Kết quả thi tốt nghiệp lớp CĐ Dược 3C, CĐ Điều dưỡng liên thông 4A - Kỳ thi tháng 11/2022


Thí sinh có nhu cầu phúc khảo liên hệ Phòng Quản lý Đào tạo - Nghiên cứu khoa học. Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 21/11/2022 đến hết ngày 23/11/2022./.


Các tin tiếp
Kế hoạch thực tập Dược Lâm Sàng lớp Cao đẳng Dược 3ABC   (10/2/2022)
Danh sách cấp chứng chỉ và hoàn tất khóa học lớp Quản lý Điều dưỡng năm 2021   (10/1/2022)
Danh sách cấp chứng chỉ và hoàn tất khóa học Lớp cập nhật Dược Cổ truyền năm 2021   (10/1/2022)
Danh sách cấp chứng chỉ và hoàn tất khóa học Lớp cập nhật Dược 2 năm 2021   (10/1/2022)
Danh sách cấp chứng chỉ và hoàn tất khóa học Lớp cập nhật Dược 1 năm 2021   (10/1/2022)