Hình thành và phát triển của trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận

      Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận được thành lập  trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Y tế Bình Thuận theo Quyết định số 7174/QĐ-BGDĐT, ngày 9/11/2007 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ban hành.

            Quá trình hình thành, phát triển của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận gắn liền với lịch sử phát triển của ngành Y tế Bình Thuận.

            Tóm tắt quá hình thành, phát triển của trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận:

            - Trường Y tá : thành lập tháng 4/1962. Hiệu Trưởng: Nguyễn Quang Tùng. Hiệu phó: Đặng Trung Cảnh. Nhiệm vụ: đào tạo Cứu thương, y tá, Hộ sinh. Khoá học đầu tiên của Trường có 54 học viên, gồm các tỉnh: Bình Thuận, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Quãng Đức thuộc Khu 6. Từ 1962-1965, Trường  đào tạo được trên 250 người (Cứu thương,Y tá, Hộ sinh).

           - Trường Y sỹ Khu 6: thành lập tháng 10/1966 theo tinh thần chỉ đạo tại Hội nghị quân dân y Nam Trung bộ và Nam Tây nguyên. Đây là trường đào tạo y sỹ do Ban dân y Khu 6 mở, nhưng giao cho Ban dân Y Bình Thuận chịu trách nhiệm. Ban Giám hiệu: Bác sỹ Năm Trung- Phó Ban dân y khu 6- Hiệu trưởng danh dự. Bác sỹ Hữu Chí- Trưởng Ban dân y Bình Thuận- Hiệu Trưởng. Bác sỹ Nguyễn Quang Lê- Phó Ban Dân y Bình Thuận- Hiệu phó. Từ ngày thành lập đến năm 1975, Trường mở nhiều khoá y sỹ, đào tạo gần 200 y sỹ phục vụ chiến trường Bình Thuận và Khu 6.

         - Trường Trung học Y tế Bình Thuận: Trên cơ sở Trường Y sỹ Khu 6, ngày 6/7/1978  UBND Tỉnh Thuận Hải ( nay là Tỉnh Bình Thuận) ban hành Quyết định số 56/QĐ/UBTH  thành lập Trường Trung học Y tế Thuận Hải. Tháng 4/1992 Tỉnh Thuận Hải chia tách ra thành 2 tỉnh: Bình Thuận và Ninh Thuận , Trường được đổi tên thành trường Trung học Y tế Bình Thuận theo QĐ số 109/QĐ-UBBT ngày 5/6/1992 của UBND Tỉnh Bình Thuận. Trường có nhiệm vụ đào tạo cán bộ y tế có trình độ sơ học, trung học để cung cấp đội ngũ y tế phục vụ sức khỏe nhân dân hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận (chủ yếu đào tạo y sỹ; y tá; dược tá và hộ sinh sơ cấp ).

         - Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận: được thành lập  trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Y tế Bình Thuận theo Quyết định số 7174/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ngày 9/11/2007. Trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn gồm các chuyên ngành chủ yếu: Điều dưỡng, Hộ sinh, Dược, Kỹ thuật viên y học; Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Năm học 2008-2009 Trường tuyển sinh khoá học đầu tiên hệ cao đẳng Điều dưỡng có 60 sinh viên trúng tuyển nhập học, đánh dấu mốc lịch sử đầu tiên đào tạo hệ cao đẳng của Trường cao đẳng Y tế Bình Thuận.


           Như vậy, Trường cao đẳng Y tế Bình Thuận đã hình thành, xây dựng và phát triển trên 40 năm. Bốn mươi năm là một chặng đường dài đầy gian lao thử thách; dù khó khăn gian khổ trong kháng chiến hay những vất vả gian nan trong thời kỳ tái thành lập lại trường sau giải phóng, thời kỳ bao cấp với biết bao cực nhọc Trường vẫn vững bước đi lên và không ngừng phát triển. Nếu chỉ tính từ ngày chính thức thành lập Trường Trung học y tế Bình Thuận  tới nay (5/2008), đã đào tạo được 7.473 cán bộ Y tế, cụ thể như sau: 
            - Ysỹ đa khoa : 2.579;
            - Điều dưỡng trung học: 683 ( hệ tại chức 167 );
            - Hộ sinh trung học: 450 ( hệ tại chức 53 );
            - Dược sỹ trung học: 670 ( hệ tại chức 354 );
            - Y sỹ chuyển điều dưỡng: 270;
            - Y sỹ định hướng chuyên khoa: 150 ( YHDT: 123,  YHDP: 27 );
            - Sơ cấp gồm: Y tá: 110, NHS: 152, Dược tá: 1.528; 
            - Nhân viên y tế thôn bản: 395; 
            - Lương Y sơ cấp : 184; 
            - KTV xoa bóp : 314;
            Kể từ năm học 2008-2009 Trường cao đẳng Y tế Bình Thuận chính thức tuyển sinh hệ cao đẳng Điều dưỡng hệ chính quy. Những năm tiếp theo trường sẽ mở thêm các mã ngành đào tạo mới như cao đẳng Hộ sinh, cao đẳng Dược, các ngành kỹ thuật Y học như Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh, Phục hồi chức năng…Trường sẽ tiếp tục phấn đấu, vươn lên để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Đồng thời cùng các trường Đại học, Cao đẳng trong khu vực và cả nước thực hiện tốt nhiệm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế, đáp ứng nhu cầu mới của thời kỳ Công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập Quốc tế ./.

Chi tiết

Tổng số : 1 bài viết
Trang
1