NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA


1. Bậc học:                               Trung học chuyên nghiệp
2. Nhóm ngành đào tạo:           Sức khoẻ
3. Ngành đào tạo:                     Điều dưỡng đa khoa
4. Mã số ngành đào tạo:           42470501
5. Chức danh khi tốt nghiệp:    Điều dưỡng đa khoa
6. Thời gian đào tạo:                 2 năm
7. hình thức đào tạo:                 Chính quy và Vừa làm vừa học
8. Đối tượng tuyển sinh:           Tốt nghiệp trung học phổ thông
9. Cơ sở đào tạo:                       Các trường TCCN, Cao đẳng và ĐH Y tế.
10. Cơ sở làm việc :
Người có bằng tốt nghiệp Điều dưỡng đa khoa được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở y tế của Nhà nước hoặc cơ sở y tế ngoài công lập theo các quy chế tuyển dụng công chức và người lao động của Nhà nước.
10. Bậc học sau trung học:
Người Điều dưỡng trung học nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn có thể được đào tạo thành Điều dưỡng trưởng, Điều dưỡng chuyên khoa, Cao đẳng hoặc Đại học điều dưỡng.
 
            MỤC TIÊU ĐÀO TẠO TỔNG QUÁT
 
Đào tạo người Điều dưỡng đa khoa có kiến thức, kỹ năng thực hành điều dưỡng bậc trung cấp chuyên nghiệp, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trước sức khoẻ và tính mạng người bệnh, có đủ sức khoẻ, không ngừng học tập để nâng cao trình độ.
 
            NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA
 
1. Tiếp đón người bệnh, làm các thủ tục hành chính, hướng dẫn người bệnh và thân nhân người bệnh thực hiện nội quy của các cơ sở y tế.
2. Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn, chất thải, tình trạng ăn - uống, trạng thái tâm - sinh lý của người bệnh. ... Theo dõi và báo cáo những diễn biến bất thường cho Thầy thuốc.
3. Nhận định tình trạng người bệnh để lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc.
4. Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc người bệnh .
5. Thực hiện các y lệnh của thầy thuốc đối với người bệnh .
6. Phụ giúp thầy thuốc khi khám bệnh, thực hiện các thủ thuật chẩn đoán, điều trị.
7. Thực hiện sơ cứu và cấp cứu ban đầu.
8. Chăm sóc người bệnh hấp hối và tử vong.
9. Giúp người bệnh vận động, luyện tập, phục hồi chức năng.
10. Động viên người bệnh an tâm điều trị, hướng dẫn người bệnh, thân nhân người bệnh cách tự chăm sóc sau khi khám và điều trị.
11.Phổ biến kiến thức về phòng bệnh và CSSK ban đầu cho người bệnh và than nhân người bệnh .
12.Tham gia hướng dẫn huấn luyện NV mới và HS y tế thực tập tại đơn vị.
13.Tham gia công tác hành chính/quản lý hồ sơ sổ sách, bệnh án theo sự phân công.
14.Quản lý và bảo quản thuốc, dụng cụ, trang thiết bị trong khoa, phòng, đơn vị.
15.Thực hiện Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân và các quy định về chuyên môn của Bộ Y tế.
 

Các tin tiếp
Kết quả thi tốt nghiệp lớp Cao đẳng Điều dưỡng liên thông 3D - kỳ thi tháng 6/2021   (2/7/2021)
Kế hoạch Thi tốt nghiệp Lớp Cao đẳng Điều dưỡng LT 3D - Kỳ thi tháng 6 năm 2021   (1/6/2021)
Kết quả thi tốt nghiệp: CĐ Điều dưỡng 10; CĐ Điều dưỡng LT 2A, 2C; 3A, 3B, 3C; Cao đẳng Dược 1C, 2A - - Kỳ thi tháng 1/2021   (24/2/2021)
Kết quả thi tốt nghiệp: Cao đẳng Dược 1C - Cao đẳng Điều dưỡng liên thông 2A, 2B - Kỳ thi tháng 12/2020   (14/12/2020)
Kế hoạch Thi tốt nghiệp Lớp Cao đẳng Điều dưỡng LT 2A, 2B, Cao đẳng Dược 1C - Kỳ thi tháng 12 năm 2020   (17/11/2020)
Kết quả thi tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng 10 - Y sỹ 31 - Kỳ thi tháng 09/2020   (6/10/2020)
Kế hoạch thực tế tốt nghiệp Lớp Cao đẳng Điều dưỡng 10, Y sỹ 31 - - Kỳ thi tháng 09 năm 2020   (22/9/2020)
Kết quả thi tốt nghiệp Cao đẳng Dược 1AB   (18/9/2020)
Kế hoạch thực tế tốt nghiệp Lớp Cao đẳng Dược 1C   (4/9/2020)
Danh sách sinh viên thi tốt nghiệp Chính trị - Khối: Cao đẳng Dược 1AB - Khóa: 2017 - 2020; Ngày thi: 03/09/2020   (25/8/2020)
Thi tốt nghiệp lớp Cao đẳng Dược 1AB - Kỳ thi tháng 09 năm 2020   (17/8/2020)
Kế hoạch tổ chức cho sinh viên thực tập thực tế tốt nghiệp (Y sỹ đa khoa - Khóa 31)   (22/7/2020)
Kế hoạch tổ chức cho sinh viên thực tập thực tế tốt nghiệp (Cao đẳng điều dưỡng đa khoa - Khóa 10)   (22/7/2020)
Thông báo điều chỉnh kế hoạch thực tập tại bệnh viện học kỳ II   (14/5/2020)
Bảng điểm Giáo dục quốc phòng và an ninh   (7/1/2020)
Kế hoạch thực tập BV tỉnh lớp Cao đẳng dược 1AB   (22/11/2019)
Kế hoạch gởi sinh viên và học sinh các khối lớp thực tập tại các bệnh viện và trung tâm Y tế trên địa bàn TP. Phan Thiết   (28/8/2019)
Kế hoạch Thi tốt nghiệp - Kỳ thi tháng 08 năm 2019   (19/8/2019)
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP LỚP Y SỸ (Văn bằng 2) tháng 03/2019   (25/1/2019)
KẾ HOẠCH ĐÀOTẠO NĂM HỌC 2018 - 2019   (11/1/2019)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI Y SỸ ĐA KHOA   (29/10/2013)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI HỘ SINH TRUNG CẤP   (29/10/2013)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA   (29/10/2013)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI DƯỢC SĨ TRUNG HỌC   (25/7/2013)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG   (15/12/2012)