Đội ngũ cán bộ Phòng Tổ chức - Hành chính


Đội ngũ cán bộ

- Trưởng phòng:

CN Nguyễn Duy Khánh

- Phó trưởng phòng:

CN Nguyễn Đức Thân

CN Nguyễn Văn Thuận

- Cán bộ :

 

CN Trần Thị Minh Tường

 

VT Trần Thị Kim Phấn

 

NV Nguyễn Đức Thành

 

NV Phạm Ngọc Tâm

 

NV Phạm Văn Hải

 

NV Lê Hồng Phúc

 

NV Nguyễn Thị Thuỷ

 

NV Nguyễn Thị Vo


Chức năng nhiệm vụ:

       Phòng Tổ chức - Hành chính thực hiện chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về các mặt: Đối ngoại, Tổ chức, Hành chính, Quản trị.

1. Công tác đối ngoại:

Giúp Hiệu trưởng tiếp đón khách đến làm việc hoặc giao lưu với Trường; các Thầy, Cô của cơ sở đào tạo liên kết với Trường đến giảng dạy, tổ chức thi hoặc làm việc.

2. Về công tác tổ chức:

Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức và người lao động của nhà trường.

Phổ biến kịp thời, đầy đủ các quy định của Đảng, nhà nước đối với những vấn đề có liên quan đến việc: nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, tuyển dụng, hợp đồng lao động; chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động.

Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tổ chức bộ máy, biên chế và công tác cán bộ.

Đề xuất với Hiệu trưởng thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác luân chuyển, phân công công tác đối với cán bộ, viên chức.

3. Công tác Hành chính:

Căn cứ vào các quy định của nhà nước và hướng dẫn của các ngành chức năng ở tỉnh, tham mưu cho Hiệu trưởng chỉ đạo các phòng, bộ môn, Trung tâm thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tham nhũng trong  đơn vị.

Xây dựng chương trình công tác tháng, quý, năm của Trường; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các phòng, bộ môn thực hiện chương trình công tác đó. Xây dựng lịch công tác hàng tháng của Trường (trên cơ sở tổng hợp lịch làm việc của tỉnh ủy, UBND tỉnh).

Theo dõi tổng hợp tình hình công tác của Trường, thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, của các sở, ban, ngành...

Làm thư ký các cuộc họp, các Hội nghị do Trường tổ chức, các cuộc họp nội bộ do Hiệu trưởng chủ trì. Tổng hợp, làm biên bản các cuộc họp, hội nghị theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

 Xử lý công văn đi đôn đốc các phòng, bộ môn thực hiện những nội dung công văn theo chỉ đạo của Hiệu trưởng; quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu; quản lý con dấu;

In ấn và phát hành các văn bản, giấy tờ, tài liệu của cơ quan và theo yêu cầu của Ban Giám hiệu. Các văn bản dự thảo trình Ban Giám hiệu phải được gửi trước khi họp ít nhất 1 ngày, các vấn đề quan trọng ít nhất 3 ngày.

Máy photo phòng Tổ chức – Hành chính  phục vụ cho Ban giám hiệu và tất cả cán bộ, giảng viên của trường có nhu cầu sao chụp giấy tờ phục vụ cho hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Trường. Tuyệt đối không sao chụp giấy tờ để phục vụ cho cá nhân và học sinh, sinh viên của các lớp.

4. Công tác quản trị:

Thường xuyên kiểm tra, trang bị, sửa chữa kịp thời các thiết bị, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc phục vụ cho hoạt động của Ban Giám hiệu, các phòng, bộ môn và theo yêu  cầu công tác; sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo đúng mục đích và hiệu quả.

Chỉ đạo tổ bảo vệ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong nhà trường.

        Phối hợp với Y tế cơ quan kiểm tra, đôn đốc các phòng, bộ môn trong việc thực hiện và giữ gìn vệ sinh, môi trường tại nơi làm việc (không hút thuốc tại công sở), các phòng học, nơi ở của học sinh, sinh viên (ký túc xá), phòng nghỉ của giảng viên mời giảng, khuôn viên của Trường, đảm bảo văn minh - sạch đẹp; giữ gìn an toàn, trật tự trong cơ quan; chủ động thực hiện công tác phòng, chống cháy, nổ.Các tin tiếp
Khoa Y khởi đầu năm học mới 2017-2018   (19/9/2017)
Thẩm định đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động và triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận   (8/12/2016)
Tổng kết phong trào hoạt động phòng tài chính kế toán   (8/12/2016)
Ban quản lý ký túc xá trường cao đẳng y tế bình thuận tổ chức họp học sinh, sinh viên nội trú   (21/11/2016)
Đội ngũ cán bộ Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Trung tâm Khảo thí & Kiểm định chất lượng   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Trạm Y tế   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Ban Quản lý Ký túc xá   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Khoa Khoa học cơ bản   (29/3/2013)
Đội ngũ cán bộ Khoa Y   (26/3/2013)
Đội ngũ cán bộ Khoa Dược   (26/3/2013)
Đội ngũ cán bộ Phòng Quản lý đào tạo - Nghiên cứu khoa học   (15/12/2012)
Đội ngũ cán bộ Phòng Tài chính - Kế toán   (13/12/2012)
Đội ngũ cán bộ Phòng Tổ chức - Hành chính   (13/12/2012)