Kế hoạch thực tế tốt nghiệp lớp Y sỹ 33
Chi tiết
Kế hoạch về việc tổ chức kiểm tra, rà soát văn bằng, chứng chỉ của viên chức và người lao động
Chi tiết
Kế hoạch thực tế tốt nghiệp lớp cao đẳng Dược 3C
Chi tiết
Kế hoạch Tuyển sinh năm 2022 (đợt 2)
Chi tiết
Kế hoạch thực tế tốt nghiệp lớp cao đẳng Dược 3AB
Chi tiết
Kế hoạch Triển khai thực hiện tháng cao điểm phòng, chống ma túy năm 2022
Chi tiết
Kế hoạch Làm việc giữa Trường Cao đẳng Y tế với UBND huyện Đức Linh
Chi tiết
Kế hoạch thực tập tại BVĐK Tỉnh Bình Thuận năm học: 2021 - 2022 - Cao đẳng Điều dưỡng 13.
Chi tiết
Kế hoạch Triển khai công tác phòng cháy chữa cháy năm 2022
Chi tiết
Kế hoạch Tổ chức hoạt động thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4 và 5 năm 2022
Chi tiết
Kế hoạch Tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp kỳ thi tháng 4 năm 2022
Chi tiết
Kế hoạch Tổ chức tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992 - 2022)
Chi tiết
Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cƣờng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”
Chi tiết
Kế hoạch Triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm học 2021 - 2022
Chi tiết
Kế hoạch Tuyên truyền hoạt động tuyển sinh năm 2022
Chi tiết
Kế hoạch thực tập tại BVĐK Tỉnh Bình Thuận và Trung tâm y tế TP Phan Thiết năm học: 2021 - 2022
Chi tiết
Kế hoạch tổ chức tập huấn và Lễ ra quân phòng, chống dich covid19 cho địa bàn Phan Thiết
Chi tiết
Kế hoạch tổ chức Lễ ra quân phòng, chống dich Covid-19
Chi tiết
Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng năm 2021
Chi tiết
Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo Cao đẳng Dược năm 2021
Chi tiết

Tổng số : 30 bài viết
Trang
12