Định - Tổ 1
THI TT TIN HỌC L2
C.Huệ - T.Dinh

 

NĂM
19/1

 

 

 

Chiều

THI KTHP
PHCN
GĐ 5,6,7,8
(15h00)

THI KTHP CSNL
 BỆNH NGOẠI KHOA
GĐ 5,6 (13h30)

 

 

 

BÀO CHẾ  2
Cô Thảo
(34/45)

GĐ 2

QL DƯỢC
C. Châu
(67/75)

GĐ 1

THI KTHP VĐTT L2
GĐ 5 (15h00)

ANH VĂN CB
Cô Mai
GĐ 4 (41/45)

 

 

THI KTHP
SỨC KHỎE TRẺ EM
GĐ 7,8 (13h30)

SÁU
20/1

Sáng

 

 

 

 

 

 

SÁU
20/1

 

 

 

 

 

SÁU
20/1

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÍNH TRỊ
Cô My (30/55)
GĐ 4

 

 

 

BẢY
21/1

Sáng

 

 

 

 

 

 

BẢY
21/1

 

 

TT GDTC (45/45)
T.Định - Tổ 3

 

TT GDTC (31/45)
 Thầy Bi

BẢY
21/1

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT GDTC (45/45)
T.Định - Tổ 3

TT TIN HỌC
Cô Huệ - Tổ 1
Thầy Dinh - Tổ 2 (8/30)

 

 

 

CN
22/1

Sáng

 

 

 

 

 

 

CN
22/1

 

 

 

 

TT GDTC (36/45)
 Thầy Bi

CN
22/1

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Thực vật
Cô Thư - Tổ 1
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 2
TT VĐTT
Th. Lầm - Tổ 3

 

 

 

GHI CHÚ:
- Thứ 2 (16/1): Nghỉ chào cờ. Lịch trực Tết Đinh Dậu của HSSV từ 25/1 - 13/2.
                            Họp hội đồng  kiểm kê lúc 14h00.
- Thứ 3 (17/1): Lớp CĐ ĐD 9B (Thầy Khoa- Thầy Hoài) tham gia chương trình Tuyên dương " Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo" năm 2016 
                           tập trung tại HTA - Trung tâm Hội Nghị Tỉnh lúc 7h00. (trang phục: áo Đoàn)
                           Thi tốt nghiệp lần 2  Lý Thuyết Tổng hợp nghề nghiệp tại GĐ8 lúc 13h30.     
- Thứ 4 (18/1): Chi bộ 3 họp lúc 14h00.
                           Thi tốt nghiệp lần 2 Thực hành Tay nghề tại PTT Trường lúc 7h00.
- Thứ 5 (19/1):Thi tốt nghiệp lần 2 Thực hành tại BV lúc 6h00.
                           Chi bộ 1 họp lúc 9h30.
                           Họp Khoa Y lúc 14h00
- Thứ 6 (20/1): Họp giáo viên lúc 8h00.
                           Hội nghị cán bộ viên chức Trù bị lúc 9h00.
                           Hội nghị cán bộ viên chức Chính thưc lúc 14h00 (trang phục chào cờ).


                 BAN GIÁM HIỆU                                                                                                      PHÒNG ĐÀO TẠO                                                                        LẬP KẾ HOẠCH                                                                         


                   ĐỖ HUY SƠN                                                                                                         TRẦN THỊ HỮU AN                                                                  NGUYỄN LÊ XUÂN THU                                                     
                                          


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)