NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI Y SỸ ĐA KHOA


 1. Bậc học:                               Trung học chuyên nghiệp
2. Nhóm ngành đào tạo:          Sức khoẻ
3. Ngành đào tạo:                     Y sỹ đa khoa
4. Mã số ngành đào tạo:          42720101
5. Chức danh khi tốt nghiệp:    Y sỹ đa khoa
6. Thời gian đào tạo:                 2 năm
7. hình thức đào tạo:                 Chính quy
8. Đối tượng tuyển sinh:           Tốt nghiệp trung học phổ thông
9. Cơ sở đào tạo:                       Các trường TCCN, Cao đẳng và ĐH Y tế.
 
 
            MỤC TIÊU ĐÀO TẠO TỔNG QUÁT
 
Chương trình chuẩn bị cho người học kiến thức và kỹ năng chuẩn bị làm nghề y chuyên nghiệp với các hoạt động nghề nghiệp như phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị các loại bệnh tật, bị thương và các rối loạn khác của cơ thể con người.
Chương trình giảng dạy bao gồm các nội dung về khoa học y khoa cơ bản, kiểm tra và chẩn đoán, các giao tiếp của bệnh nhân, luật và đạo đức y học, các tiêu chuẩn nghề nghiệp, các kiến thức cơ bản về nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, nắn xương khớp, phụ khoa, thần kinh, khoa mắt, x-quang, bệnh lý lâm sàng, gây mê và hồi sức.
Sau khi tốt nghiệp, học sinh có thể làm việc tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, bệnh xá cơ sở.

Các tin tiếp
Kế hoạch thực tập tại bệnh viện tỉnh bình thuận và thực tập cộng đồng tại các trạm y tế (Cao đẳng Điều Dưỡng 8; Y sỹ 29)   (18/8/2017)
Khai giảng khóa y sỹ chuyển đổi điều dưỡng   (25/10/2016)
Trường CĐYT Bình Thuận tổ chức lễ tốt nghiệp cho lớp Dược sỹ Trung học VLVH 13 (khóa 2014-2016)   (15/5/2016)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI Y SỸ ĐA KHOA   (29/10/2013)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI HỘ SINH TRUNG CẤP   (29/10/2013)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA   (29/10/2013)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI DƯỢC SĨ TRUNG HỌC   (25/7/2013)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG   (15/12/2012)