NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI DƯỢC SĨ TRUNG HỌC


 Dược sỹ Trung Cấp

1. Bậc học:                             Trung học chuyên nghiệp.
2. Nhóm ngành đào tạo:             Sức khoẻ.
3. Ngành đào tạo:                     Dược sĩ trung cấp.
4. Chức danh sau khi tốt nghiệp: Dược sĩ trung cấp .
5. Mã số ngành nghề đào tạo:     42720401
6. Thời gian đào tạo:                 2 năm 
7. Hình thức đào tạo:                Chính qui và Vừa làm vừa học
8. Đối tượng tuyển sinh:            Tốt nghiệp trung học phổ thông .
9. Cơ sở đào tạo: 
- Trường trung học Dược-Bộ Y tế.
- Khoa Dược Trường đại học Y-Dược TP. Hồ Chí Minh,
               - Các Trường Đại học, Trung học chuyên nghiệp Y tế khi được Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Y tế cho phép.
10. Cơ sở làm việc: 
Người có bằng tốt nghiệp Dược sĩ trung cấp được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở Y tế, cơ sở sự nghiệp, sản xuất, kinh doanh Dược của Nhà nước và các cơ sở ngoài công lập theo các quy chế tuyển dụng công chức và người lao động của Nhà nước.
11. Điều kiện học tập sau trung cấp: 
Người Dược sĩ trung cấp nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn có thể dự thi để học bậc đại học Dược theo hình thức đào tạo không chính qui, theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Y tế.
 
  NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI DƯỢC SĨ TRUNG HỌC
 
1. Quản lí, bảo quản, tồn trữ, cung ứng thuốc, cấp phát thuốc tại các cơ sở khám, chữa bệnh và kinh doanh Dược phẩm đúng qui chế và đúng kĩ thuật.
2. Tham gia sản xuất thuốc thông thường trong phạm vi nhiệm vụ được giao.
3. Hướng dẫn bệnh nhân và cộng đồng về sử dụng thuốc an toàn, hợp lí và hiệu quả
4- Hướng dẫn nhân dân nuôi, trồng và sử dụng các cây, con, nguyên liệu làm thuốc.
5. Xác định nhu cầu, lập kế hoạch cung ứng thuốc của cộng đồng nơi làm việc.
6. Tham gia thực hiện các chương trình Y tế tại nơi công tác theo nhiệm vụ được giao.
7. Thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; rèn luyện sức khoẻ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.
8. Thực hiện Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân và những quy định về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế. 
 
  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO TỔNG QUÁT
 
  Đào tạo người Dược sĩ trung cấp có kiến thức, kĩ năng cơ bản về dược ở bậc trung cấp để làm việc tại các cơ sở Y tế, cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm. Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật. Có đủ sức khoẻ và có khả năng học tập vươn lên.


Các tin tiếp
Kết quả thi tốt nghiệp lớp Cao đẳng Điều dưỡng liên thông 3D - kỳ thi tháng 6/2021   (2/7/2021)
Kế hoạch Thi tốt nghiệp Lớp Cao đẳng Điều dưỡng LT 3D - Kỳ thi tháng 6 năm 2021   (1/6/2021)
Kết quả thi tốt nghiệp: CĐ Điều dưỡng 10; CĐ Điều dưỡng LT 2A, 2C; 3A, 3B, 3C; Cao đẳng Dược 1C, 2A - - Kỳ thi tháng 1/2021   (24/2/2021)
Kết quả thi tốt nghiệp: Cao đẳng Dược 1C - Cao đẳng Điều dưỡng liên thông 2A, 2B - Kỳ thi tháng 12/2020   (14/12/2020)
Kế hoạch Thi tốt nghiệp Lớp Cao đẳng Điều dưỡng LT 2A, 2B, Cao đẳng Dược 1C - Kỳ thi tháng 12 năm 2020   (17/11/2020)
Kết quả thi tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng 10 - Y sỹ 31 - Kỳ thi tháng 09/2020   (6/10/2020)
Kế hoạch thực tế tốt nghiệp Lớp Cao đẳng Điều dưỡng 10, Y sỹ 31 - - Kỳ thi tháng 09 năm 2020   (22/9/2020)
Kết quả thi tốt nghiệp Cao đẳng Dược 1AB   (18/9/2020)
Kế hoạch thực tế tốt nghiệp Lớp Cao đẳng Dược 1C   (4/9/2020)
Danh sách sinh viên thi tốt nghiệp Chính trị - Khối: Cao đẳng Dược 1AB - Khóa: 2017 - 2020; Ngày thi: 03/09/2020   (25/8/2020)
Thi tốt nghiệp lớp Cao đẳng Dược 1AB - Kỳ thi tháng 09 năm 2020   (17/8/2020)
Kế hoạch tổ chức cho sinh viên thực tập thực tế tốt nghiệp (Y sỹ đa khoa - Khóa 31)   (22/7/2020)
Kế hoạch tổ chức cho sinh viên thực tập thực tế tốt nghiệp (Cao đẳng điều dưỡng đa khoa - Khóa 10)   (22/7/2020)
Thông báo điều chỉnh kế hoạch thực tập tại bệnh viện học kỳ II   (14/5/2020)
Bảng điểm Giáo dục quốc phòng và an ninh   (7/1/2020)
Kế hoạch thực tập BV tỉnh lớp Cao đẳng dược 1AB   (22/11/2019)
Kế hoạch gởi sinh viên và học sinh các khối lớp thực tập tại các bệnh viện và trung tâm Y tế trên địa bàn TP. Phan Thiết   (28/8/2019)
Kế hoạch Thi tốt nghiệp - Kỳ thi tháng 08 năm 2019   (19/8/2019)
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP LỚP Y SỸ (Văn bằng 2) tháng 03/2019   (25/1/2019)
KẾ HOẠCH ĐÀOTẠO NĂM HỌC 2018 - 2019   (11/1/2019)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI Y SỸ ĐA KHOA   (29/10/2013)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI HỘ SINH TRUNG CẤP   (29/10/2013)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA   (29/10/2013)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI DƯỢC SĨ TRUNG HỌC   (25/7/2013)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG   (15/12/2012)