NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI HỘ SINH TRUNG CẤP


1. Bậc học:                               Trung học chuyên nghiệp
2. Nhóm ngành đào tạo:           Sức khoẻ
3. Ngành đào tạo:                     Hộ sinh
4. Mã số đào tạo:                      42470502
5. Chức danh khi tốt nghiệp:    Hộ sinh trung cấp
6. Thời gian đào tạo:                 2 năm
7. Hình thức đào tạo:                Chính quy  
8. Đối tư­ợng tuyển sinh:           Tốt nghiệp trung học phổ thông  
9. Cơ sở đào tạo:                       Các tr­ường trung cấpY tế, Cao đẳng và Đại học Y tế.
10. Cơ sở làm việc:
Ngư­ời có bằng tốt nghiệp Hộ sinh trung cấpđư­ợc tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở Y tế Nhà nư­ớc hoặc các cơ sở Y tế ngoài công lập theo các quy chế tuyển dụng công chức và ngư­ời lao động của Nhà nư­ớc.
11. Bậc học sau trung cấp:
Ng­ười Hộ sinh trung cấp nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn có thể đ­ược đào tạo thành Hộ sinh trưởng, Cao đẳng hộ sinh hoặc ngành Đại học thích hợp.
 
            MỤC TIÊU ĐÀO TẠO TỔNG QUÁT
 
         Đào tạo ng­ười Hộ sinh có kiến thức và kỹ năng cơ bản trình độ bậc trung cấp về sức khoẻ sinh sản, làm nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, dân số, kế hoạch hoá gia đình tại các cơ sở y tế và cộng đồng; có đạo đức, lư­ơng tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật; có tinh thần trách nhiệm trư­ớc sức khoẻ và tính mạng ngư­ời bệnh; đủ sức khoẻ; không ngừng học tập để nâng cao trình độ.
 
            NHIỆM VỤ CỦA NG­ƯỜI HỘ SINH TRUNG CẤP
 
1. Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ
2. Chăm sóc bà mẹ trong thời kỳ thai nghén.
3. Chăm sóc bà mẹ trong khi đẻ và đỡ đẻ an toàn.
4. Chăm sóc bà mẹ sau đẻ và trẻ sơ sinh tại cơ sở y tế và tại nhà.
5. Tham vấn nuôi con bằng sữa mẹ, h­ướng dẫn nuôi d­ưỡng và theo dõi sự tăng trưởng của trẻ em đến 5 tuổi.
6. Tham gia thực hiện ch­ương trình tiêm chủng mở rộng và các chư­ơng trình y tế chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ phụ nữ và trẻ em.
7. Phát hiện, xử trí ban đầu một số bệnh cấp cứu và bệnh thông thư­ờng cho trẻ em.
8. T­ư vấn, cung cấp và hư­ớng dẫn sử dụng các biện pháp tránh thai.
9. Theo dõi, phát hiện và xử trí ban đầu những bất th­ường khi thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình.
10. Thực hiện quản lý sức khoẻ sinh sản tại cộng đồng.
11. Thực hiện các kỹ năng thông tin, giáo dục, truyền thông trong công tác Dân số và Sức khoẻ sinh sản.
12.Thực hiện Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân và những quy định về chuyên môn của Bộ Y tế.
 

Các tin tiếp
Kế hoạch thực tập tại bệnh viện tỉnh bình thuận và thực tập cộng đồng tại các trạm y tế (Cao đẳng Điều Dưỡng 8; Y sỹ 29)   (18/8/2017)
Khai giảng khóa y sỹ chuyển đổi điều dưỡng   (25/10/2016)
Trường CĐYT Bình Thuận tổ chức lễ tốt nghiệp cho lớp Dược sỹ Trung học VLVH 13 (khóa 2014-2016)   (15/5/2016)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI Y SỸ ĐA KHOA   (29/10/2013)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI HỘ SINH TRUNG CẤP   (29/10/2013)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA   (29/10/2013)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI DƯỢC SĨ TRUNG HỌC   (25/7/2013)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG   (15/12/2012)