THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28
 (20/2 - 26/2/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI

 

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD 20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS
18C

DS
VLVH 14

YS
28AB

YS
28CD

YS
29A

HAI
20/2

Sáng

TTBV

TTBV

ĐD KSNK
Cô Huyền
GĐ 1 (17/30)

TT GDTC
Thầy Định (32/60)

 

TTBV

HAI
20/2

TT BÀO CHẾ  2
Cô Thảo- Tổ 1
TT KIỂM NGHIỆM
Th Cường- Tổ 2

 

YHCS 2
Cô Nga
GĐ4 (4/40)

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 4

 

BÀO CHẾ 1
Cô Thọ
(4/30)
GĐ 3

HAI
20/2

TTBV

TTBV

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 2 (4/55)

Chiều

TTBV

TTBV

KTHP CSNL BỆNH NGOẠI KHOA L2
 GĐ 3 (13h30)

 

TT GDTC
Thầy Định
(32/60)

TTBV

 

TT BÀO CHẾ  2
Cô Thọ- Tổ 1
TT KIỂM NGHIỆM
Th. Cường- Tổ 2

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN
HTA

YHCS 1
Thầy Năm
GĐ4 (25/52)
18h00

 

TTBV

TTBV

YHCT
Thầy Tuấn
GĐ 2(13/15)

BA
21/2

Sáng

TTBV

TTBV

TT HCM
Thầy Tự (15/45)

GĐ1

TT GDTC
Thầy Định
(36/60)

 

TTBV

BA
21/2

TT BÀO CHẾ  2
Cô Thảo- Tổ 2
TT KIỂM NGHIỆM
Th. Cường- Tổ 3

 

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 1

YHCS 2
Cô Sen
GĐ 4(5/40)

 

BÀO CHẾ 1
Cô Thọ
(9/30)
GĐ 2

BA
21/2

TTBV

TTBV

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 5 (9/55)

Chiều

TTBV

TTBV

KHOA Y DỰ GiỜ
13h30 -14h30

ANH VĂN 2
Cô Lê
GĐ2 (4/30)

TT GDTC
Thầy Định
(36/60)

TTBV

 

TT BÀO CHẾ  2
Cô Thọ- Tổ 2
TT KIỂM NGHIỆM
Th. Cường- Tổ 3

HPT ĐL
Cô Tho
GĐ 1(21/45)

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 1

ANH VĂN CB
Cô Mai
GĐ 4 (16/45)
18h00

PHÁP LUẬT
Cô Yến
GĐ 3(16/30)

TTBV

TTBV

 


22/2

Sáng

TTBV

TTBV

TT HCM
Thầy Tự (20/45)

GĐ 1

GPSL
Thầy Thắng
GĐ3 (5/10)

TT GDTC
Thầy Định
(40/60)

TTBV


22/2

 

TT BÀO CHẾ  2
Cô Thọ- Tổ 3
TT KIỂM NGHIỆM
Th. Cường- Tổ 4

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 2

HPT ĐL
Cô Tho
GĐ 2(13/45)

 

TC QLYT
Thầy Huấn
GĐ4 (15/30)


22/2

TTBV

TTBV

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 5 (14/55)

Chiều

TTBV

TTBV

 

TT GDTC
Thầy Định
(40/60)

ANH VĂN 2
Cô Loan
GĐ2 (4/30)

TTBV

TT BÀO CHẾ  2
Cô Thảo- Tổ 3
TT KIỂM NGHIỆM
Th. Cường- Tổ 4

 

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ1 (8/45)

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 2

YHCS 1
Thầy Năm
GĐ4 (29/52)
18h00

PHÁP LUẬT
Cô Yến
GĐ 3(20/30)

TTBV

TTBV

KHOA Y DỰ GiỜ
13h30 -14h30

NĂM
23/2

Sáng

TTBV

TTBV

TT HCM
Thầy Tự (25/45)

GĐ 1

ĐDCS1
Cô Tú Anh
(10/45)
GĐ 2

GPSL
Thầy Thắng
GĐ3 (5/10)

TTBV

NĂM
23/2

TT BÀO CHẾ  2
Cô Thảo- Tổ 4
TT KIỂM NGHIỆM
Th. Cường- Tổ 5

 

HPT ĐL
Cô Tho
GĐ 4(26/45)

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 3

 

BÀO CHẾ  1
Cô Thọ
(14/30)
GĐ 5

NĂM
23/2

TTBV

TTBV

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 6 (19/55)

Chiều

TTBV

TTBV

KHOA Y DỰ GiỜ
13h30 -14h30

ANH VĂN 2
Cô Lê
GĐ2 (8/30)

TT GDTC
Thầy Định
(44/60)

TTBV

 

TT BÀO CHẾ  2
Cô Thọ- Tổ 4
TT KIỂM NGHIỆM
Th. Cường- Tổ 5

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 3

HPT ĐL
Cô Tho
GĐ 3(17/45)

ANH VĂN CB
Cô Mai
GĐ 4 (20/45)
18h00

 

TTBV

TTBV

 

SÁU
24/2

Sáng

TTBV

TTBV

TT HCM
Thầy Tự (30/45
)
GĐ 1

GPSL
Thầy Thắng
GĐ3 (10/10)

ĐDCS1
Cô Tú Anh
(10/45)
GĐ 2

TTBV

SÁU
24/2

 

TT BÀO CHẾ  2
Cô Thọ- Tổ 5
TT KIỂM NGHIỆM
Th. Cường- Tổ 1

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 4

YHCS 2
Cô Sen
GĐ 5 (10/40)

 

TC QLYT
Thầy Huấn
GĐ4 (20/30)

SÁU
24/2

TTBV

TTBV

THI KTHP
 BỆNH HỌC NỘI
 GĐ 7
Ca 1- 7h30
Ca 2- 8h30

Chiều

TTBV

TTBV

ĐD KSNK
Cô Huyền
GĐ 3 (20/30)

TT GDTC
Thầy Định
(44/60)

 

TTBV

THI KTHP HÓA DƯỢC DƯỢC LÝ 3
GĐ 5,6,7,8,1,2

(13h30)

 

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 4

TT GDTC (16/45)
 Thầy Bi
18h00

 

TTBV

TTBV

YHCT
Thầy Tuấn
GĐ 4(15/15)

BẢY
25/2

Sáng

 

 

ĐD KSNK
Cô Huyền
GĐ 3 (25/30)

 

 

 

BẢY
25/2

TT BÀO CHẾ  2
Cô Thảo- Tổ 5
TT KIỂM NGHIỆM
Th. Cường- Tổ 1

 

 

 

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 4 (17/55)
7h00

 

BẢY
25/2

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIN HỌC
C. Huệ
GĐ 4 (14/30)
13h30

 

 

 

 

CN
26/2

Sáng

 

 

 

 

 

 

CN
26/2

 

 

 

 

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 4 (22/55)
7h00

 

CN
26/2

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT TIN HỌC
Cô Huệ - Tổ 1
(4/30) 13h30

 

 

 

 
GHI CHÚ:
- Thứ 2 (20/2): Nhóm 5 của Khối lớp CĐ ĐD 7 AB tập trung tại Trung tâm Y tế TP. Phan Thiết  (Đường Nguyễn Thi Định- Phường Phú Tài) lúc 7h00.
- Thứ 3 (21/2): Khoa Y dự giờ Cô Ngân lúc 13h30, Cô Oanh lúc 14h30 tại PTT GP1.
- Thứ 4 (22/2): Khoa Y dự giờ Cô Hằng lúc 13h30, Cô Oanh lúc 14h30 tại GĐ 4.
- Thứ 5 (23/2): Khoa Y dự giờ Cô Nguyên lúc13h30 tại GĐ 4, Cô Dương lúc 14h30 tại PTT GP1.
                         Chi bộ 2 họp lúc 14h00.
- Thứ 6 (24/2): Chi bộ 1 họp lúc 14h00.
                         Sinh hoạt công đoàn lúc 16h00.

                 BAN GIÁM HIỆU                                                                                                      PHÒNG ĐÀO TẠO                                                                        LẬP KẾ HOẠCH                                                                         


                   ĐỖ HUY SƠN                                                                                                       TRẦN THỊ HỮU AN                                                                           NGUYỄN LÊ XUÂN THU                                                                                    


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần 30- Tuần 31   (6/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (30/5 - 4/6/2016)   (26/5/2016)
Thời Khóa biểu tuần 41 (ngày 23/5 - 29/5/2016 )   (19/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (9/5 - 15/5/2016)   (29/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (2/5 - 8/5/2016)   (27/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần24 (25/4 - 30/4/2016)   (22/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (25/4 - 30/4/2016)   (20/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (18/4 - 24/4/2016)   (13/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 ((28/3 - 2/4/2016)   (25/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (14/3 - 20/3/2016)   (11/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (22 -27 /2/2015)   (21/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 (25/1 - 31/1/2015)   (20/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần11 -15   (19/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 41 (15/6- 20/6/2015)   (11/6/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 40 (8/6 - 13/6/2015)   (4/6/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)
Thời khóa biểu tuần 39 (1/6 - 6/6/2015)   (28/5/2015)