Kế hoạch về việc tổ chức kiểm tra, rà soát văn bằng, chứng chỉ của viên chức và người lao động


Kế hoạch về việc tổ chức kiểm tra, rà soát văn bằng, chứng chỉ của viên chức và người lao động. Xem nội dung.

Các tin tiếp
Kế hoạch thực tế tốt nghiệp lớp Y sỹ 33   (5/8/2022)
Kế hoạch về việc tổ chức kiểm tra, rà soát văn bằng, chứng chỉ của viên chức và người lao động   (5/8/2022)
Kế hoạch thực tế tốt nghiệp lớp cao đẳng Dược 3C   (5/8/2022)
Kế hoạch Tuyển sinh năm 2022 (đợt 2)   (5/8/2022)
Kế hoạch thực tế tốt nghiệp lớp cao đẳng Dược 3AB   (5/8/2022)
Kế hoạch Triển khai thực hiện tháng cao điểm phòng, chống ma túy năm 2022   (5/8/2022)
Kế hoạch Làm việc giữa Trường Cao đẳng Y tế với UBND huyện Đức Linh   (5/8/2022)
Kế hoạch thực tập tại BVĐK Tỉnh Bình Thuận năm học: 2021 - 2022 - Cao đẳng Điều dưỡng 13.   (5/8/2022)
Kế hoạch Triển khai công tác phòng cháy chữa cháy năm 2022   (5/8/2022)
Kế hoạch Tổ chức hoạt động thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4 và 5 năm 2022   (5/8/2022)
Kế hoạch Tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp kỳ thi tháng 4 năm 2022   (5/8/2022)
Kế hoạch Tổ chức tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992 - 2022)   (5/8/2022)
Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cƣờng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”   (5/8/2022)
Kế hoạch Triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm học 2021 - 2022   (5/8/2022)
Kế hoạch Tuyên truyền hoạt động tuyển sinh năm 2022   (5/8/2022)
Kế hoạch thực tập tại BVĐK Tỉnh Bình Thuận và Trung tâm y tế TP Phan Thiết năm học: 2021 - 2022   (5/8/2022)
Kế hoạch tổ chức tập huấn và Lễ ra quân phòng, chống dich covid19 cho địa bàn Phan Thiết   (11/10/2021)
Kế hoạch tổ chức Lễ ra quân phòng, chống dich Covid-19   (11/10/2021)
Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng năm 2021   (11/10/2021)
Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo Cao đẳng Dược năm 2021   (11/10/2021)
Kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp 2021   (11/10/2021)
Kế hoạch Tổ chức triển khai tập huấn Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành 2021   (11/10/2021)
Kế hoạch tập huấn phòng chống dịch COVID-19   (11/10/2021)
Kế hoạch tổ chức tuyển sinh các lớp ngắn hạn 2021   (11/10/2021)
Kế hoạch Triển khai công tác văn thư, lưu trữ năm 2021   (11/10/2021)
Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận năm 2021   (11/10/2021)
Kế hoạch Triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm học 2020 - 2021   (11/10/2021)
Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021   (11/10/2021)
Kế hoạch Tư vấn tuyển sinh năm 2021   (11/10/2021)
Kế hoạch Làm việc với Trường Đại học Y Dược Huế về việc mở lớp Chuyên khoa 1 Điều dưỡng tại Bình Thuận   (11/10/2021)