THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)


 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32
(20/03/2017 - 24/03/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 tổ

5 tổ

4 tổ

4 tổ

5 tổ

3 tổ

 

 

 

3 tổ

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD
20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

DS
VLVH 14

YS
28AB

YS
28CD

YS 29A

HAI
20/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

ĐLCMĐCSVN
Thầy Tự
GĐ 1 (28/60)

ANH VĂN 2
Cô Loan  (30/30)
GĐ 4

TTBV

HAI
20/03

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 2
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 1

YHCS 2
Cô Nga
GĐ 3 (22/40)

HPT ĐL
Cô Tho
GĐ 4 (43/45)

TT Thực vật
Thầy Bách - Tổ 5
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 1
TT VĐTT
Thầy Lầm - Tổ 2
TT YHCS1
Thầy Khoa - Tổ 3
Cô Nguyên - Tổ 4

 

HAI
20/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

TCYT-Pháp luật
Thầy Chương
GĐ1 (22/30)

GPSL
Cô Nguyên
GĐ 2 (16/20)

GPSL
Cô Nga
GĐ 4 (15/15)

TTBV

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 3
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 4

Thi Olympic
Chính trị -14h00
PTTTT Tin học
C.Hằng - C.Sáu

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 3 (21/45)

 

TTBV

TTBV

TT YHCT
Thầy Tuấn
Tổ 3  (8/30)

BA
21/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

ĐDCS1
Cô Tú Anh
GĐ 3 (34/45)

ĐLCMĐCSVN
Thầy Tự
GĐ 2 (34/60)

TTBV

BA
21/03

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 1

 

YHCS 2
Thầy Thiện
GĐ 4 (5/13)

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 3

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 1

BA
21/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

TCYT-Pháp luật
Thầy Chương
GĐ1 (26/30)

Thi Olympic
Chính trị -14h00
PTTTT Tin học
C.Lan - T.Hoài

GPSL
Cô Nguyên
GĐ 2 (20/20)

TTBV

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 1

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 2

HPT ĐL
Cô Tho
GĐ 3 (45/45)

YHCS 1
Thầy Năm
GĐ4 (44/52)

 

TTBV

TTBV

SKSS
Cô Ánh
GĐ 4  (24/60)


22/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

ĐLCMĐCSVN
Thầy Tự
GĐ 2 (33/60)

ĐDCS1
Cô Tú Anh
GĐ 4 (35/45)

TTBV


22/03

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 2

 

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 4

YHCS2
Cô Sen
GĐ 3 (40/45)

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 2


22/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

TT SK_MT_VS
Cô An - Tổ 1
GĐ 4 (4/30)

HÓA SINH
Thầy Ân
GĐ 3 (30/30)

Thi Olympic
Chính trị -14h00
PTTTT Tin học
T.Linh

TTBV

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 4

YHCS 2
Cô Nga
GĐ 2 (26/40)

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 4

YHCS 1
Thầy Năm
GĐ4 (48/52)

 

TTBV

TTBV

 

NĂM
23/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

ĐDCS1
Cô Tú Anh
GĐ 4 (39/45)

ĐLCMĐCSVN
Thầy Tự
GĐ 2 (39/60)

TTBV

NĂM
23/03

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 5

DƯỢC LIỆU 2
Cô Thư
GĐ1 (5/30)

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 1

 

TT GDSK
Thầy Thắng
GĐ3 (5/30)

NĂM
23/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

SK-NCSH & HVCN
Thầy Trọng Anh
GĐ 4 (9/15)

GPSL
Cô Nguyên
GĐ 1 (20/20)

HÓA SINH
Thầy Ân
GĐ 3 (30/30)

TTBV

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 3

 

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 3

Thi Olympic
Chính trị -14h00
PTTTT Tin học
C.Liểu - C.KNgân

CHÍNH TRỊ
Cô My (42/55)
GĐ 4

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 3

TTBV

TTBV

SKSS
Cô Ánh
GĐ 2  (28/60)

SÁU
24/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

ĐLCMĐCSVN
Thầy Tự
GĐ 2 (38/60)

ĐDCS1
Cô Tú Anh
GĐ 4 (40/45)

TTBV

SÁU
24/03

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 4

 

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 1

DƯỢC LIỆU 2
Cô Thư
GĐ 3 (5/30)

 

 

SÁU
24/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

TT HCM
Thầy Tự
GĐ 1 (39/45)

GPSL
Cô Nga
GĐ 4 (15/15)

 

TTBV

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 5

 

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 3 (25/45)

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 2

YHCS 1
Thầy Năm
GĐ4 (52/52)

THI KTHP
PHÁP LUẬT
GĐ 5,6 (13h30)

TTBV

TTBV

SKSS
Cô Ánh
GĐ 2  (32/60)

BẢY
25/03

Sáng

 

 

 

 

 

 

BẢY
25/03

 

 

 

 

CHÍNH TRỊ
Cô My (47/55)
GĐ 4

TT GDSK
Thầy Thắng
GĐ 7 (10/30)

BẢY
25/03

 

 

CHÍNH TRỊ
Thầy Tự
GĐ 8 (10/20)

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÍNH TRỊ
Cô My (51/55)
GĐ 4

 

 

 

 

CN
26/03

Sáng

 

 

 

 

 

 

CN
26/03

 

 

 

 

CHÍNH TRỊ
Cô My (55/55)
GĐ 4

 

CN
26/03

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi KTHP
GDTC
Thầy Bi

 

 

 

 
CHÚ Ý: BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH NGƯỜI LẬP BẢNG

_ Thứ 3 (21/03/2017): Mời Hội viên -Hội cựu chiến binh Họp chuẩn bị Đại hội lúc 15h00.
_ Thứ 6 (24/03/2017): Sinh hoạt công đoàn lúc 16h00.
                                        Lớp DS17AB: 7h00 tập trung tại Hội trường B, Trung tâm hội nghị tỉnh tham dự lễ tổng kết phong trào phòng chóng tác hại thuốc lá.
_ Thứ 7 (25/03/2017): Lớp DS18AB tập trung vào lúc 6h30 tại công viên Đồi Dương tham gia hoạt động "Ngày Đoàn viên" và "Ngày hội thanh niên" (Cô Oanh- Cô K.Ngân).
                                   Lớp CĐ 9AB tập trung vào Quảng trường Nguyễn Tất Thành vào lúc 18h30 tham gia hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất (T. Khoa- T. Linh)
ĐỖ HUY SƠN TRẦN THỊ HỮU AN DƯƠNG PHÙNG QUỐC VIỆT


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)