Kết quả kiểm tra Pretest Anh văn CCC - Khóa: ACK1.2 Ngày 17/6/2018
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Chứng chỉ Tiếng Anh - trình độ C - Khóa: ACK1.1 Ngày 3/6/2018
Chi tiết
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ thông báo tổ chức các lớp ôn kiến thức cơ bản Tin học, Tiếng Anh trong tháng 6/2017.
Để đáp ứng nhu cầu ôn tập kiến thức Tin học và Tiếng Anh nhằm phục vụ việc  thi tuyển viên chức y tế 2018; Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận thông báo tổ chức các lớp ôn kiến thức cơ bản Tin học, Tiếng Anh trong tháng 6/2017. 
Chi tiết
Thông báo khai giảng lớp Ôn chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B, trình độ C và chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản trong tháng 6-2018
Chi tiết
Kết quả kiểm tra chính thức Tiếng Anh CCB - ABK32 Ngày 30/5/2018
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Pretest Anh văn CCC - Khóa: ACK1 Ngày 27/5/2018
Chi tiết
Thông báo Lịch kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B ABK32 và chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản K5 trong tháng 5-2018
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Pretest Anh văn CCB - ABK31 Ngày 13/5/2018

Chi tiết
Thông báo khai giảng lớp Ôn chứng chỉ Tiếng Anh B và CNTT cơ bản cấp tốc trong tháng 5/2018
Chi tiết
Thông báo khai giảng lớp Ôn chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B và chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản trong tháng 5-2018
Chi tiết
Thông báo Lịch kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh trình độ C
Chi tiết
Thông báo Lịch kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B ABK31 và chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản K4 trong tháng 5-2018
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận thông báo Lịch kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B ABK31 và  chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản K4 trong tháng 5 - 2018
Chi tiết
Thông báo Lịch tổ chức học ôn và thi Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ C trong tháng 4 - 2018
Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và ôn thi chứng chỉ Tiếng Anh trình độ C để phục vụ cho công việc và học tập của các bạn. 
Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận tổ chức lớp ôn Tiếng Anh trình độ C cho các bạn có nhu cầu học lấy chứng chỉ trong tháng 4/2018. 
Học vào tối T2, 3, 4, 5 lúc 17g20.
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Chứng chỉ Tiếng Anh - trình độ B - Khóa: ABK30 Ngày 3/2/2018
Chi tiết
Thông báo Lịch tổ chức học ôn và thi CC Tiếng Anh - Trình độ B; CC Công Nghệ Thông Tin Cơ bản và Nâng cao trong tháng 3 - 2018
Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ tổ chức lớp ôn CNTT Cơ bản, Nâng cao;  Tiếng Anh trình độ B cho các bạn có nhu cầu học lấy chứng chỉ trong tháng 3/2018.  Học vào tối T2,4,6 lúc 17g30 hoặc sáng chiều Thứ 7 và sáng Chủ nhật lúc 10g00.
Chi tiết
Kết quả kiểm tra Pretest Anh văn CCB - ABK30 Ngày 28/1/2018

Chi tiết
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Anh văn Trình độ B khóa K30 ngày 28/1/2018.
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận thông báo về thời gian kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh – Trình độ  B trong tháng  1/2018.
Chi tiết
Kết quả thi kiểm tra Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày 30/12/2017
Chi tiết
Thông báo thời gian kỳ thi kiểm tra cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản K3 -T12/2017
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận thông báo thời gian kỳ thi kiểm tra cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản K3 -T12/2017
Thời gian đăng ký thi: trước ngày 23/12/2017
Chi tiết
Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận tổ chức khai giảng lớp ôn tiếng Anh trình độ B ngày 2/12/2017
Ngày k.giảng: 2/12/2017 – Lúc 10g30 tại Giảng đường 4.
Học vào Thứ 7, Chủ nhật lúc 10g30

Chi tiết

Tổng số : 48 bài viết
Trang
123