Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/UBKTĐU  ngày 06/02/2020  của UBKT Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận về  kế hoạch công tác kiểm tra giám sát năm 2020, UBKT Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 07-QĐ/UBKT ngày 01/06/2020 về việc Kiểm tra Chi bộ 2.

Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế triển khai công tác kiểm tra giám sát quý II năm 2020
Lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành
Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
Tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên