Thông báo Lịch tổ chức học ôn và thi Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ C trong tháng 4 - 2018
Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và ôn thi chứng chỉ Tiếng Anh trình độ C để phục vụ cho công việc và học tập của các bạn. 
Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận tổ chức lớp ôn Tiếng Anh trình độ C cho các bạn có nhu cầu học lấy chứng chỉ trong tháng 4/2018. 
Học vào tối T2, 3, 4, 5 lúc 17g20.
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Chứng chỉ Tiếng Anh - trình độ B - Khóa: ABK30 Ngày 3/2/2018
Chi tiết
Thông báo Lịch tổ chức học ôn và thi CC Tiếng Anh - Trình độ B; CC Công Nghệ Thông Tin Cơ bản và Nâng cao trong tháng 3 - 2018
Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ tổ chức lớp ôn CNTT Cơ bản, Nâng cao;  Tiếng Anh trình độ B cho các bạn có nhu cầu học lấy chứng chỉ trong tháng 3/2018.  Học vào tối T2,4,6 lúc 17g30 hoặc sáng chiều Thứ 7 và sáng Chủ nhật lúc 10g00.
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Pretest Anh văn CCB - ABK30 Ngày 28/1/2018

Chi tiết
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Anh văn Trình độ B khóa K30 ngày 28/1/2018.
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận thông báo về thời gian kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh – Trình độ  B trong tháng  1/2018.
Chi tiết
Kết quả thi kiểm tra Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày 30/12/2017
Chi tiết
Thông báo thời gian kỳ thi kiểm tra cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản K3 -T12/2017
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận thông báo thời gian kỳ thi kiểm tra cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản K3 -T12/2017
Thời gian đăng ký thi: trước ngày 23/12/2017
Chi tiết
Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận tổ chức khai giảng lớp ôn tiếng Anh trình độ B ngày 2/12/2017
Ngày k.giảng: 2/12/2017 – Lúc 10g30 tại Giảng đường 4.
Học vào Thứ 7, Chủ nhật lúc 10g30

Chi tiết
Kết quả kiểm tra Chứng chỉ Tiếng Anh - trình độ B - Khóa: ABK29 Ngày 11/11/2017
Chi tiết
Thông báo Lịch tổ chức học ôn và thi Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B; Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trong tháng 11 - 2017
Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và ôn thi chứng chỉ CNTT cơ bản, Tiếng Anh trình độ B để phục vụ cho công việc và học tập của các bạn. 
Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận tổ chức lớp ôn CNTT cơ bản, tiếng Anh trình độ B cho các bạn có nhu cầu học lấy chứng chỉ trong tháng 11/2017.  Học vào tối T2,4,6 lúc 17g30 hoặc sáng chiều Thứ 7 và sáng Chủ nhật.
Chi tiết
Thông báo dời Lịch thi kiểm tra Tiếng Anh CCB - K29 và Lịch khai giảng CC CNTT cơ bản K3
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Pretest Anh văn CCB - ABK29 Ngày 28/10/2017 và lịch thi chính thức (đã điều chỉnh)
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Chứng chỉ Tiếng Anh - trình độ B - Khóa: ABK28 Ngày 24/9/2017
Chi tiết
Thông báo Lịch tổ chức học ôn Chứng chỉ Anh văn - Trình độ B trong tháng 10 - 2017
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận thông báo  về thời gian học ôn và thi kiểm tra cấp chứng chỉ Anh văn quốc gia – trình độ  B trong tháng  10/2017.
Chi tiết
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Anh văn B khóa K29 ngày 28/10/2017.

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận thông báo  về thời gian kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh – trình độ  B trong tháng  10/2017.
Chi tiết
Thông báo Lịch tổ chức học ôn Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trong tháng 10 - 2017

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và ôn thi chứng chỉ CNTT cơ bản để phục vụ cho công việc và học tập của các bạn.

Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận tổ chức lớp ôn CNTT cơ bản cho các bạn có nhu cầu học lấy chứng chỉ.
Học vào tối T2,4,6 lúc 17g30 hoặc sáng chiều Thứ 7 và sáng Chủ nhật.Chi tiết
Kết quả kiểm tra Pretest Anh văn CCB - ABK28 Ngày 17/9/2017
Chi tiết
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Anh văn B khóa K28 ngày 17/9/2017.
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận thông báo  về thời gian kiểm tra cấp chứng chỉ Anh văn quốc gia – trình độ  B trong tháng  09/2017.
Chi tiết
Thông báo Lịch tổ chức học ôn và thi Chứng chỉ Anh văn - Trình độ B - Khóa 29
Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và ôn thi các chứng chỉ Anh văn QG trình độ B và chứng chỉ CNTT cơ bản để phục cho công việc và học tập của các bạn.
Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận tổ chức các lớp học ngoại ngữ, CNTT cơ bản cho các bạn học viên đang tham gia học liên thông tại Trường Y tế. 
Học vào sáng chiều Thứ 7 và sáng Chủ nhật.

Chi tiết
Kết quả kiểm tra Chứng chỉ Công Nghệ Thông Tin Cơ bản - Ngày: 13/7/2017
Chi tiết

Tổng số : 36 bài viết
Trang
12