Đội ngũ cán bộ Trạm Y tế


I. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ- Trưởng trạm:

Bs_CKI Hoàng Trọng Anh

- Nhân viên :

YS Kiều Hồ Trung Hiếu 

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

1. Nhiệm vụ: lập kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phòng bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho giáo viên, cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên; tổ chức khám sức khoẻ đầu vào và định kỳ cho HSSV.

2. Thực hiện nhiệm vụ sơ, cấp cứu, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho GV, CB, VC và HSSV, quản lý hồ sơ sức khoẻ của HSSV, công tác bảo hiểm Y tế; công tác vệ sinh của học sinh, sinh viên học đường, vệ sinh môi trường trong trường; tuyên truyền phòng chống các bệnh dịch, bệnh tật học đường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.


Các tin tiếp
Khoa Y khởi đầu năm học mới 2017-2018   (19/9/2017)
Thẩm định đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động và triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận   (8/12/2016)
Tổng kết phong trào hoạt động phòng tài chính kế toán   (8/12/2016)
Ban quản lý ký túc xá trường cao đẳng y tế bình thuận tổ chức họp học sinh, sinh viên nội trú   (21/11/2016)
Đội ngũ cán bộ Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Trung tâm Khảo thí & Kiểm định chất lượng   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Trạm Y tế   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Ban Quản lý Ký túc xá   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Khoa Khoa học cơ bản   (29/3/2013)
Đội ngũ cán bộ Khoa Y   (26/3/2013)
Đội ngũ cán bộ Khoa Dược   (26/3/2013)
Đội ngũ cán bộ Phòng Quản lý đào tạo - Nghiên cứu khoa học   (15/12/2012)
Đội ngũ cán bộ Phòng Tài chính - Kế toán   (13/12/2012)
Đội ngũ cán bộ Phòng Tổ chức - Hành chính   (13/12/2012)