Kế hoạch gởi sinh viên và học sinh các khối lớp thực tập tại các bệnh viện và trung tâm Y tế trên địa bàn TP. Phan Thiết


Xem thông báo kế hoạch Số 344/CĐYT-QLĐT

Xem Kế họach thực tập tại BVĐK tỉnh Bình Thuận - Trung tâm Y tế TP. Phan Thiết
Năm học: 2019 -2020
- Đối tượng:Y sỹ đa khoa - Khóa 31
- Thời gian: 30 tuần (từ ngày 26/08/2019 đến ngày 03/05/2020)



Xem Kế hoạch thực tập tại BVĐK tỉnh Bình Thuận - Trung tâm Y tế TP. Phan Thiết, BV Y học cổ truyền & PHCN tỉnh Bình Thuận
Năm học: 2019 -2020
- Đối tượng:Cao đẳng điều dưỡng - Khóa 10
- Thời gian: 30 tuần (từ ngày 26/08/2019 đến ngày 03/05/2020)



Xem Kế hoạch thực tập tại BVĐK tỉnh Bình Thuận, BV Y học cổ truyền & PHCN tỉnh Bình Thuận
Năm học: 2019 -2020
- Đối tượng:Y sỹ đa khoa - Khóa 32
- Thời gian: 20 tuần (từ ngày 17/02/2020 đến ngày 05/07/2020)


Xem Kế hoạch thực tập tại BVĐK tỉnh Bình Thuận
Năm học: 2019 -2020
- Đối tượng:Cao đẳng điều dưỡng - Khóa 11
- Thời gian: 16 tuần (từ ngày 17/02/2020 đến ngày 07/06/2020)



Các tin tiếp
Kế hoạch gởi sinh viên và học sinh các khối lớp thực tập tại các bệnh viện và trung tâm Y tế trên địa bàn TP. Phan Thiết   (28/8/2019)
Kế hoạch Thi tốt nghiệp - Kỳ thi tháng 08 năm 2019   (19/8/2019)
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP LỚP Y SỸ (Văn bằng 2) tháng 03/2019   (25/1/2019)
KẾ HOẠCH ĐÀOTẠO NĂM HỌC 2018 - 2019   (11/1/2019)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI Y SỸ ĐA KHOA   (29/10/2013)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI HỘ SINH TRUNG CẤP   (29/10/2013)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA   (29/10/2013)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI DƯỢC SĨ TRUNG HỌC   (25/7/2013)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG   (15/12/2012)