Kết quả kiểm tra Pretest Anh văn CCB - ABK28 Ngày 17/9/2017
Chi tiết
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Anh văn B khóa K28 ngày 17/9/2017.
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận thông báo  về thời gian kiểm tra cấp chứng chỉ Anh văn quốc gia – trình độ  B trong tháng  09/2017.
Chi tiết
Thông báo Lịch tổ chức học ôn và thi Chứng chỉ Anh văn - Trình độ B - Khóa 29
Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và ôn thi các chứng chỉ Anh văn QG trình độ B và chứng chỉ CNTT cơ bản để phục cho công việc và học tập của các bạn.
Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận tổ chức các lớp học ngoại ngữ, CNTT cơ bản cho các bạn học viên đang tham gia học liên thông tại Trường Y tế. 
Học vào sáng chiều Thứ 7 và sáng Chủ nhật.

Chi tiết
Kết quả kiểm tra Chứng chỉ Công Nghệ Thông Tin Cơ bản - Ngày: 13/7/2017
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Chính thức Anh văn CCB - ABK27 Ngày 9/7/2017
Chi tiết
Thông báo Lịch tổ chức học ôn và thi Chứng chỉ Anh văn - Trình độ B; Lịch tổ chức thi và học Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trong tháng 7 - 2017
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Pretest Anh văn CCB - ABK27 Ngày 2/7/2017
Chi tiết
Thông báo Lịch tổ chức thi và học Chứng chỉ Anh văn - Trình độ B trong tháng 7 - 2017
Chi tiết
Thông báo Lịch tổ chức thi và học Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trong tháng 7 - 2017
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Chính thức Anh văn CCB - ABK26 Ngày 28/5/2017
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Pretest Anh văn CCB - ABK26 Ngày 21/05/2017
Chi tiết
Thông báo lịch khai giảng các lớp ôn thi chứng chỉ Anh văn B, Anh văn C trong tháng 05/2017
Chi tiết
Thông báo Lịch kiểm tra CCB Anh văn Quốc Gia trong tháng 05-2017
Chi tiết
Thông báo Lịch tổ chức học và thi Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản
Chi tiết
Thông báo lịch khai giảng các lớp ôn thi chứng chỉ Anh văn B, Anh văn C trong tháng 04/2017
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Chính thức Anh văn CCB - ABK25 Ngày 12/3/2017
Chi tiết
Thông báo Lịch tổ chức học và thi Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

Chi tiết
Thông báo nhận chứng chỉ B Anh văn - Khóa kiểm tra ABK24
Chi tiết
Thông báo lịch khai giảng các lớp ôn thi chứng chỉ Anh văn B, Anh văn C trong tháng 03/2017
Chi tiết
Thông báo Lịch kiểm tra CCB Anh văn QG trong tháng 03-2017

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận thông báo  về thời gian kiểm tra cấp chứng chỉ Anh văn quốc gia – trình độ  B trong tháng  03/2017.

Chi tiết

Tổng số : 48 bài viết
Trang
123