Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014 - Ngành: Cao đẳng Điều dưỡng


Biểu mẫu  20

(Kèm theo công văn số 8448/BGDĐT-KHTC  ngày 22 tháng 11 năm 2013

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của

cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014

Ngành: Điều dưỡng (hệ Cao đẳng)

STT

Nội dung

Hệ đào tạo chính quy

Cao đẳng

I

Điều kiện tuyển sinh

Tốt nghiệp PTTH và tương đương. Xét tuyển nguyện vọng 2 thi đại học khối B.

II

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)

Chương trình đào tạo điều dưỡng cao đẳng Ban hành kèm theo Thông tư số 11 /2010/TT-BGDĐT ngày 23/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

III

Đội ngũ giảng viên

Tổng số cán bộ viên chức: 100. Tổng số giảng viên: 65,  trong đó: BSCKII:01, Thạc sỹ: 8, BSCKI: 10, Đại học: 26; cao đẳng:06, trình độ khác: 13. Cán bộ quản lý và các Phòng, Ban: 38 người gồm Ban giám hiệu, Phòng quản lý đào tạo& nghiên cứu khoa học, Phòng Tổ chức - hành chánh, Phòng Công tác chính trị HSSV, Phòng Tài chính - Kế toán, Ban quản lý Ký túc xá, Trạm y tế.

Cán bộ giảng ở các Bộ môn 47 người gồm các bộ môn: Khoa học cơ bản, Y tế công cộng, Sản phụ khoa, Dược, Y học lâm sàng, Điều dưỡng, Y học cổ truyền, Trung tâm tin học- ngoại ngữ

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức và rèn luyện lối sống đẹp cho người học cùng với các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao được Trường quan tâm và triển khai thường xuyên

Phong trào Đoàn TN và Hội SV đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Đoàn trường đạt trong sạch vững mạnh nhiều năm liền

Trường có khu ký túc xá hơn 500 chỗ  ở cho HSSV

Các học sinh khá, giỏi hàng năm được xét cấp học bổng theo quy định

V

Yêu cầu về thái độ học tập của người học

 Coi trọng tinh thần tự học, tự rèn luyện của sinh viên.

Tăng cường các phương tiện nghe nhìn, phương pháp dạy/học tích cực,  lấy sinh viên làm trung tâm. Khuyến khích giảm lý thuyết, tăng thời gian thực hành và hướng dẫn sinh viên tự học.

Tăng cường hiệu quả các buổi  thực tập trong phòng thí nghiệm, mô hình, thực hành lâm sàng tại bệnh viện và thực tế  cộng đồng bằng cách phân công giảng viên theo dõi, giám sát, thực hành theo bảng kiểm và tổ chức kiểm tra khi kết thúc mỗi kỹ thuật xét nghiệm, mỗi kỹ thuật chăm sóc, mỗi đơn vị học trình.

VI

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được

1. Mục tiêu chung

Đào tạo người điều dưỡng trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề điều dưỡng ở trình độ cao đẳng, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Người điều dưỡng thực hành nghề nghiệp theo quy định của nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân, và hành nghề theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, thận trọng trong nghề nghiệp, tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể

Người điều dưỡng ở trình độ cao đẳng có kiến thức cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý, sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

Người điều dưỡng ở trình độ cao đẳng có những kỹ năng thực hành nghề nghiệp cơ bản và cần thiết như:

- Phối hợp với các nhân viên y tế khác để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh;

- Thực hiện được đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản và thực hiện được một số kỹ thuật điều dưỡng phức tạp của chuyên khoa theo sự phân công của điều dưỡng  phụ trách;

- Tham gia xây dựng, lập kế hoạch và thực hiện quy trình điều dưỡng, công tác quản lý ngành;

- Đảm bảo chất lượng chăm sóc toàn diện ổn định và liên tục;

- Tư vấn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và cộng đồng, thông tin giao tiếp với người bệnh, đồng nghiệp và cộng đồng phù hợp với văn hoá;

- Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của bác sỹ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý;

- Phối hợp và tham gia thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao sức khỏe cộng đồng, đảm bảo an toàn chung;

- Thực hiện được việc sơ cứu, cấp cứu ban đầu các trường hợp bệnh nặng, tai nạn;

- Có kỹ năng sử dụng thuốc hợp lý, an toàn;

- Tham gia tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng và các nhân viên y tế, liên tục đào tạo cho mình và cho người khác;

- Áp dụng Y học cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng và chữa bệnh;

- Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch và bảo vệ môi trường sức khỏe;

- Có khả năng tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học; 

- Có kiến thức cơ bản về tin học và ngoại ngữ để phục vụ công tác chuyên môn.

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ

Người có bằng tốt nghiệp ngành điều dưỡng trình độ cao đẳng có thể làm việc ở các bệnh viện và các cơ sở chăm sóc sức khoẻ từ Trung ương tới cơ sở, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp y tế.

  


 UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

Biểu mẫu 21

(Kèm theo công văn số 8448/BGDĐT-KHTC  ngày 22 tháng 11 năm 2013

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

TTNội dungKhóa học/

Năm

tốt nghiệp

Số

sinh viên nhập học

Số

sinh viên

tốt nghiệp

Phân loại tốt nghiệp (%)

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường

Loại

xuất

sắc

Loại giỏi

Loại

khá

I

Đại học chính quy

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình

đại trà

 

 

 

 

 

 

 

..

Ngành…

 

 

 

 

 

 

 

..

...

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình

tiên tiến

 

 

 

 

 

 

 

Ngành…

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình

giảng dạy bằng

tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

Ngành…

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình  …

 

 

 

 

 

 

 

Ngành…

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

II

Cao đẳng chính quy

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình

đại trà

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngành Điều dưỡng

 

2008-2011

59

57

0

0

75,43

22/23

 

2009-2012

122

121

0

2,48

72,73

17/25 - Đang cập nhật

 

2010-2013

219

205

0

0

44,39

Tốt nghiệp tháng 10/2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Sau đại học

 

 

 

 

 

 

 

   

 UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

 

 

 

Biểu mẫu 22

(Kèm theo công văn số 8448/BGDĐT-KHTC  ngày 22 tháng 11 năm 2013

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

năm học 2013-2014

STT

Nội dung

Đơn vị

tính

Số lượng

I

Diện tích đất đai

ha

 1,54

II

Diện tích sàn xây dựng

m2

 7155

1

Giảng đ­ường

 

Số phòng

phòng

 11

Tổng diện tích

m2

1900

2

Phòng học máy tính

 

Số phòng

phòng

 02

Tổng diện tích

m2

156

3

Phòng học ngoại ngữ

 

Số phòng

phòng

-

Tổng diện tích

m2

-

4

Thư­ viện

m2

 197

5

Phòng thí nghiệm

 

Số phòng  

phòng

13

Tổng diện tích

 m2

879

6

Xư­ởng thực tập, thực hành


Số phòng  

phòng

03

Tổng diện tích

m2

472

7

Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý


Số phòng

phòng

32

Tổng diện tích

 m2

 3072

8

Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo

 m2

303

9

Diện tích khác:


Diện tích hội trường

m2

70

Diện tích nhà văn hóa      

m2

 -

Diện tích nhà thi đấu đa năng 

m2

 300

Diện tích bể bơi

m2

 -

Diện tích sân vận động

m2

 -


 

  UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

 

Biểu mẫu 23

(Kèm theo công văn số  8448/BGDĐT-KHTC  ngày 22 tháng 11 năm 2013

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014

                                                                         Đơn vị tính: Người

STT

Nội dung

Tổng số

Giáo sư

Phó Giáo sư

TSKH,tiến sỹ

Thạc sĩ/ CKI

Cử nhân

khác

1

2

(3+4+5+6+7+8)

3

4

5

6

7

8

Tổng số

1

Khoa…

0

2

Bộ môn

44

0

0

0

14

16

14

Y tế công cộng

4

0

0

0

2

1

1

Khoa học cơ bản

7

0

0

0

4

3

0

Sản Phụ Khoa

4

0

0

0

2

1

1

Dược

11

0

0

0

2

4

5

Y học lâm sàng

5

0

0

0

3

1

1

Điều dưỡng

10

0

0

0

0

5

5

Y học cổ truyền

3

0

0

0

1

1

1

3

Viện, trung tâm...

4

0

0

0

0

4

0

Trung tâm ngoại ngữ- tin học

4

0

0

0

0

4

0

Ghi chú: Các TSKH và tiến sỹ nếu đã tính trong số giáo sư và phó giáo sư thì không tính trùng trong cột 5 nữa.                                                           

 

 


 

  UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

 

Biểu mẫu 24

(Kèm theo công văn số 8448/BGDĐT-KHTC  ngày 22 tháng 11 năm 2013

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

THÔNG BÁO

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Năm học 2012-2013

Đơn vị

Số lượng

I

Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2012-2013

Triệu đồng/năm

 

1

Tiến sỹ

 

2

Thạc sỹ

 

3

Đại học

 

4

Cao đẳng

2.7

 

5

Trung cấp

2.3

 

II

Học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2012-2013

Triệu đồng/năm

 

1

Tiến sỹ

 

2

Thạc sỹ

 

3

Đại học

 

4

Cao đẳng

 

5

Trung cấp

 

III

Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2012-2013

Triệu đồng/năm

 

1

Tiến sỹ

 

2

Thạc sỹ

 

3

Đại học

 

4

Cao đẳng

 

5

Trung cấp

1.84

 

IV

Tổng thu năm 2011

Tỷ đồng

12,67

 

1

Từ Ngân sách

7,67

 

2

Từ học phí, lệ phí

4,2

 

3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

00

 

4

Từ nguồn khác.

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

BIỂU TỔNG HỢP

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Năm học 2013-2014

(Kèm theo công văn số 8448/BGDĐT-KHTC  ngày 22 tháng 11 năm 2013

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

- Hình thức công khai: trên website của trường

- Địa chỉ website: www.cybt.edu.vn

TT

Thông tin

Đơn vị

Số lượng

1

Số ngành trường đang đào tạo

Ngành

 

 

2

Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra

Ngành

 

 

3

Diện tích đất của trường

Ha

1,54

 

4

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo:

m2

7155

 

4.1

Diện tích phòng học các loại

-

1900

 

4.2

Diện tích thư viện

-

197

 

4.3

Diện tích phòng thí nghiệm

-

879

 

4.4

Diện tích nhà xưởng thực hành

-

472

 

5

Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường

m2

3072

 

6

Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn:

Người

65

 

6.1

Giáo sư

-

00

 

6.2

Phó giáo sư

-

00

 

6.3

TSKH, tiến sỹ,CKII

-

01

 

6.4

Thạc sỹ,CKI

-

18

 

6.5

Cử nhân

-

26

 

7

Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy:

Người

1.782

 

7.1

Nghiên cứu sinh

-

 

 

7.2

Học viên cao học

-

 

 

7.3

Đại học

-

 

 

7.4

Cao đẳng

-

593

 

7.5

Trung cấp chuyên nghiệp

-

1189

 

8

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên

%

 

 

9

Mức học phí hệ chính quy năm 2012-2013:

Tr. đồng/năm

 

 

9.1

Tiến sỹ

-

 

 

9.2

Thạc sỹ

-

 

 

9.3

Đại học

-

 

 

9.4

Cao đẳng

-

2,7

 

9.5

Trung cấp

-

2,3

 

10

Tổng thu năm 2011

Tỷ đồng

12,67

 

10.1

Từ ngân sách

-

7,67

 

10.2

Từ học phí, lệ phí

-

4,2

 

10.3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

-

 

 

10.4

Từ nguồn khác

-

0,8

 

Ghi chú:  Số TSKH, tiến sỹ nếu đã tính trong các giáo sư, phó giáo sư thì không tính trùng trong mục 6.3 nữa.                                      

                                                                                    Bình Thuận, ngày 06 tháng 12 năm 2013

                                                                                    Thủ trưởng đơn vị


Các tin tiếp
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014 - Ngành: Cao đẳng Điều dưỡng   (9/12/2013)
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014   (9/12/2013)