Kế hoạch Tuyển sinh năm 2022 (đợt 2)


Kế hoạch Tuyển sinh năm 2022 (đợt 2)Xem nội dung 

Các tin tiếp
Kế hoạch thực tế tốt nghiệp lớp Y sỹ 33   (5/8/2022)
Kế hoạch về việc tổ chức kiểm tra, rà soát văn bằng, chứng chỉ của viên chức và người lao động   (5/8/2022)
Kế hoạch thực tế tốt nghiệp lớp cao đẳng Dược 3C   (5/8/2022)
Kế hoạch Tuyển sinh năm 2022 (đợt 2)   (5/8/2022)
Kế hoạch thực tế tốt nghiệp lớp cao đẳng Dược 3AB   (5/8/2022)
Kế hoạch Triển khai thực hiện tháng cao điểm phòng, chống ma túy năm 2022   (5/8/2022)
Kế hoạch Làm việc giữa Trường Cao đẳng Y tế với UBND huyện Đức Linh   (5/8/2022)
Kế hoạch thực tập tại BVĐK Tỉnh Bình Thuận năm học: 2021 - 2022 - Cao đẳng Điều dưỡng 13.   (5/8/2022)
Kế hoạch Triển khai công tác phòng cháy chữa cháy năm 2022   (5/8/2022)
Kế hoạch Tổ chức hoạt động thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4 và 5 năm 2022   (5/8/2022)
Kế hoạch Tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp kỳ thi tháng 4 năm 2022   (5/8/2022)
Kế hoạch Tổ chức tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992 - 2022)   (5/8/2022)
Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cƣờng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”   (5/8/2022)
Kế hoạch Triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm học 2021 - 2022   (5/8/2022)
Kế hoạch Tuyên truyền hoạt động tuyển sinh năm 2022   (5/8/2022)
Kế hoạch thực tập tại BVĐK Tỉnh Bình Thuận và Trung tâm y tế TP Phan Thiết năm học: 2021 - 2022   (5/8/2022)
Kế hoạch tổ chức tập huấn và Lễ ra quân phòng, chống dich covid19 cho địa bàn Phan Thiết   (11/10/2021)
Kế hoạch tổ chức Lễ ra quân phòng, chống dich Covid-19   (11/10/2021)
Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng năm 2021   (11/10/2021)
Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo Cao đẳng Dược năm 2021   (11/10/2021)
Kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp 2021   (11/10/2021)
Kế hoạch Tổ chức triển khai tập huấn Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành 2021   (11/10/2021)
Kế hoạch tập huấn phòng chống dịch COVID-19   (11/10/2021)
Kế hoạch tổ chức tuyển sinh các lớp ngắn hạn 2021   (11/10/2021)
Kế hoạch Triển khai công tác văn thư, lưu trữ năm 2021   (11/10/2021)
Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận năm 2021   (11/10/2021)
Kế hoạch Triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm học 2020 - 2021   (11/10/2021)
Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021   (11/10/2021)
Kế hoạch Tư vấn tuyển sinh năm 2021   (11/10/2021)
Kế hoạch Làm việc với Trường Đại học Y Dược Huế về việc mở lớp Chuyên khoa 1 Điều dưỡng tại Bình Thuận   (11/10/2021)