Đội ngũ cán bộ Khoa Y


I. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ- Trưởng khoa:


Bs_CKI Nguyễn Thị Sen

- Phó Trưởng khoa:
Bs_CKI Trần Thị Tố Nga
CN Trần Trương Bích Huyền 

I. Bộ môn Y tế Công cộng:


1. Ths. Bs Trần Thị Hữu An - Phó Trưởng BM
2. CN. Trương Việt Linh


II. Bộ môn Nội – Nhi – Nhiễm – YHCS:

1. Bs-CKI Trần Thị Tố Nga – Trưởng Bộ môn

2. CN Đỗ Thị Nguyên

3. CN Trần Đình Khoa

4. CN Tô Thị Kim Ngân

5. Bs Nguyễn Phạm Thùy Dương

6. YS Nguyễn Huy HoàngIII. Bộ môn Ngoại – Sản:


1. Ths Bs Đỗ Thị Ánh – Trưởng Bộ môn

2. CN Hồ Tú Anh  – Phó Trưởng Bộ môn

3. CN Nguyễn Thị Xuân Liểu


IV. Bộ môn Y học cổ truyền – PHCN:


1. Bs CKI Trần Minh Tuấn – Trưởng Bộ môn

2. Ys Ngô Thái Hoài


V. Bộ môn Điều dưỡng:


1. CN Trần Trương Bích Huyền  – Trưởng Bộ môn

2. CN Đặng Thị Hằng

3. CN Nguyễn Thị Sáu

4. CN Bùi Thị Minh Thư

5. CN Võ Huyền Diễm Tú

6. CN Lương Thị Mỹ Lan

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Khoa là đơn vị chuyên môn thuộc Trường, có các nhiệm vụ sau đây:

Quản lý giảng viên, người lao động khác và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo được Trường giao nhiệm vụ; xây dựng thời khóa biểu giảng dạy cụ thể theo kế hoạch giảng dạy của Trường; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học; xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của các cơ sở y tế. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế;

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ có liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của các cơ sở y tế vào quá trình đào tạo của khoa, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục;

Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo. Tổng hợp nhu cầu của bộ môn để đề xuất mua bổ sung sách, tạp chí cho thư viện hàng năm nhằm đáp ứng cho việc giảng dạy và học tập.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác; tổ chức bồi dưỡng giáo viên và tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh, quốc gia;

Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong khoa; tham mưu cho Ban Giám hiệu điều chuyển cán bộ giảng dạy từ bộ môn này sang bộ môn khác trong khoa (qua Phòng Tổ chức – Hành chính) và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của Trường.Các tin tiếp
Khoa Y khởi đầu năm học mới 2017-2018   (19/9/2017)
Thẩm định đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động và triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận   (8/12/2016)
Tổng kết phong trào hoạt động phòng tài chính kế toán   (8/12/2016)
Ban quản lý ký túc xá trường cao đẳng y tế bình thuận tổ chức họp học sinh, sinh viên nội trú   (21/11/2016)
Đội ngũ cán bộ Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Trung tâm Khảo thí & Kiểm định chất lượng   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Trạm Y tế   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Ban Quản lý Ký túc xá   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Khoa Khoa học cơ bản   (29/3/2013)
Đội ngũ cán bộ Khoa Y   (26/3/2013)
Đội ngũ cán bộ Khoa Dược   (26/3/2013)
Đội ngũ cán bộ Phòng Quản lý đào tạo - Nghiên cứu khoa học   (15/12/2012)
Đội ngũ cán bộ Phòng Tài chính - Kế toán   (13/12/2012)
Đội ngũ cán bộ Phòng Tổ chức - Hành chính   (13/12/2012)