Kết quả kiểm tra Chứng chỉ Công Nghệ Thông Tin Cơ bản - Ngày: 13/7/2017
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Chính thức Anh văn CCB - ABK27 Ngày 9/7/2017
Chi tiết
Thông báo Lịch tổ chức học ôn và thi Chứng chỉ Anh văn - Trình độ B; Lịch tổ chức thi và học Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trong tháng 7 - 2017
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Pretest Anh văn CCB - ABK27 Ngày 2/7/2017
Chi tiết
Thông báo Lịch tổ chức thi và học Chứng chỉ Anh văn - Trình độ B trong tháng 7 - 2017
Chi tiết
Thông báo Lịch tổ chức thi và học Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trong tháng 7 - 2017
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Chính thức Anh văn CCB - ABK26 Ngày 28/5/2017
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Pretest Anh văn CCB - ABK26 Ngày 21/05/2017
Chi tiết
Thông báo lịch khai giảng các lớp ôn thi chứng chỉ Anh văn B, Anh văn C trong tháng 05/2017
Chi tiết
Thông báo Lịch kiểm tra CCB Anh văn Quốc Gia trong tháng 05-2017
Chi tiết
Thông báo Lịch tổ chức học và thi Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản
Chi tiết
Thông báo lịch khai giảng các lớp ôn thi chứng chỉ Anh văn B, Anh văn C trong tháng 04/2017
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Chính thức Anh văn CCB - ABK25 Ngày 12/3/2017
Chi tiết
Thông báo Lịch tổ chức học và thi Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

Chi tiết
Thông báo nhận chứng chỉ B Anh văn - Khóa kiểm tra ABK24
Chi tiết
Thông báo lịch khai giảng các lớp ôn thi chứng chỉ Anh văn B, Anh văn C trong tháng 03/2017
Chi tiết
Thông báo Lịch kiểm tra CCB Anh văn QG trong tháng 03-2017

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận thông báo  về thời gian kiểm tra cấp chứng chỉ Anh văn quốc gia – trình độ  B trong tháng  03/2017.

Chi tiết
Thông báo lịch học chứng chỉ B anh văn khóa AB k25 ( Tháng 1/2016)
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Anh văn CCB - Khóa ABK24. Ngày kiểm tra: 30/10/2016
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Pretest Anh văn CCB - ABK24 Ngày 23/10/2016
Chi tiết

Tổng số : 65 bài viết
Trang
1234