Thông báo Tuyển sinh Cao đẳng Dược và Cao đẳng Hộ sinh năm 2017 - Đợt 2
Chi tiết
Thông báo Chiêu sinh lớp Điều dưỡng chuyển đổi Y sỹ
Chi tiết
Thông báo Tuyển sinh năm 2017 của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận Mã ngành đào tạo mới: Cao đẳng dược và Cao đẳng hộ sinh - Đợt 1
Chi tiết
Thông báo Chiêu sinh Y sỹ chuyển đổi Điều dưỡng năm 2017
Chi tiết
Thông báo tuyển sinh năm 2017 của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận (Tháng 9-2017)
Chi tiết
Thông báo tuyển sinh Hệ vừa làm vừa học Ngành Điều dưỡng đa khoa Lần 3
Chi tiết
Thông báo tuyển sinh năm 2017 của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận Đợt 3
Chi tiết
Thông báo kết quả trúng tuyển vào ngành Điều dưỡng Cao đẳng 2017 (Đợt 1)
Chi tiết
Thông báo kết quả trúng tuyển vào ngành Dược sỹ trung cấp và Y sỹ đa khoa năm 2017 (Đợt 1)
Chi tiết
Thông báo tuyển sinh năm 2017 của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận Đợt 2
Chi tiết
Thông báo Tuyển sinh Y sỹ chuyển Điều dưỡng 2017
Chi tiết
Thông báo tuyển sinh năm 2017 của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận Đợt 1
Chi tiết
Quyết định trúng tuyển Cử nhân Điều dưỡng và Y tế Công cộng (ĐH Trà Vinh) năm 2016 Tháng 11-2016

Chi tiết
Tuyển sinh Trung cấp Dược sỹ Hệ chính quy
Chi tiết
Thông báo Gia hạn thời gian nhận hồ sơ xét tuyển hệ Cao đẳng và Trung cấp
Chi tiết
Thông báo Gia hạn thời gian nhận hồ sơ xét tuyển hệ Cao đẳng và Trung cấp
Chi tiết
Thông báo kết quả tuyển sinh Hệ Trung cấp (Đợt 2) - Ngành: Y sỹ; Dược sỹ năm 2016
Chi tiết
Thông báo kết quả tuyển sinh Hệ Cao đẳng Nguyện vọng 1 và tuyển sinh theo phương án học bạ Đợt 2 - Ngành: Điều Dưỡng năm 2016
Chi tiết
Thông tin tuyển sinh liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học năm 2016
Chi tiết
Thông báo Gia hạn thời gian nhận hồ sơ xét tuyển hệ Cao đẳng và Trung cấp
Chi tiết

Tổng số : 27 bài viết
Trang
12