Thông báo Lịch kiểm tra CCB Anh văn Quốc Gia trong tháng 05-2017
Chi tiết
Thông báo Lịch tổ chức học và thi Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản
Chi tiết
Thông báo lịch khai giảng các lớp ôn thi chứng chỉ Anh văn B, Anh văn C trong tháng 04/2017
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Chính thức Anh văn CCB - ABK25 Ngày 12/3/2017
Chi tiết
Thông báo Lịch tổ chức học và thi Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

Chi tiết
Thông báo nhận chứng chỉ B Anh văn - Khóa kiểm tra ABK24
Chi tiết
Thông báo lịch khai giảng các lớp ôn thi chứng chỉ Anh văn B, Anh văn C trong tháng 03/2017
Chi tiết
Thông báo Lịch kiểm tra CCB Anh văn QG trong tháng 03-2017

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận thông báo  về thời gian kiểm tra cấp chứng chỉ Anh văn quốc gia – trình độ  B trong tháng  03/2017.

Chi tiết
Thông báo lịch học chứng chỉ B anh văn khóa AB k25 ( Tháng 1/2016)
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Anh văn CCB - Khóa ABK24. Ngày kiểm tra: 30/10/2016
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Pretest Anh văn CCB - ABK24 Ngày 23/10/2016
Chi tiết
Thông báo Lịch kiểm tra CCB Anh văn QG trong tháng 10-2016
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận thông báo  về thời gian kiểm tra cấp chứng chỉ Anh văn quốc gia – trình độ  B trong tháng 10/2016.
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Anh văn CCB - Khóa ABK23. Ngày kiểm tra: 9/10/2016
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Anh văn Chứng chỉ B - Pretest ABK23 Ngày 2/10/2016
Chi tiết
Thông báo Lịch kiểm tra CCB Anh văn QG trong tháng 9-2016
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận thông báo mới về thời gian kiểm tra cấp chứng chỉ Anh văn quốc gia – trình độ  B trong tháng 9/2016.
Chi tiết
Thông báo lịch khai giảng các lớp ôn thi chứng chỉ Tin học trình độ A; Anh văn B tháng 09/2016
Lịch học: Sáng chiều thứ 7 + Sáng chủ nhật.
Chi tiết
Thông báo lịch khai giảng các lớp ôn thi chứng chỉ Tin học trình độ B; Anh văn C tháng 09/2016
Chi tiết
Thông báo lịch khai giảng các lớp ôn thi chứng chỉ Tin học trình độ A; Anh văn B tháng 08/2016
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Anh văn CCB - Khóa ABK22. Ngày kiểm tra: 8/5/2016
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Tin học CCB- khóa:TBK10; Ngày 8/5/2016
Chi tiết

Tổng số : 36 bài viết
Trang
12