Quyết định trúng tuyển Cử nhân Điều dưỡng và Y tế Công cộng (ĐH Trà Vinh) năm 2016 Tháng 11-2016Hội đồng Tuyển sinh Đại học Trà Vinh thông báo điểm Trúng tuyển kỳ thi liên thông tháng 11-2016


Xem danh sách trúng tuyển CN Điều dưỡngXem danh sách trúng tuyển CN Y tế công cộng

Các tin tiếp
Thông báo kết quả trúng tuyển vào ngành Điều dưỡng Cao đẳng 2017 (Đợt 1)   (3/8/2017)
Thông báo kết quả trúng tuyển vào ngành Dược sỹ trung cấp và Y sỹ đa khoa năm 2017 (Đợt 1)   (3/8/2017)
Quyết định trúng tuyển Cử nhân Điều dưỡng và Y tế Công cộng (ĐH Trà Vinh) năm 2016 Tháng 11-2016   (28/12/2016)
Thông báo kết quả tuyển sinh Hệ Trung cấp (Đợt 2) - Ngành: Y sỹ; Dược sỹ năm 2016   (16/8/2016)
Thông báo kết quả tuyển sinh Hệ Cao đẳng Nguyện vọng 1 và tuyển sinh theo phương án học bạ Đợt 2 - Ngành: Điều Dưỡng năm 2016   (16/8/2016)
Danh sách Kết quả trúng tuyển Hệ Trung cấp - Ngành: Điều dưỡng Trung cấp   (15/9/2015)