Đội ngũ cán bộ Phòng Tài chính - Kế toánI. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ


   

- Trưởng phòng:


CN Thân Thị Hương Lan


- Phó Trưởng phòng:CN Nguyễn Thị Ái Viên


- Cán bộ :CN Nguyễn Lê Như Hạnh

 

CN Nguyễn Anh Đức
CN Phan Thị Mỹ Hồng

 

NV Đào Anh Thư

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

1. Nhiệm vụ: xây dựng dự toán thu chi hàng năm; phân tích đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí, nguồn thu của trường; kiểm tra tình hình chấp hành chế độ thu nộp ngân sách, chế độ nộp thuế theo quy định.

2. Theo dõi xây dựng cơ bản, theo dõi quản lý trực tiếp nguồn kinh phí xây dựng cơ bản; kiểm tra các thủ tục, chứng từ, hợp đồng mua sắm, xây dựng cơ bản.

3. Theo dõi quản lý thu chi, quỹ tiền mặt, tiền gửi, các nguồn kinh phí...; quản lý, theo dõi tài sản cố định của trường, kiêm kế toán Trung tâm tin học - Ngoại ngữ.

4. Quản lý tiền mặt của nhà trường, thanh toán thu chi theo đúng chế độ tài chính kế toán.

5. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

          6. Thống nhất quản lý các nguồn tài chính của cơ quan; Quản lý và thực hiện tài chính, tài sản của Trường theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định. Phổ biến, hướng dẫn kịp thời đến toàn bộ cán bộ, giảng viên và nhân viên của Trường về việc thực hiện  các chế độ, chính sách tài chính do Nhà nước ban hành.
Các tin tiếp
Khoa Y khởi đầu năm học mới 2017-2018   (19/9/2017)
Thẩm định đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động và triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận   (8/12/2016)
Tổng kết phong trào hoạt động phòng tài chính kế toán   (8/12/2016)
Ban quản lý ký túc xá trường cao đẳng y tế bình thuận tổ chức họp học sinh, sinh viên nội trú   (21/11/2016)
Đội ngũ cán bộ Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Trung tâm Khảo thí & Kiểm định chất lượng   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Trạm Y tế   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Ban Quản lý Ký túc xá   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Khoa Khoa học cơ bản   (29/3/2013)
Đội ngũ cán bộ Khoa Y   (26/3/2013)
Đội ngũ cán bộ Khoa Dược   (26/3/2013)
Đội ngũ cán bộ Phòng Quản lý đào tạo - Nghiên cứu khoa học   (15/12/2012)
Đội ngũ cán bộ Phòng Tài chính - Kế toán   (13/12/2012)
Đội ngũ cán bộ Phòng Tổ chức - Hành chính   (13/12/2012)