Đội ngũ cán bộ Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên


I. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ- Trưởng phòng:


Ths_Bs Nguyễn Văn Năm


- Phó trưởng phòng:Ys Nguyễn Huy Hoàng


- Cán bộ :

 

CN Lê Minh Sương

 

NV Nguyễn Thị Ngọc Loan

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

1. Nhiệm vụ: Tiếp nhận học sinh, sinh viên trúng tuyển vào nhập học, thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ của học sinh, sinh viên. Phối hợp với chính quyền địa phương và Ban Quản lý ký túc xá quản lý học sinh, sinh viên nội trú và ngoại trú đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn cho học sinh, sinh viên. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm...

2. Nghiên cứu giải quyết các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với HSSV về học bổng, miễn giảm học phí, tín dụng đào tạo  và các chế độ khác có liên quan đến học sinh, sinh viên. Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên.

3. Quản lý HSSV trong quá trinh học tập tại giảng đường, thực hành ở phòng thực tập và bệnh viện trong việc thực hiện nội quy học tập, tác phong khi lên lớp, thực tập. Duy trì nền nếp học tập của các lớp.

4. Phối hợp với Đoàn trường lập kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động chính trị - Xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao; theo dõi công tác kết nạp đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong học sinh, sinh viên...

5. Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của HSSV; phân loại, xếp loại đạo đức HSSV cuối năm học và khoá học; tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên.

6. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong  việc tiếp nhận và trao học bổng của các đơn vị tài trợ cho HSSV.

7. Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường và HSSV.

8. Phối hợp với Trạm y tế trong việc quản lý sức khoẻ đầu vào và định kỳ của HSSV. Quyết định cử giáo viên chủ nhiệm lớp, quản lý giáo viên chủ nhiệm lớp.Các tin tiếp
Khoa Y khởi đầu năm học mới 2017-2018   (19/9/2017)
Thẩm định đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động và triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận   (8/12/2016)
Tổng kết phong trào hoạt động phòng tài chính kế toán   (8/12/2016)
Ban quản lý ký túc xá trường cao đẳng y tế bình thuận tổ chức họp học sinh, sinh viên nội trú   (21/11/2016)
Đội ngũ cán bộ Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Trung tâm Khảo thí & Kiểm định chất lượng   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Trạm Y tế   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Ban Quản lý Ký túc xá   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Khoa Khoa học cơ bản   (29/3/2013)
Đội ngũ cán bộ Khoa Y   (26/3/2013)
Đội ngũ cán bộ Khoa Dược   (26/3/2013)
Đội ngũ cán bộ Phòng Quản lý đào tạo - Nghiên cứu khoa học   (15/12/2012)
Đội ngũ cán bộ Phòng Tài chính - Kế toán   (13/12/2012)
Đội ngũ cán bộ Phòng Tổ chức - Hành chính   (13/12/2012)