THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)


 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32
(20/03/2017 - 24/03/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 tổ

5 tổ

4 tổ

4 tổ

5 tổ

3 tổ

 

 

 

3 tổ

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD
20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

DS
VLVH 14

YS
28AB

YS
28CD

YS 29A

HAI
20/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

ĐLCMĐCSVN
Thầy Tự
GĐ 1 (28/60)

ANH VĂN 2
Cô Loan  (30/30)
GĐ 4

TTBV

HAI
20/03

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 2
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 1

YHCS 2
Cô Nga
GĐ 3 (22/40)

HPT ĐL
Cô Tho
GĐ 4 (43/45)

TT Thực vật
Thầy Bách - Tổ 5
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 1
TT VĐTT
Thầy Lầm - Tổ 2
TT YHCS1
Thầy Khoa - Tổ 3
Cô Nguyên - Tổ 4

 

HAI
20/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

TCYT-Pháp luật
Thầy Chương
GĐ1 (22/30)

GPSL
Cô Nguyên
GĐ 2 (16/20)

GPSL
Cô Nga
GĐ 4 (15/15)

TTBV

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 3
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 4

Thi Olympic
Chính trị -14h00
PTTTT Tin học
C.Hằng - C.Sáu

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 3 (21/45)

 

TTBV

TTBV

TT YHCT
Thầy Tuấn
Tổ 3  (8/30)

BA
21/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

ĐDCS1
Cô Tú Anh
GĐ 3 (34/45)

ĐLCMĐCSVN
Thầy Tự
GĐ 2 (34/60)

TTBV

BA
21/03

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 1

 

YHCS 2
Thầy Thiện
GĐ 4 (5/13)

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 3

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 1

BA
21/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

TCYT-Pháp luật
Thầy Chương
GĐ1 (26/30)

Thi Olympic
Chính trị -14h00
PTTTT Tin học
C.Lan - T.Hoài

GPSL
Cô Nguyên
GĐ 2 (20/20)

TTBV

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 1

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 2

HPT ĐL
Cô Tho
GĐ 3 (45/45)

YHCS 1
Thầy Năm
GĐ4 (44/52)

 

TTBV

TTBV

SKSS
Cô Ánh
GĐ 4  (24/60)


22/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

ĐLCMĐCSVN
Thầy Tự
GĐ 2 (33/60)

ĐDCS1
Cô Tú Anh
GĐ 4 (35/45)

TTBV


22/03

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 2

 

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 4

YHCS2
Cô Sen
GĐ 3 (40/45)

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 2


22/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

TT SK_MT_VS
Cô An - Tổ 1
GĐ 4 (4/30)

HÓA SINH
Thầy Ân
GĐ 3 (30/30)

Thi Olympic
Chính trị -14h00
PTTTT Tin học
T.Linh

TTBV

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 4

YHCS 2
Cô Nga
GĐ 2 (26/40)

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 4

YHCS 1
Thầy Năm
GĐ4 (48/52)

 

TTBV

TTBV

 

NĂM
23/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

ĐDCS1
Cô Tú Anh
GĐ 4 (39/45)

ĐLCMĐCSVN
Thầy Tự
GĐ 2 (39/60)

TTBV

NĂM
23/03

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 5

DƯỢC LIỆU 2
Cô Thư
GĐ1 (5/30)

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 1

 

TT GDSK
Thầy Thắng
GĐ3 (5/30)

NĂM
23/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

SK-NCSH & HVCN
Thầy Trọng Anh
GĐ 4 (9/15)

GPSL
Cô Nguyên
GĐ 1 (20/20)

HÓA SINH
Thầy Ân
GĐ 3 (30/30)

TTBV

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 3

 

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 3

Thi Olympic
Chính trị -14h00
PTTTT Tin học
C.Liểu - C.KNgân

CHÍNH TRỊ
Cô My (42/55)
GĐ 4

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 3

TTBV

TTBV

SKSS
Cô Ánh
GĐ 2  (28/60)

SÁU
24/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

ĐLCMĐCSVN
Thầy Tự
GĐ 2 (38/60)

ĐDCS1
Cô Tú Anh
GĐ 4 (40/45)

TTBV

SÁU
24/03

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 4

 

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 1

DƯỢC LIỆU 2
Cô Thư
GĐ 3 (5/30)

 

 

SÁU
24/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

TT HCM
Thầy Tự
GĐ 1 (39/45)

GPSL
Cô Nga
GĐ 4 (15/15)

 

TTBV

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 5

 

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 3 (25/45)

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 2

YHCS 1
Thầy Năm
GĐ4 (52/52)

THI KTHP
PHÁP LUẬT
GĐ 5,6 (13h30)

TTBV

TTBV

SKSS
Cô Ánh
GĐ 2  (32/60)

BẢY
25/03

Sáng

 

 

 

 

 

 

BẢY
25/03

 

 

 

 

CHÍNH TRỊ
Cô My (47/55)
GĐ 4

TT GDSK
Thầy Thắng
GĐ 7 (10/30)

BẢY
25/03

 

 

CHÍNH TRỊ
Thầy Tự
GĐ 8 (10/20)

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÍNH TRỊ
Cô My (51/55)
GĐ 4

 

 

 

 

CN
26/03

Sáng

 

 

 

 

 

 

CN
26/03

 

 

 

 

CHÍNH TRỊ
Cô My (55/55)
GĐ 4

 

CN
26/03

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi KTHP
GDTC
Thầy Bi

 

 

 

 
CHÚ Ý: BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH NGƯỜI LẬP BẢNG

_ Thứ 3 (21/03/2017): Mời Hội viên -Hội cựu chiến binh Họp chuẩn bị Đại hội lúc 15h00.
_ Thứ 6 (24/03/2017): Sinh hoạt công đoàn lúc 16h00.
                                        Lớp DS17AB: 7h00 tập trung tại Hội trường B, Trung tâm hội nghị tỉnh tham dự lễ tổng kết phong trào phòng chóng tác hại thuốc lá.
_ Thứ 7 (25/03/2017): Lớp DS18AB tập trung vào lúc 6h30 tại công viên Đồi Dương tham gia hoạt động "Ngày Đoàn viên" và "Ngày hội thanh niên" (Cô Oanh- Cô K.Ngân).
                                   Lớp CĐ 9AB tập trung vào Quảng trường Nguyễn Tất Thành vào lúc 18h30 tham gia hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất (T. Khoa- T. Linh)
ĐỖ HUY SƠN TRẦN THỊ HỮU AN DƯƠNG PHÙNG QUỐC VIỆT


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 20 (26/12 - 01/01/2017)   (23/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 19 (19/12 - 23/12/2016)   (15/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 18 (12/12 - 18/12/2016)   (8/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 17 (5/12 - 11/12/2016)   (2/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 16 (28/11 - 4/12/2016)   (25/11/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 15 (21/11 - 25/11/2016)   (18/11/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 14 (14/11 - 20/11/2016)   (10/11/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 7 (26/9 - 1/10/2016)   (22/9/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 6 (19/9 - 24/9/2016)   (15/9/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 5 (12/9 - 18/9/2016)   (8/9/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 4 (5/9 - 11/9/2016)   (31/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 3 (29/8 - 4/9/2016)   (24/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 2 (22/8 - 26/8/2016)   (19/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ 2/8- 27/8/2016   (19/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 1 (15/8 - 20/8/2016)   (11/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)