THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31
(13/03/2017 - 19/03/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 tổ

5 tổ

4 tổ

4 tổ

5 tổ

3 tổ

 

 

 

3 tổ

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD
20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

DS
VLVH 14

YS
28AB

YS
28CD

YS 29A

HAI
13/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

GPSL
Cô Nga
GĐ 4 (12/15)

GPSL
Cô Nguyên
GĐ 2 (13/20)

TTBV

HAI
13/03

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 1
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 5

 

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 1

HPT ĐL
Cô Tho
GĐ 3 (39/45)

TT Thực vật
Cô Thư - Tổ 1
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 2
TT VĐTT
Th. Lầm - Tổ 3

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 1

HAI
13/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

TCYT-Pháp luật
Thầy Chương
GĐ1 (14/30)

GPSL
Cô Nguyên
GĐ 5 (8/20)

ĐLCMĐCSVN
Thầy Tự
GĐ 4 (24/60)

TTBV

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 3
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 2

 

HPT ĐL
Cô Tho
GĐ 3 (43/45)

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 1

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 2

TTBV

TTBV

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 2 (40/55)

BA
14/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

ANH VĂN 2
Cô Lê
GĐ 2 (30/30)

ĐDCS1
Cô Tú Anh
GĐ 3 (25/45)

TTBV

BA
14/03

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 1
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 2

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 2

Thi Olympic
Chính trị
PTTTT Tin học
Cô Thúy - Cô Hồng

TT Thực vật
Cô Thư - Tổ 2
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 3

 

BA
14/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

TCYT-Pháp luật
Thầy Chương
GĐ1 (18/30)

ĐDCS1
Cô Tú Anh
GĐ 3 (24/45)

GPSL
Cô Nguyên
GĐ 4 (18/20)

TTBV

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 2
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 1

 

Thi Olympic
Chính trị
PTTTT Tin học
Th Hưng - Cô Oanh
(14h00)

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 2

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 3

TTBV

TTBV

TT YHCT
Thầy Tuấn
Tổ 1  (8/30)


15/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

ĐLCMĐCSVN
Thầy Tự
GĐ 2 (24/60)

ĐDCS1
Cô Tú Anh
GĐ 3 (29/45)

TTBV


15/03

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 4
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 3

 

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 3

YHCS2
Cô Sen
GĐ 4 (35/40)

TT Thực vật
Cô Thư - Tổ 3
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 4

TC QLYT
Th Huấn
GĐ 1 (30/30)


15/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

SK_MT_VS
Thầy Sơn
GĐ 4 (12/15)

GPSL
Cô Nguyên
GĐ 5 (12/20)

GPSL
Cô Nga
GĐ 2 (12/15)

TTBV

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 2
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 3

HPT ĐL
Cô Tho
GĐ 3 (45/45)

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 6 (12/45)

PHÁP LUẬT
Cô Yến
GĐ 1 (30/30)

TTBV

TTBV

TT YHCT
Thầy Tuấn
Tổ 2  (8/30)

NĂM
16/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

Thi Olympic
Chính trị
PTTTT Tin học
Th. Hiếu - Cô T.Ngân
7h30

ANH VĂN 2
Cô Loan  (30/30)
GĐ 4 (2 tiết)
Thi Olympic
Chính trị
PTTTT Tin học
(9h00)

TTBV

NĂM
16/03

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 5
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 4

 

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 4

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 3 (17/45)

TT Thực vật
Cô Thư - Tổ 4
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 5
TT VĐTT
Th. Lầm - Tổ 1

 

NĂM
16/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

SK_MT_VS
Thầy Sơn
GĐ 4 (15/15)

THI KTHP VẬT LÝ ĐCLS
GĐ: 5,6,7 - 13h30

TTBV

THI LẦN 2
Hóa dược - Dược lý 3
GĐ 2 - 13h30

THI LẦN 2
Chính trị
GĐ 1 - 13h30

 

TTBV

TTBV

THI LẦN 2
BH NỘI
GĐ 3 - 13H30
THI LẦN 2
BH NGOẠI
GĐ3 - 15H00

SÁU
17/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

ĐDCS1
Cô Tú Anh
GĐ 4 (29/45)

ĐLCMĐCSVN
Thầy Tự
GĐ 2 (29/60)

TTBV

SÁU
17/03

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 4
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 5

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 3 (23/45)

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 3

TT Thực vật
Cô Thư - Tổ 5
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 1
TT VĐTT
Th. Lầm - Tổ 2

 

SÁU
17/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

 

 

SHĐC DT
Cô Liên
GĐ 4 (22/41)
 

TTBV

 

 

 

 

 

TTBV

TTBV

 

BẢY
18/03

Sáng

 

 

ĐD KSNK
Cô Huyền
GĐ 8 (30/30)

 

 

 

BẢY
18/03

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 5

 

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 4

 TT VĐTT
Th. Lầm - Tổ 4

TT TIN HỌC
Cô Huệ - Tổ 1 (17/30) 7h00
Thầy Dinh - Tổ 2 (13/30) 7h00

 

BẢY
18/03

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 3

 

 

 TT VĐTT
Th. Lầm - Tổ 5

 

 

 

 

CN
19/03

Sáng

 

 

 

 

 

 

CN
19/03

 

 

 

 

TT GDTC (37/45)
 Thầy Bi

 

CN
19/03

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚ Ý:

BAN GIÁM HIỆU

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH

NGƯỜI LẬP BẢNG

_ Thứ 2 (13/03/2017: Họp khoa KHCB (7h30)
_ Thứ 3 (14/03/2017): Họp giao ban (8h00, HTB)
_ Thứ 5 (16/03/2017): Khoa Dược dự giờ cô Cảnh Hưng (7h30, phòng TT HPT).
_ Thứ 6 (17/03/2017): Họp cơ quan, nghe tin thời sự (14h00, HTB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỖ HUY SƠN

 

NGUYỄN THỊ SEN

DƯƠNG PHÙNG QUỐC VIỆT


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần 30- Tuần 31   (6/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (30/5 - 4/6/2016)   (26/5/2016)
Thời Khóa biểu tuần 41 (ngày 23/5 - 29/5/2016 )   (19/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (9/5 - 15/5/2016)   (29/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (2/5 - 8/5/2016)   (27/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần24 (25/4 - 30/4/2016)   (22/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (25/4 - 30/4/2016)   (20/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (18/4 - 24/4/2016)   (13/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 ((28/3 - 2/4/2016)   (25/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (14/3 - 20/3/2016)   (11/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (22 -27 /2/2015)   (21/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 (25/1 - 31/1/2015)   (20/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần11 -15   (19/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 41 (15/6- 20/6/2015)   (11/6/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 40 (8/6 - 13/6/2015)   (4/6/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)
Thời khóa biểu tuần 39 (1/6 - 6/6/2015)   (28/5/2015)