Đội ngũ cán bộ Phòng Quản lý đào tạo - Nghiên cứu khoa học


 

I. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

 

 

- Trưởng phòng:

Ths-Bs Lương Nguyên Ân

- Phó trưởng phòng:

CN Phạm Thị Mai
CKI-ĐD-Văn Tấn Thịnh

- Cán bộ :KS Dương Phùng Quốc Việt
Ths Đào Thị Thúy Lê

  CNCĐ Nguyễn Đào Thảo Ngân

 

YS Nguyễn Khắc Hưng

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

1. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm trình Ban Giám hiệu; đôn đốc và giám sát tiến độ giảng dạy, thực hiện các môn học, học phần của các bộ môn, các lớp, nhằm đảm bảo tính khoa học và hợp lý; điều phối các lớp học cho phù hợp với kế hoạch giảng dạy và học tập của các lớp. Phát hiện và báo cáo kịp thời với Hiệu trưởng những vấn đề phát sinh trong công tác dạy và học, để bổ sung, điều chỉnh nhằm đảm bảo cho công tác dạy và học tập đạt hiệu quả, đúng quy chế.

2. Căn cứ vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và quy chế hiện hành, phối hợp với các bộ môn, phòng, Trung tâm trình Hiệu trưởng quyết định việc: cấp giấy chứng nhận, cấp bằng tốt nghiệp.

3. Quản lý việc cấp phôi chứng chỉ và bằng tốt nghiệp, bảng điểm toàn khóa học.

4. Báo cáo và đề xuất với Hiệu trưởng những vấn đề về chương trình, nội dung các môn học, học phần, nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và bồi dưỡng của Trường.

5. Dự thảo các văn bản có liên quan đến quá trình thực hiện chương trình giảng dạy và học tập của trường để trình Hiệu trưởng phê duyệt, đồng thời tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó.

6. Đề xuất với Hiệu trưởng tổ chức họp rút kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và học tập ở các lớp. Theo dõi và báo cáo với Hiệu trưởng về thời gian giảng dạy thực tế so với kế hoạch đã ban hành, kết quả học tập của các lớp ngay sau khi kết thúc học kỳ, năm học, khoá học (bao gồm các lớp của trường, các lớp đào tạo liên kết)

7. Khai giảng, bế giảng các lớp; làm báo cáo kết quả học tập của các lớp, của từng năm học, khóa học; phối hợp với Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng quản lý bài thi, điểm thi của học sinh, sinh viên trong suốt quá trình đào tạo. Xây dựng lịch học tập của các lớp đào tạo, bồi dưỡng thuộc phạm vi quản lý của Trường.

8. Phối hợp với các bộ môn, phòng và các trung tâm về việc đối chiếu thống nhất việc thực hiện giờ chuẩn của giảng viên; quản lý việc thực hiện giờ giảng của cán bộ, giảng viên tham gia giảng dạy. Đề nghị thanh toán các chế độ cho giảng viên một cách nhanh chóng, kịp thời và đúng quy định.

9. Tổ chức thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp, kế hoạch học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

10. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc chỉ đạo: hoạt động của Hội đồng Khoa học; phối hợp với các bộ môn và các đơn vị trong và ngoài ngành để tổ chức các hoạt động khoa học.

11. Chịu trách nhiệm cung cấp tài liệu học tập và nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên kịp thời; tham mưu cho Hiệu trưởng về nội dung, chương trình, mục tiêu, học tập nâng cao trình độ của giảng viên.

12. Tổng hợp nhu cầu của bộ môn để đề xuất mua bổ sung sách, tạp chí cho thư viện hàng năm nhằm đáp ứng cho việc giảng dạy và học tập.

13. Quản lý máy photo để phục vụ cho hoạt động của phòng theo chức năng nhiệm vụ được giao (trừ khi có ý kiến chỉ đạo khác của Hiệu trưởng). Tuyệt đối không sao chụp giấy tờ để phục vụ cho cá nhân và học sinh, sinh viên của các lớp.

14. Tham mưu cho Ban Giám hiệu về quan hệ quốc tế. Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện công tác tuyển sinh cao đẳng, trung cấp và sơ cấp.

 Các tin tiếp
Khoa Y chào mừng các ngày Lễ lớn tháng 4 lịch sử   (23/4/2019)
Khoa Y khởi đầu năm học mới 2017-2018   (19/9/2017)
Thẩm định đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động và triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận   (8/12/2016)
Tổng kết phong trào hoạt động phòng tài chính kế toán   (8/12/2016)
Ban quản lý ký túc xá trường cao đẳng y tế bình thuận tổ chức họp học sinh, sinh viên nội trú   (21/11/2016)
Đội ngũ cán bộ Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Trung tâm Khảo thí & Kiểm định chất lượng   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Trạm Y tế   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Ban Quản lý Ký túc xá   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Khoa Khoa học cơ bản   (29/3/2013)
Đội ngũ cán bộ Khoa Y   (26/3/2013)
Đội ngũ cán bộ Khoa Dược   (26/3/2013)
Đội ngũ cán bộ Phòng Quản lý đào tạo - Nghiên cứu khoa học   (15/12/2012)
Đội ngũ cán bộ Phòng Tài chính - Kế toán   (13/12/2012)
Đội ngũ cán bộ Phòng Tổ chức - Hành chính   (13/12/2012)