THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)

   UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30
(06/03/2017 - 12/03/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 tổ

5 tổ

4 tổ

4 tổ

5 tổ

3 tổ

 

 

 

3 tổ

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD
20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
T2,3,4,5,6: 18h

DS
VLVH 14

YS
28AB

YS
28CD

YS 29A

HAI
06/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

ANH VĂN 2
Cô Lê
GĐ 1 (16/30)

ANH VĂN 2
Cô Loan
GĐ 2 (17/30)

TTBV

HAI
06/03

 

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 1

THI TH D.LIỆU 1
Cô Thảo - Cô Thư-Tổ 1
TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 2

HPT ĐL
Cô Tho
GĐ 3 (35/45)

THI KTHP
ANH VĂN CB
GĐ 3, 4

Bào chế 1
Cô Thọ (26/30)
GĐ 4

HAI
06/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

TCYT-Pháp luật
Cô Yến
GĐ 1 (4/15)

 

ĐLCMĐCSVN
Thầy Tự
GĐ 2 (14/60)

TTBV

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 1

 

 

THI TH D.LIỆU 1
Cô Thảo - Cô Thư-Tổ 1
TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 2

TT BÀO CHẾ 1
Cô Thọ - Tổ 1

TTBV

TTBV

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 4 (31/55)

BA
07/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

ĐLCMĐCSVN
Thầy Tự
GĐ 1 (15/60)

GPSL
Cô Nguyên
GĐ 4 (5/20)

TTBV

BA
07/03

 

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 2

THI TH D.LIỆU 1
Cô Thảo - Cô Thư-Tổ 2
TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 3

YHCS2
Cô Sen
GĐ 3 (25/45)

TT TIN HỌC
Cô Huệ - Tổ 1
Th. Dinh - Tổ 2
(24/30)

TT BÀO CHẾ 1
Cô Thọ - Tổ 2

BA
07/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

 

 

 

TTBV

 

 

 

 

 

TTBV

TTBV

 


08/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

ANH VĂN 2
Cô Lê
GĐ 2 (21/30)

ĐDCS1
Cô Tú Anh
GĐ 4 (20/45)

TTBV


08/03

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 3

 

THI TH D.LIỆU 1
Cô Thảo - Cô Thư-Tổ 3
TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 4

YHCS2
Cô Sen
GĐ 3 (30/45)

TIN HỌC
C. Huệ
PTT Tin học
(30/30)

TT BÀO CHẾ 1
Cô Thọ - Tổ 3


08/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

TCYT-Pháp luật
Cô Yến
GĐ 1 (8/15)

GPSL
Cô Nguyên
GĐ 3 (4/20)

ANH VĂN 2
Cô Loan
GĐ 4 (21/30)

TTBV

 

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 3

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 5 (12/45)

THI TH D.LIỆU 1
Cô Thảo - Cô Thư-Tổ 3
TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 4

TT BÀO CHẾ 1
Cô Thọ - Tổ 1

TTBV

TTBV

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 2 (35/55)

NĂM
09/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

ĐDCS1
Cô Tú Anh
GĐ 3 (20/45)

ANH VĂN 2
Cô Loan
GĐ 5 (26/30)

TTBV

NĂM
09/03

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 4

 

THI TH D.LIỆU 1
Cô Thảo - Cô Thư-Tổ 4
TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 1

YHCS 2
Thầy Thiện
GĐ 4 (5/8)

TT Thực vật
Thầy Bách - Tổ 5
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 1
TT VĐTT
Thầy Lầm - Tổ 2

TT BÀO CHẾ 1
Cô Thọ - Tổ 2

NĂM
09/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

SK_MT_VS
Thầy Sơn
GĐ1 (4/15)

ĐLCMĐCSVN
Thầy Tự
GĐ 2 (19/60)

GPSL
Cô Nguyên
GĐ 4 (9/20)

TTBV

 

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 4

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 3 (16/45)

THI TH D.LIỆU 1
Cô Thảo - Cô Thư-Tổ 4
TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 1

TT BÀO CHẾ 1
Cô Thọ - Tổ 3

TTBV

TTBV

TT YHCT
Thầy Tuấn
Tổ 3  (4/30)

SÁU
10/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

THI KTHP
GDTC
Thầy Định

ĐLCMĐCSVN
Thầy Tự
GĐ 2 (19/60)

TTBV

SÁU
10/03

 

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 5

 

THI TH D.LIỆU 1
Cô Thảo - Cô Thư-Tổ 2
TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 3

TT Thực vật
Thầy Bách - Tổ 4
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 5
TT VĐTT
Thầy Lầm - Tổ 1

Bào chế 1
Cô Thọ
GĐ 1 (30/30)

SÁU
10/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

SK_MT_VS
Thầy Sơn
GĐ 1 (8/15)

ANH VĂN 2
Cô Lê
GĐ 2 (25/30)

THI KTHP
GDTC
Thầy Định

TTBV

THI KTHP QUẢN LÝ DƯỢC
GĐ: 3,4,5,6,7,8
(13H30)

THI KTHP DƯỢC LIỆU 1
GĐ: 5,6,7,8
(15H00)

 

TTBV

TTBV

TT YHCT
Thầy Tuấn
Tổ 2  (4/30)

BẢY
11/03

Sáng

 

 

 

 

 

 

BẢY
11/03

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 5

 

 

 

TT Thực vật
Thầy Bách - Tổ 1
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 2
TT VĐTT
Thầy Lầm - Tổ 3

 

BẢY
11/03

 

 

CHÍNH TRỊ
Thầy Tự
GĐ 4 (5/20)

Chiều

 

 

 

 

 

 

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 2

 

 

 

TT Thực vật
Thầy Bách - Tổ 2
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 3
TT VĐTT
Thầy Lầm - Tổ 4

 

 

 

 

CN
12/03

Sáng

 

 

 

 

 

 

CN
12/03

 

 

 

 

TT Thực vật
Thầy Bách - Tổ 3
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 4
TT VĐTT
Thầy Lầm - Tổ 5

 

CN
12/03

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Thực vật
Thầy Bách - Tổ 4
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 5
TT VĐTT
Thầy Lầm - Tổ 1

 

 

 

 

GHI CHÚ:

- Thứ 2 (06/03/2017): Chào cờ toàn trường.
- Thứ 2 (06/03/2017): Họp Khoa Y (14h00, Hội trường B)
- Thứ 3 (07/03/2017): Sơ kết học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (14h00, Hội trường B)
- Thứ 6 (10/03/2017): Họp cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm (16h00, Hội trường B)
BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH NGƯỜI LẬP BẢNG
ĐỖ HUY SƠN TRẦN THỊ HỮU AN DƯƠNG PHÙNG QUỐC VIỆT


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 20 (26/12 - 01/01/2017)   (23/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 19 (19/12 - 23/12/2016)   (15/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 18 (12/12 - 18/12/2016)   (8/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 17 (5/12 - 11/12/2016)   (2/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 16 (28/11 - 4/12/2016)   (25/11/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 15 (21/11 - 25/11/2016)   (18/11/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 14 (14/11 - 20/11/2016)   (10/11/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 7 (26/9 - 1/10/2016)   (22/9/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 6 (19/9 - 24/9/2016)   (15/9/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 5 (12/9 - 18/9/2016)   (8/9/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 4 (5/9 - 11/9/2016)   (31/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 3 (29/8 - 4/9/2016)   (24/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 2 (22/8 - 26/8/2016)   (19/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ 2/8- 27/8/2016   (19/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 1 (15/8 - 20/8/2016)   (11/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)