Thông báo Chiêu sinh lớp liên kết đào tạo Kỹ thuật viên xét nghiệm hệ trung cấp năm 2015

Các tin tiếp
Thông báo tuyển sinh năm 2017 của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận Đợt 1   (25/4/2017)
Tuyển sinh Trung cấp Dược sỹ Hệ chính quy   (6/10/2016)
Thông báo Gia hạn thời gian nhận hồ sơ xét tuyển hệ Cao đẳng và Trung cấp   (15/9/2016)
Thông báo Gia hạn thời gian nhận hồ sơ xét tuyển hệ Cao đẳng và Trung cấp   (17/8/2016)
Thông tin tuyển sinh liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học năm 2016   (28/7/2016)
Thông báo Gia hạn thời gian nhận hồ sơ xét tuyển hệ Cao đẳng và Trung cấp   (28/7/2016)
Chiêu sinh Lớp Quản lý điều dưỡng   (27/7/2016)
Thông báo Tuyển sinh năm 2016 của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận   (2/6/2016)
Thông báo Tuyển sinh năm 2016 của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận   (5/4/2016)
Thông báo Mở lớp liên kết liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại hoc ngành: Điều dưỡng, Y tế công cộng, Xét nghiệm năm 2016   (25/2/2016)
Thông báo Tuyển sinh Y sỹ định hướng Y học cổ truyền năm 2015   (30/10/2015)
Thông báo Chiêu sinh lớp liên kết đào tạo Kỹ thuật viên xét nghiệm hệ trung cấp năm 2015   (30/10/2015)
Thông báo Gia hạn thời gian nhận hồ sơ xét tuyển ngành Điều dưỡng hệ trung cấp   (15/9/2015)
TUYỂN SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG Y HỌC CỔ TRUYỀN NĂM 2015   (18/11/2014)