Ban quản lý ký túc xá trường cao đẳng y tế bình thuận tổ chức họp học sinh, sinh viên nội trú
Tối ngày 15/11/2016, Ban Quản lý ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Bình Thuận đã tổ chức họp học sinh, sinh viên đang ở nội trú tại ký túc xá để công bố Quyết định của Hiệu trưởng Nhà trường về việc thành lập Tổ tự quản về an ninh trật tự, đội phòng cháy, chữa cháy của ký túc xá năm học 2016 – 2017 và quán triệt Nội quy của ký túc xá.


Tham dự buổi họp có các thầy trong Ban Quản lý ký túc xá và  các học sinh, sinh viên là  thành viên của Tổ tự quản, đội phòng cháy, chữa cháy, phòng trưởng của các phòng đại diện cho học sinh , sinh viên đang ở nội trú. Thay mặt Ban quản lý ký túc xá Nhà trường, thầy  Võ Xuân Trường –Trưởng Ban đã công bố quyết định của Hiệu trưởng Nhà trường về việc thành lập Tổ tự quản, đội phòng cháy, chữa cháy và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; thông qua Nội Quy của ký túc xá.

 Tại cuộc họp Ban quản lý ký túc xá yêu cầu học sinh, sinh viên chấp hành tốt Nội quy của ký túc xá, các thành viên Tổ tự quản, phòng cháy, chữa cháy phải phát huy vai trò của minh báo cáo kịp thời cho Ban những vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy trong ký túc xá. Qua cuộc họp học sinh, sinh viên  có ý kiến đề xuất liên quan đến việc bố trí phòng ở, sửa chữa các trang thiết bị hỏng, trang bị thêm bàn, ghế… Những ý kiến này được thầy Trưởng Ban ghi nhận và sẽ giải quyết kịp thời.

Hình ảnh hoạt động
                  Xuân Trường (Ban QL.KTX)

Các tin tiếp
Khoa Y khởi đầu năm học mới 2017-2018   (19/9/2017)
Thẩm định đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động và triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận   (8/12/2016)
Tổng kết phong trào hoạt động phòng tài chính kế toán   (8/12/2016)
Ban quản lý ký túc xá trường cao đẳng y tế bình thuận tổ chức họp học sinh, sinh viên nội trú   (21/11/2016)
Đội ngũ cán bộ Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Trung tâm Khảo thí & Kiểm định chất lượng   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Trạm Y tế   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Ban Quản lý Ký túc xá   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Khoa Khoa học cơ bản   (29/3/2013)
Đội ngũ cán bộ Khoa Y   (26/3/2013)
Đội ngũ cán bộ Khoa Dược   (26/3/2013)
Đội ngũ cán bộ Phòng Quản lý đào tạo - Nghiên cứu khoa học   (15/12/2012)
Đội ngũ cán bộ Phòng Tài chính - Kế toán   (13/12/2012)
Đội ngũ cán bộ Phòng Tổ chức - Hành chính   (13/12/2012)