Kết quả kiểm tra Pretest Anh văn CCB - ABK25 Ngày 5/3/2017
Chi tiết
Thông báo Lịch tổ chức học và thi Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

Chi tiết
Thông báo nhận chứng chỉ B Anh văn - Khóa kiểm tra ABK24
Chi tiết
Thông báo lịch khai giảng các lớp ôn thi chứng chỉ Anh văn B, Anh văn C trong tháng 03/2017
Chi tiết
Thông báo Lịch kiểm tra CCB Anh văn QG trong tháng 03-2017

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận thông báo  về thời gian kiểm tra cấp chứng chỉ Anh văn quốc gia – trình độ  B trong tháng  03/2017.

Chi tiết
Thông báo lịch học chứng chỉ B anh văn khóa AB k25 ( Tháng 1/2016)
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Anh văn CCB - Khóa ABK24. Ngày kiểm tra: 30/10/2016
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Pretest Anh văn CCB - ABK24 Ngày 23/10/2016
Chi tiết
Thông báo Lịch kiểm tra CCB Anh văn QG trong tháng 10-2016
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận thông báo  về thời gian kiểm tra cấp chứng chỉ Anh văn quốc gia – trình độ  B trong tháng 10/2016.
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Anh văn CCB - Khóa ABK23. Ngày kiểm tra: 9/10/2016
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Anh văn Chứng chỉ B - Pretest ABK23 Ngày 2/10/2016
Chi tiết
Thông báo Lịch kiểm tra CCB Anh văn QG trong tháng 9-2016
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận thông báo mới về thời gian kiểm tra cấp chứng chỉ Anh văn quốc gia – trình độ  B trong tháng 9/2016.
Chi tiết
Thông báo lịch khai giảng các lớp ôn thi chứng chỉ Tin học trình độ A; Anh văn B tháng 09/2016
Lịch học: Sáng chiều thứ 7 + Sáng chủ nhật.
Chi tiết
Thông báo lịch khai giảng các lớp ôn thi chứng chỉ Tin học trình độ B; Anh văn C tháng 09/2016
Chi tiết
Thông báo lịch khai giảng các lớp ôn thi chứng chỉ Tin học trình độ A; Anh văn B tháng 08/2016
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Anh văn CCB - Khóa ABK22. Ngày kiểm tra: 8/5/2016
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Tin học CCB- khóa:TBK10; Ngày 8/5/2016
Chi tiết
Thông báo lịch khai giảng các lớp ôn thi chứng chỉ Anh văn A, B, C; Tin học trình độ A, B tháng 05/2016
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Tin học CCA- khóa:TAK40; Ngày 24/4/2016
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Anh văn Pretest ABK22 Ngày 22/4/2016
Chi tiết

Tổng số : 35 bài viết
Trang
12