THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)


UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38
(01/05/2017 - 07/05/2017)

 

 

3 tổ 

2 tổ

2 tổ

2 tổ

2 tổ

 

 

5 tổ

5 tổ

4 tổ

4 tổ

5 tổ

3 tổ

 

 

 

3 tổ

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD
20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

DS
VLVH 14

YS
28AB

YS
28CD

YS 29A

HAI
01/05

Sáng

NGHỈ LỄ 30/04 VÀ 01/05

HAI
01/05

NGHỈ LỄ 30/04 VÀ 01/05

HAI
01/05

NGHỈ LỄ 30/04 VÀ 01/05

Chiều

BA
02/05

Sáng

BA
02/05

BA
02/05

Chiều


03/05

Sáng

CSNBCC CSTC
Cô Huyền
GĐ 1 (17/20)

TH NCKH
Thầy Sơn
GĐ 2 (5/15)

 

TT ĐDCS1
Cô Hằng - Tổ 2
(40/60)

TT GPSL
Cô Oanh - Tổ 1
(36/60)
Cô Dương  - Tổ 2
(44/60)

TL GDSK
Thầy Huấn
 GĐ 3 (5/15)


03/05

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 1

 

TT DƯỢC LIỆU 2
Cô Thư - Tổ 1
TT YHCS2
Cô Ngân - Tổ 2
(12/20)

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 3 (30/45)

HPT ĐL
Cô Tho
(8/45)
GĐ 5

TT HD_DL2
Cô Thảo - Tổ 1


03/05

ANH VĂN 2
C.Mai
GĐ 7 (15/45)

 

SKSS
Cô Ánh
GĐ 6 (60/60)

Chiều

 

ANH VĂN 5
Cô Mai
GĐ 7 (4/30)

THI KTHP
TCYT PL
GĐ 1,2

TT GPSL
Cô Nguyên - Tổ 1
Cô Ngân - Tổ 2
(52/60)

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
Cô Tú - Tổ 2
(40/60)

 

 

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 1

 

TT DƯỢC LIỆU 2
Cô Thư - Tổ 3
TT YHCS2
Thầy Khoa - Tổ 1
(16/20)

TT HD_DL2
Cô Thảo - Tổ 2

 

 

TT YHCT
Thầy Tuấn - Tổ 1
(16/30)

VS_KST
Cô Oanh - Tổ 2
GĐ 6
Thầy Huấn - Tổ 3
GĐ 4 (4/30)

NĂM
04/05

Sáng

TH NCKH
Thầy Năm
GĐ 1 (5/15)

CSNBCC CSTC
Cô Huyền
GĐ 5 (20/20)

 

TT ĐDCS1
Cô Hằng - Tổ 2
(44/60)

TT GPSL
Cô Oanh - Tổ 1
(40/60)
Cô Dương  - Tổ 2
(48/60)

TIN HỌC
Cô Huệ
PTT TH (13/30)

NĂM
04/05

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 2

 

TT DƯỢC LIỆU 2
Cô Thư - Tổ 4
TT YHCS2
Cô Ngân - Tổ 2
(16/20)

 

HPT ĐL
Cô Tho
(12/45)
GĐ 4

HD-DL2
Cô Nhi
GĐ 3

NĂM
04/05

 

 

TT YHCT
Thầy Tuấn - Tổ 2
(16/30)
VS_KST
Thầy Huấn - Tổ 1
GĐ 4 (4/30)

Chiều

 

 

THI KTHP
SKMT - VS
GĐ 3,4

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
(36/60)

TT ĐDCS1
Cô Tú - Tổ 2
(44/60)

THI KTHP LẦN 2
SK_MT_VS
GĐ 5

 

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 2

 

TT DƯỢC LIỆU 2
Cô Thư - Tổ 4
TT YHCS2
Thầy Khoa - Tổ 1
(20/20)

Cô Ngân - Tổ 2
(12/20)
Cô Nguyên - Tổ 3
(12/20)

THI KTHP LẦN 2
TC_QLYT
GĐ 5

THI KTHP LẦN 2
VSPB
GĐ 5

TT YHCT
Thầy Tuấn - Tổ 3
(16/30)
VS_KST
Thầy Huấn - Tổ 1
GĐ 2
Cô Oanh - Tổ 2
GĐ 7
(8/30)

SÁU
05/05

Sáng

TH NCKH
Thầy Năm
GĐ 1 (10/15)

TH NCKH
Thầy Sơn
GĐ 2 (10/15)

KHOA Y
DỰ GIỜ
ĐDCS2
CÔ TÚ
GĐ 7 - 7h30

 

 

TIN HỌC
Cô Huệ
PTT TH (18/30)

SÁU
05/05

 

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 3

HDDL1
Cô Nhi
DS18A (7h00)
DS18B (9h30)
GĐ 3

THI TT KTHP
THỰC VẬT DƯỢC
(Lần 2)
Thầy Bách - Cô Thư

TT HD_DL2
Cô Thảo - Tổ 3

SÁU
05/05

ANH VĂN 2
C.Mai
GĐ 5
(20/45)

ANH VĂN 2
C.Loan
GĐ 6
(15/45)

KHOA Y
DỰ GIỜ
KNGT-GDSK
CÔ THẢO
GĐ 4 - 8h30

Chiều

THI KTHP
ĐDCK HỆ NGOẠI
GĐ 5,6,7

THI KTHP
TT HCM
GĐ 1,2

THI KTHP LẦN 2
ANH VĂN 2
GĐ 8

 

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 3

 

TT DƯỢC LIỆU 2
Cô Thư - Tổ 3
TTYHCS2
Thầy Khoa - Tổ 1
(16/20)

TT YHCS2
Cô Ngân - Tổ 4
(12/20)
Cô Nguyên - Tổ 3
(16/20)

 

THI LẦN 2
BCK
GĐ 8 (Hủy k biết lý do)

THI KTHP
CHÍNH TRỊ
GĐ 3,4

BẢY
06/05

Sáng

ĐD BCK TKTT
Thầy Cần
HTA (13/15)

 

 

 

 

BẢY
06/05

 

 

 

 

CHÍNH TRỊ
Thầy Tự
GĐ 1 (20/20)

 

BẢY
06/05

 

 

TT YHCT
Thầy Tuấn - Tổ 1
(20/30)

VS_KST
Cô Oanh - Tổ 2
PTT GPSL (12/30)
Thầy Huấn - Tổ 3
PTT VS (8/30)

Chiều

ĐD BCK TKTT
Thầy Cần
HTA (15/15)

 

 

 

 

 

 

 

 

THI KTHP
(Lần 2)
ANH VĂN
GĐ: 4

 

 

 

TT YHCT
Thầy Tuấn - Tổ 2
(20/30)
VS_KST
Thầy Huấn - Tổ 3
PTT VS (12/30)

CN
07/05

Sáng

 

 

 

 

 

 

CN
07/05

 

 

 

 

THI KTHP
HPTĐT
(Lần 2)
GĐ 3

 

CN
07/05

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THI TT KTHP
THI KTHP
HPTĐT
(Lần 2)
Thầy Cường - Cô Tho

 

 

 

 
CHÚ Ý: BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH NGƯỜI LẬP BẢNG
ĐỖ HUY SƠN TRẦN THỊ HỮU AN DƯƠNG PHÙNG QUỐC VIỆT


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)