THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)

   UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30
(06/03/2017 - 12/03/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 tổ

5 tổ

4 tổ

4 tổ

5 tổ

3 tổ

 

 

 

3 tổ

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD
20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS
18C

DS
VLVH 14

YS
28AB

YS
28CD

YS 29A

HAI
06/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

ANH VĂN 2
Cô Lê
GĐ 1 (16/30)

ANH VĂN 2
Cô Loan
GĐ 2 (18/30)

TTBV

HAI
06/03

 

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 1

THI TH D.LIỆU 1
Cô Thảo - Cô Thư
Tổ 1
TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 2

HPT ĐL
Cô Tho
GĐ 3 (35/45)

 

Bào chế 1
Cô Thọ (26/30)
GĐ 4

HAI
06/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

TCYT-Pháp luật
Cô Yến
GĐ 1 (4/15)

 

ĐLCMĐCSVN
Thầy Tự
GĐ 2 (14/60)

TTBV

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 1

 

 

THI TH D.LIỆU 1
Cô Thảo - Cô Thư
Tổ 1
TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 2

TIN HỌC
C. Huệ
GĐ 4 (18/30)
18h00

TT BÀO CHẾ 1
Cô Thọ - Tổ 1

TTBV

TTBV

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 4 (32/55)

BA
07/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

ĐLCMĐCSVN
Thầy Tự
GĐ 1 (15/60)

GPSL
Cô Nguyên
GĐ 4 (5/20)

TTBV

BA
07/03

 

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 2

THI TH D.LIỆU 1
Cô Thảo - Cô Thư
Tổ 2
TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 3

YHCS 2
Cô Sen
GĐ 3(25/40)

 

TT BÀO CHẾ 1
Cô Thọ - Tổ 2

BA
07/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

 

 

 

TTBV

 

 

 

 

ANH VĂN CB
Cô Mai
GĐ 4 (36/45)
18h00

 

TTBV

TTBV

 


08/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

ANH VĂN 2
Cô Lê
GĐ 2 (21/30)

ĐDCS1
Cô Tú Anh
GĐ 4 (20/45)

TTBV


08/03

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 3

 

THI TH D.LIỆU 1
Cô Thảo - Cô Thư
Tổ 3
TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 4

YHCS 2
Cô Sen
GĐ 3 (30/40) 

 

TT BÀO CHẾ 1
Cô Thọ - Tổ 3


08/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

TCYT-Pháp luật
Cô Yến
GĐ 1 (8/15)

GPSL
Cô Nguyên
GĐ 3 (8/20)

ANH VĂN 2
Cô Loan
GĐ 4 (22/30)

TTBV

 

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 3

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 5 (14/45)

THI TH D.LIỆU 1
Cô Thảo - Cô Thư
Tổ 3
TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 4

TIN HỌC
C. Huệ
GĐ 2 (22/30)
18h00

TT BÀO CHẾ 1
Cô Thọ - Tổ 1

TTBV

TTBV

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 2 (36/55)

NĂM
09/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

ĐDCS1
Cô Tú Anh
GĐ 3 (20/45)

ANH VĂN 2
Cô Loan
GĐ 5 (28/30)

TTBV

NĂM
09/03

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 4

 

THI TH D.LIỆU 1
Cô Thảo - Cô Thư
Tổ 4
TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 1

YHCS 2
Thầy Thiện
GĐ 4 (5/13) 

 

TT BÀO CHẾ 1
Cô Thọ - Tổ 2

NĂM
09/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

SK_MT_VS
Thầy Sơn
GĐ1 (4/15)

ĐLCMĐCSVN
Thầy Tự
GĐ 2 (18/60)

GPSL
Cô Nguyên
GĐ 4 (9/20)

TTBV

 

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 4

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 3 (18/45)

THI TH D.LIỆU 1
Cô Thảo - Cô Thư
Tổ 4
TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 1

ANH VĂN CB
Cô Mai
GĐ 4 (40/45)
18h00

TT BÀO CHẾ 1
Cô Thọ - Tổ 3

TTBV

TTBV

TT YHCT
Thầy Tuấn
Tổ 3  (4/30)

SÁU
10/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

THI KTHP
GDTC
Thầy Định

ĐLCMĐCSVN
Thầy Tự
GĐ 2 (19/60)

TTBV

SÁU
10/03

 

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 5

 

THI TH D.LIỆU 1
Cô Thảo - Cô Thư
Tổ 2
TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 3

 

Bào chế 1
Cô Thọ
GĐ 1 (30/30)

SÁU
10/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

SK_MT_VS
Thầy Sơn
GĐ 1 (8/15)

ANH VĂN 2
Cô Lê
GĐ 2 (25/30)

THI KTHP
GDTC
Thầy Định

TTBV

THI KTHP QUẢN LÝ DƯỢC
GĐ: 3,4,5,6,7,8
(13H30)

THI KTHP DƯỢC LIỆU 1
GĐ: 5,6,7,8
(15H00)

CHÍNH TRỊ
Cô My (26/55)
GĐ 4 - 18h00

 

TTBV

TTBV

TT YHCT
Thầy Tuấn
Tổ 2  (4/30)

BẢY
11/03

Sáng

 

 

 

 

 

 

BẢY
11/03

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 5

 

 

 

TT GDTC (28/45)
 Thầy Bi
7h00

 

BẢY
11/03

 

 

CHÍNH TRỊ
Thầy Tự
GĐ 4 (41/55) 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 2

 

 

 

TT TIN HỌC
Cô Huệ - Tổ 1 (12/30) 13h30
Thầy Dinh - Tổ 2 (8/30) 13h30

 

 

 

 

CN
12/03

Sáng

 

 

 

 

 

 

CN
12/03

 

 

 

 

TT GDTC (32/45)
 Thầy Bi
7h00

 

CN
12/03

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÍNH TRỊ
Cô My (30/55)
GĐ 4 - 13h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GHI CHÚ:

- Thứ 2 (06/03/2017): Chào cờ toàn trường.
- Thứ 2 (06/03/2017): Họp Khoa Y (14h00, Hội trường B)
- Thứ 3 (07/03/2017): Sơ kết học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (14h00, Hội trường B)
- Thứ 6 (10/03/2017): Họp cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm (16h00, Hội trường B)
- Thứ 2 (06/03): Nhóm 4 của Khối lớp CĐĐD7AB tập trung tại Trung tâm Y tế TP. Phan Thiết (Đường Nguyễn Thi Định- Phường Phú Tài) lúc 7h00.

 

 

BAN GIÁM HIỆU

 

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH

 

 

NGƯỜI LẬP BẢNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỖ HUY SƠN

 

 

 

NGUYỄN THỊ SEN

 

 

DƯƠNG PHÙNG QUỐC VIỆT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần 30- Tuần 31   (6/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (30/5 - 4/6/2016)   (26/5/2016)
Thời Khóa biểu tuần 41 (ngày 23/5 - 29/5/2016 )   (19/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (9/5 - 15/5/2016)   (29/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (2/5 - 8/5/2016)   (27/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần24 (25/4 - 30/4/2016)   (22/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (25/4 - 30/4/2016)   (20/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (18/4 - 24/4/2016)   (13/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 ((28/3 - 2/4/2016)   (25/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (14/3 - 20/3/2016)   (11/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (22 -27 /2/2015)   (21/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 (25/1 - 31/1/2015)   (20/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần11 -15   (19/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 41 (15/6- 20/6/2015)   (11/6/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 40 (8/6 - 13/6/2015)   (4/6/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)
Thời khóa biểu tuần 39 (1/6 - 6/6/2015)   (28/5/2015)