Kế hoạch tổ chức tập huấn và Lễ ra quân phòng, chống dich covid19 cho địa bàn Phan Thiết
Chi tiết
Kế hoạch tổ chức Lễ ra quân phòng, chống dich Covid-19
Chi tiết
Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng năm 2021
Chi tiết
Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo Cao đẳng Dược năm 2021
Chi tiết
Kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp 2021
Chi tiết
Kế hoạch Tổ chức triển khai tập huấn Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành 2021
Chi tiết
Kế hoạch tập huấn phòng chống dịch COVID-19
Chi tiết
Kế hoạch tổ chức tuyển sinh các lớp ngắn hạn 2021
Chi tiết
Kế hoạch Triển khai công tác văn thư, lưu trữ năm 2021
Chi tiết
Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận năm 2021
Chi tiết
Kế hoạch Triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm học 2020 - 2021
Chi tiết
Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
Chi tiết
Kế hoạch Tư vấn tuyển sinh năm 2021
Chi tiết
Kế hoạch Làm việc với Trường Đại học Y Dược Huế về việc mở lớp Chuyên khoa 1 Điều dưỡng tại Bình Thuận
Chi tiết

Tổng số : 14 bài viết
Trang
1