Đây là nội dung từ báo cáo An toàn mạng, phiên bản 21 (SIR Volume 21) vừa được Microsoft Châu Á công bố vào ngày 8/2/2017.
Báo cáo an toàn mạng của Microsoft (The Microsoft Security Intelligence Report) được phát hành định kỳ 2 lần mỗi năm, cung cấp thông tin về ngữ cảnh mã độc nhằm giúp các tổ chức hiểu rõ hơn về xu hướng lây nhiễm mã độc và các cuộc tấn công dựa trên web. Báo cáo chỉ ra rằng Châu Á Thái Bình Dương, đặc biệt thị trường mới nổi là những nước gặp nguy cơ cao nhất về các mối đe dọa an toàn mạng.

60% người dùng bị đánh cắp mật khẩu năm 2019
22.000 máy tính tại Việt Nam có nguy cơ bị tấn công
Phát hiện 739 sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin Việt Nam
Thí điểm không gửi bản giấy 21 loại văn bản điện tử đã ký số