Thông báo khai giảng lớp Ôn chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B và chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao trong tháng 9-2018
Chi tiết
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B khóa ABK34.2 ngày 21/9 và ngày 22/9/2018
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận thông báo về thời gian kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh – trình độ  B trong tháng  9/2018.
Chi tiết
Kết quả kiểm tra chính thức Tiếng Anh CCC - ACK2 Ngày 19/8/2018
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Pretest Tiếng Anh trình độ C - Khóa: ACK2 Ngày 13/8/2018
Chi tiết
Thông báo lịch khai giảng Lớp ôn thi chứng chỉ Anh văn B khoá AOBK35 trong tháng 08/2018
Chi tiết
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh trình độ C khóa ACK2 ngày 13/8/2018
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận thông báo về thời gian kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh – trình độ  C trong tháng  8/2018.
Chi tiết
Kết quả kiểm tra chính thức Tiếng Anh CCB - ABK33 Ngày 29/7/2018
Chi tiết
Thông báo khai giảng lớp Ôn chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B; C và chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao trong tháng 8-2018
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Pretest Tiếng Anh trình độ B - Khoá: ABK33 Ngày 22/7/2018
Chi tiết
Thông báo mới Lịch kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B ABK33 ngày 22/7/2018 (Có sự điều chỉnh giờ thi Phần Pretest)
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận thông báo về thời gian kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh – trình độ  B khoá ABK33 ngày 22/7/2018.
Chi tiết
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B khóa K33 ngày 22/7/2018
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận thông báo về thời gian kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh – trình độ  B trong tháng  7/2018.
Chi tiết
Kết quả kiểm tra chính thức Anh văn CCC - Khóa: ACK1.2 Ngày 24/6/2018
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Chứng chỉ Tiếng Anh - trình độ C - Khóa: ACK1.1 Ngày 3/6/2018
Chi tiết
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ thông báo tổ chức các lớp ôn kiến thức cơ bản Tin học, Tiếng Anh trong tháng 6/2017.
Để đáp ứng nhu cầu ôn tập kiến thức Tin học và Tiếng Anh nhằm phục vụ việc  thi tuyển viên chức y tế 2018; Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận thông báo tổ chức các lớp ôn kiến thức cơ bản Tin học, Tiếng Anh trong tháng 6/2017. 
Chi tiết
Thông báo khai giảng lớp Ôn chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B, trình độ C và chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản trong tháng 6-2018
Chi tiết
Kết quả kiểm tra chính thức Tiếng Anh CCB - ABK32 Ngày 30/5/2018
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Pretest Anh văn CCC - Khóa: ACK1 Ngày 27/5/2018
Chi tiết
Thông báo Lịch kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B ABK32 và chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản K5 trong tháng 5-2018
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Pretest Anh văn CCB - ABK31 Ngày 13/5/2018

Chi tiết
Thông báo khai giảng lớp Ôn chứng chỉ Tiếng Anh B và CNTT cơ bản cấp tốc trong tháng 5/2018
Chi tiết

Tổng số : 59 bài viết
Trang
123