Kế hoạch thực tập tại bệnh viện tỉnh bình thuận và thực tập cộng đồng tại các trạm y tế (Cao đẳng Điều Dưỡng 8; Y sỹ 29)


Kế hoạch thực tập tại bệnh viện tỉnh Bình Thuận
Đối tượng: Cao đẳng điều dưỡng - Khóa 8 – Vòng Điều dưỡng chuyên ngành
Thời gian: buổi sáng, 20 tuần (từ ngày 21/8/2017 đến ngày 06/01/2018)
Xem kế hoạch tại đây

Kế hoạch thực tập tại bệnh viện tỉnh Bình Thuận và thực tập cộng đồng tại các trạm y tế.
Đối tượng: Y sỹ - Khóa 29 – Vòng Bệnh học
Thời gian: buổi sáng, 20 tuần (từ ngày 21/8/2017 đến ngày 06/01/2018)
Xem kế hoạch tại đây

 Các tin tiếp
Kế hoạch thực tập tại bệnh viện tỉnh bình thuận và thực tập cộng đồng tại các trạm y tế (Cao đẳng Điều Dưỡng 8; Y sỹ 29)   (18/8/2017)
Khai giảng khóa y sỹ chuyển đổi điều dưỡng   (25/10/2016)
Trường CĐYT Bình Thuận tổ chức lễ tốt nghiệp cho lớp Dược sỹ Trung học VLVH 13 (khóa 2014-2016)   (15/5/2016)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI Y SỸ ĐA KHOA   (29/10/2013)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI HỘ SINH TRUNG CẤP   (29/10/2013)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA   (29/10/2013)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI DƯỢC SĨ TRUNG HỌC   (25/7/2013)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG   (15/12/2012)