Đội ngũ cán bộ Trung tâm Tin học-Ngoại ngữI. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ 

 

- Giám đốc:

TS Đỗ Huy Sơn


- Phó giám đốc :


Ks Lê Hữu Chính 


- Cán bộ:


CN Ngô Ngọc Dinh
CN Nguyễn Lê Xuân Thu


- Giáo viên thỉnh giảng


Ths Trịnh Thị Lương Loan

Ths Đào Thị Thúy Lê

CN Phạm Thị Mai

CN Phạm Thị Huệ

CN Trần Thị Minh Tường

Ks Dương Phùng Quốc Việt


II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

1. Nhiệm vụ: Bồi dưỡng trình độ tin học, ngoại ngữ cho GV, HSSV, cán bộ viên chức ngành y tế và các cá nhân có nhu cầu.

Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục:

- Chương trình tin học ứng dụng trình độ A, B, C

- Chương trình ngoại ngữ trình độ A, B

2. Các chương trình bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ theo các chuyên đề.

3. Tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ cho các học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

4. Liên kết với các trung tâm, các cơ sở ngoại ngữ - tin học khác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin truyền thông.

5. Nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm  về tổ chức và hoạt động của trung tâm, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin - truyền thông.

6. Thực hiện công tác quản trị mạng: đảm bảo môi trường mạng, đảm bảo duy trì thường xuyên phần mềm quản lý văn bản & hồ sơ công việc phục vụ cho tác nghiệp của Trường ; phối hợp với nhà tư vấn thiết kế, đơn vị cung cấp để đảm bảo cho Website của Trường luôn họat động ổn định và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Website.


Các tin tiếp
Khoa Y khởi đầu năm học mới 2017-2018   (19/9/2017)
Thẩm định đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động và triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận   (8/12/2016)
Tổng kết phong trào hoạt động phòng tài chính kế toán   (8/12/2016)
Ban quản lý ký túc xá trường cao đẳng y tế bình thuận tổ chức họp học sinh, sinh viên nội trú   (21/11/2016)
Đội ngũ cán bộ Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Trung tâm Khảo thí & Kiểm định chất lượng   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Trạm Y tế   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Ban Quản lý Ký túc xá   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Khoa Khoa học cơ bản   (29/3/2013)
Đội ngũ cán bộ Khoa Y   (26/3/2013)
Đội ngũ cán bộ Khoa Dược   (26/3/2013)
Đội ngũ cán bộ Phòng Quản lý đào tạo - Nghiên cứu khoa học   (15/12/2012)
Đội ngũ cán bộ Phòng Tài chính - Kế toán   (13/12/2012)
Đội ngũ cán bộ Phòng Tổ chức - Hành chính   (13/12/2012)